Štvrtok, 17. apríla 2014, meninyRudolf, zajtra Valér
Dnes prezretých 8712 študentských prácOnline: 1272 mladých ľudí

Ekonómia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Bankové tajomstvo a výnimky z bankového tajomstva Poznámky 337 slov 1715 170 189 28.12.2011 10
Slovenčina Podnikanie komerčných bánk Poznámky 331 slov 896 145 144 28.12.2011 2
Slovenčina Odňatie licencie od NBS – dôvody Poznámky 183 slov 770 154 149 28.12.2011 0
Slovenčina Nútená správa NBS – dôvody a spôsoby Poznámky 415 slov 2028 213 216 28.12.2011 0
Slovenčina Majetková angažovanosť banky Poznámky 340 slov 1398 198 168 28.12.2011 7
Slovenčina Príklady na krížový kurz a kurzový zisk Poznámky 464 slov 2036 179 207 28.12.2011 1
Slovenčina Konštrukcia krížových kurzov pri priamom kurzovom zázname Poznámky 192 slov 944 134 166 28.12.2011 0
Slovenčina Vonkajšia a vnútorná vymeniteľnosť meny Poznámky 86 slov 811 164 179 28.12.2011 10
Slovenčina Význam kurzu vyhlasovaného NBS Poznámky 198 slov 809 126 153 28.12.2011 0
Slovenčina Nástroje menovej politiky v podmienkach NBS Poznámky 457 slov 1489 144 159 28.12.2011 0
Slovenčina Význam a kótovanie bribor Poznámky 678 slov 956 172 137 28.12.2011 0
Slovenčina Obchody medzi komerčnými bankami a centrálnou bankou Poznámky 417 slov 839 144 145 28.12.2011 10
Slovenčina Obchody medzi komerčnými bankami Poznámky 205 slov 726 150 145 28.12.2011 10
Slovenčina Druhy obchodov na medzibankovom trhu Poznámky 337 slov 1217 163 197 28.12.2011 1
Slovenčina Podnikateľský zámer Referát 396 slov 1567 138 165 28.12.2011 7
Slovenčina Účtovníctvo - vypracované otázky Referát 1878 slov 2697 186 178 22.12.2011 0
Slovenčina Vypracované otázky z účtovníctva Referát 3233 slov 5271 241 222 22.12.2011 3.9
Slovenčina Brainstorming - metóda brainstormingu Referát 1431 slov 1498 197 158 07.11.2011 7.5
Slovenčina Kalkulácie nákladov Poznámky 1216 slov 7165 265 253 19.08.2011 7.2
Slovenčina Produkčná ekonomika Poznámky 819 slov 1445 165 185 19.08.2011 0
Slovenčina Ohodnocovanie Poznámky 877 slov 1487 192 184 19.08.2011 2
Slovenčina Finančno-ekonomická analýza podniku Poznámky 1121 slov 3728 196 205 19.08.2011 7.5
Slovenčina Vývoj podnikových teórií Poznámky 1458 slov 1393 179 157 19.08.2011 0
Slovenčina Podnikové hospodárstvo Poznámky 559 slov 1399 158 186 19.08.2011 0
Slovenčina Podnikovohospodárska náuka Poznámky 963 slov 1086 141 162 19.08.2011 10
Slovenčina Platobný styk Referát 842 slov 6876 281 225 09.08.2011 7.1
Slovenčina Daňový bonus Maturita 302 slov 1312 164 190 17.05.2011 0
Slovenčina Registračná a oznamovacia povinnosť daňových subjektov Maturita 501 slov 2054 212 219 17.05.2011 0
Slovenčina Jednotlivé druhy príjmov FO Maturita 297 slov 1647 186 207 17.05.2011 10
Slovenčina Daňové výdavky v zmysle Zákona o DzP Maturita 663 slov 2209 236 196 17.05.2011 0
Slovenčina Miestne dane Maturita 1950 slov 3935 238 246 17.05.2011 6.7
Slovenčina Algoritmus výpočtu ZD z príjmov PO Maturita 485 slov 1491 177 215 17.05.2011 0
Slovenčina Základné pojmy zo zákona o DPH Maturita 288 slov 1856 247 200 17.05.2011 4
Slovenčina Zdaniteľné obchody Maturita 506 slov 1854 173 184 17.05.2011 6.5
Slovenčina Predmet dane Maturita 957 slov 2431 188 197 17.05.2011 8
Slovenčina Daňové výdavky podľa zákona o dani z príjmov Maturita 581 slov 4560 261 216 17.05.2011 7
Slovenčina Clo a colná politika Maturita 1625 slov 3940 227 218 15.05.2011 6.6
Slovenčina Vnútorný obchod Maturita 1822 slov 3960 287 234 15.05.2011 8
Slovenčina Zahraničný obchod Maturita 1798 slov 5369 259 261 15.05.2011 5.3
Slovenčina Finančné plánovanie Maturita 351 slov 2256 215 208 15.05.2011 7
Slovenčina Finančná analýza Maturita 2669 slov 6854 247 238 15.05.2011 8
Slovenčina Odbyt, odbytové činnosti Maturita 1499 slov 2443 213 212 15.05.2011 10
Slovenčina Podnik a individuálne podnikanie Maturita 1910 slov 3130 210 254 14.05.2011 10
Slovenčina Daňová sústava SR Maturita 3435 slov 8029 307 309 14.05.2011 5.7
Slovenčina Finančné riadenie podniku Maturita 1887 slov 3118 209 261 14.05.2011 2
Slovenčina Burza a kolektívne investovanie Maturita 1456 slov 1791 200 211 14.05.2011 2
Slovenčina Odbyt a odbytové činnosti Maturita 3264 slov 3438 179 204 13.05.2011 10
Slovenčina Medzinárodný platobný styk Maturita 2330 slov 4447 238 255 13.05.2011 9
Slovenčina Finančný trh Maturita 1135 slov 5754 251 239 13.05.2011 6.3
Slovenčina Cenné papiere Maturita 2298 slov 1886 201 195 13.05.2011 5
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Ďalej
0.075