Štvrtok, 31. júla 2014, meninyIgnác, zajtra Božidara
Dnes prezretých 7237 študentských prácOnline: 992 mladých ľudí

Ekonómia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Ochrana spotrebiteľa Poznámky 85 slov 1193 205 205 24.01.2012 6
Slovenčina Organizačno-právne formy podnikania na Slovensku Poznámky 596 slov 5380 299 259 24.01.2012 6
Slovenčina Podnik a podnikanie Poznámky 274 slov 3095 228 260 24.01.2012 5.7
Slovenčina Základné ekonomické pojmy Poznámky 431 slov 1334 147 162 24.01.2012 2
Slovenčina Delenie ekonómie Poznámky 318 slov 1585 183 211 24.01.2012 4
Slovenčina Ekonomika a ekonómia Poznámky 147 slov 1964 183 211 24.01.2012 6.7
Slovenčina Sústava účtov v podvojnom účtovníctve Referát 800 slov 1675 174 170 15.01.2012 10
Slovenčina Súvaha - obsah a forma Referát 746 slov 5240 250 257 15.01.2012 8.9
Slovenčina Inventúra a inventarizácia majetku Referát 304 slov 4110 262 242 15.01.2012 4.5
Slovenčina Majetok podniku a zdroje jeho krytia Referát 847 slov 4008 241 264 15.01.2012 5
Slovenčina Účtovníctvo a jeho právna úprava Referát 550 slov 2219 200 204 15.01.2012 8
Slovenčina Štruktúra marketingového plánu Referát 141 slov 3996 271 255 15.01.2012 4
Slovenčina Čo je marketing? Poznámky 323 slov 1547 166 185 15.01.2012 10
Slovenčina Účtovníctvo - zásady a význam účtovníctva Maturita 2536 slov 9640 288 276 03.01.2012 8.5
Slovenčina Krytie HZL v SR Poznámky 120 slov 1056 163 184 29.12.2011 0
Slovenčina Hypotekárne záložné listy v SR Poznámky 123 slov 746 174 159 29.12.2011 0
Slovenčina Hypotekárne bankovníctvo v podmienkach SR Poznámky 636 slov 1605 201 186 29.12.2011 0
Slovenčina Štátna prémia a podmienky jej pridelenia Poznámky 109 slov 1111 173 178 29.12.2011 0
Slovenčina Stavebný úver a medziúver Poznámky 165 slov 972 177 152 29.12.2011 0
Slovenčina Stavebný sporiteľ Poznámky 179 slov 821 147 157 29.12.2011 0
Slovenčina Elektronický podpis, grid karta Poznámky 72 slov 909 193 154 29.12.2011 0
Slovenčina Elektronický obchod Poznámky 182 slov 1029 178 162 29.12.2011 10
Slovenčina Produkty elektronického bankovníctva Poznámky 322 slov 1356 191 172 29.12.2011 1
Slovenčina Trhové riziká v SR Poznámky 213 slov 1418 217 179 29.12.2011 1
Slovenčina Rizikovo vážené aktíva z pohľadávok Poznámky 147 slov 1318 179 176 29.12.2011 0
Slovenčina Členenie kapitálu banky v podmienkach SR Poznámky 245 slov 1138 177 156 29.12.2011 0
Slovenčina Charakteristika bankovej a obchodnej knihy (banking book, trading book) Poznámky 186 slov 1840 209 228 29.12.2011 9
Slovenčina Kvantitaívne obmedzenia pre zložky kapitálu Poznámky 289 slov 1094 202 168 29.12.2011 3
Slovenčina Tri piliere basel II Poznámky 358 slov 1161 167 150 29.12.2011 0
Slovenčina Základné východiská nových bazilejských dohôd Poznámky 141 slov 894 157 194 29.12.2011 0
Slovenčina Charakteristika platobného systému SIPS Poznámky 153 slov 1002 194 165 29.12.2011 0
Slovenčina Brutto a netto zúčtovanie Poznámky 110 slov 1317 197 208 29.12.2011 0
Slovenčina Predpoklady fungovania systému RTGS Poznámky 526 slov 1244 172 171 29.12.2011 0
Slovenčina Platobný styk a zúčtovanie medzi bankami Poznámky 209 slov 1314 196 217 29.12.2011 2
Slovenčina Úverové riziko a cash flow Poznámky 246 slov 958 168 164 29.12.2011 0
Slovenčina Riziká a výhody sekuritizácie aktív Poznámky 166 slov 1069 143 186 29.12.2011 0
Slovenčina Mimobilančná sekuritizácia – jej priebeh a podstata Poznámky 180 slov 1028 173 189 29.12.2011 8
Slovenčina Bilančná sekuritizácia aktív bánk Poznámky 210 slov 1180 192 158 29.12.2011 8
Slovenčina Výška tvorby opravných položiek v bankách Poznámky 217 slov 974 152 171 29.12.2011 0
Slovenčina Význam tvorby opravných položiek v bankách Poznámky 160 slov 781 160 163 29.12.2011 9
Slovenčina Kategórie pohľadávok voči bankám Poznámky 103 slov 741 145 169 29.12.2011 8
Slovenčina Zatrieďovanie majetku, záväzkov a pohľadávok bánk Poznámky 331 slov 1069 170 191 29.12.2011 0
Slovenčina Príspevky bánk do fondu na ochranu vkladov Poznámky 346 slov 1008 162 190 29.12.2011 0
Slovenčina Morálny hazard a nesprávny výber Poznámky 243 slov 1296 149 192 29.12.2011 7
Slovenčina Vklady, ktoré nepodliehajú ochrane Poznámky 113 slov 660 146 145 29.12.2011 0
Slovenčina Výška a druhy vkladov podliehajúcich ochrane v SR Poznámky 492 slov 1083 181 157 29.12.2011 0
Slovenčina Disponovanie peňažnými prostriedkami na bežnom účte Poznámky 115 slov 949 186 188 29.12.2011 1
Slovenčina Členenie cudzích zdrojov z hľadiska časovej viazanosti Poznámky 177 slov 761 147 163 28.12.2011 0
Slovenčina Členenie cudzích zdrojov z hľadiska foriem ich získavania Poznámky 103 slov 1074 195 202 28.12.2011 0
Slovenčina Bankové tajomstvo a výnimky z bankového tajomstva Poznámky 337 slov 1908 201 214 28.12.2011 10
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Ďalej
0.041