Streda, 17. decembra 2014, meninyKornélia, zajtra Sláva, Slávka
Dnes prezretých 37548 študentských prácOnline: 1938 mladých ľudí

Ekonómia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Daňová sústava Maturita 2922 slov 2302 208 229 28.06.2012 5
Slovenčina Peniaze, inflácia, nezamestnanosť Maturita 1723 slov 2273 206 232 28.06.2012 5.5
Slovenčina Finančný trh a cenné papiere Maturita 2307 slov 1390 185 182 28.06.2012 0
Slovenčina Trh a trhový mechanizmus Maturita 1608 slov 3562 237 241 28.06.2012 9
Slovenčina Odbytové hospodárstvo Maturita 1854 slov 1215 178 178 28.06.2012 0
Slovenčina Skladové hospodárstvo Maturita 1539 slov 4290 240 229 28.06.2012 5.4
Slovenčina Materiálové hospodárstvo podniku Maturita 1484 slov 1277 206 201 28.06.2012 0
Slovenčina Národné hospodárstvo Maturita 1091 slov 2401 192 231 27.06.2012 9
Slovenčina Vnútorný obchod Maturita 1858 slov 1490 187 205 27.06.2012 2
Slovenčina Zahraničný obchod Maturita 1893 slov 1938 205 181 27.06.2012 0
Slovenčina Spoločenská výroba Maturita 1449 slov 1110 182 182 27.06.2012 6
Slovenčina Účtovná (u)závierka v podvojnom účtovníctve Maturita 497 slov 2765 318 274 28.04.2012 8
Slovenčina Výsledok hospodárenia Maturita 458 slov 3690 300 284 28.04.2012 10
Slovenčina Odbytové hospodárstvo podniku Maturita 2246 slov 1948 222 219 28.04.2012 3
Slovenčina Menová politika Maturita 1095 slov 3449 271 269 28.04.2012 4
Slovenčina Kalkulácie Maturita 879 slov 1805 219 231 28.04.2012 1
Slovenčina Náklady a ich členenie Maturita 896 slov 4179 277 292 28.04.2012 0
Slovenčina Pracovné právo Maturita 1131 slov 1679 205 255 28.04.2012 7
Slovenčina Funkcie manažmentu Maturita 1342 slov 3856 240 256 28.04.2012 6
Slovenčina Inventarizácia majetku, vlastného imania a záväzkov Maturita 249 slov 1327 208 236 28.04.2012 0
Slovenčina Výrobné podniky a ich činnosť Maturita 1115 slov 1535 194 200 28.04.2012 0
Slovenčina Odmeňovanie Maturita 627 slov 1560 228 225 28.04.2012 0
Slovenčina Sociálne a zdravotné poistenie Maturita 722 slov 1617 181 236 28.04.2012 0
Slovenčina Poisťovníctvo Maturita 982 slov 2474 227 237 28.04.2012 7
Slovenčina Zásobovacie činnosti Maturita 1658 slov 2371 266 232 28.04.2012 0
Slovenčina Dlhodobý majetok podniku Maturita 1238 slov 2995 263 263 28.04.2012 10
Slovenčina Daňová sústava Maturita 1572 slov 5143 278 289 28.04.2012 5.5
Slovenčina Priame dane Maturita 1432 slov 2978 265 247 28.04.2012 8.5
Slovenčina Pasívne bankové operácie Maturita 909 slov 2754 246 265 28.04.2012 0
Slovenčina Banková sústava Maturita 777 slov 3784 251 270 28.04.2012 6
Slovenčina Charakteristika národného hospodárstva Maturita 811 slov 2274 239 246 28.04.2012 2
Slovenčina Nezamestnanosť Maturita 579 slov 1986 226 249 28.04.2012 3
Slovenčina Rozpočtovníctvo Maturita 620 slov 2082 207 267 28.04.2012 7.5
Slovenčina Rozhodovací proces Maturita 691 slov 3560 275 226 28.04.2012 7
Slovenčina Účtovný informačný systém Maturita 203 slov 2157 256 271 28.04.2012 10
Slovenčina Informačný proces Maturita 554 slov 1215 203 210 28.04.2012 0
Slovenčina Živnostenské podnikanie Maturita 601 slov 2418 225 230 28.04.2012 10
Slovenčina Jednoduché účtovníctvo Maturita 354 slov 2804 201 252 28.04.2012 7
Slovenčina Obchodné spoločnosti Maturita 793 slov 1561 209 210 28.04.2012 9
Slovenčina Podnik a podnikanie Maturita 974 slov 2789 183 223 28.04.2012 7
Slovenčina Trh, trhový systém a konkurencia Maturita 779 slov 2280 237 204 28.04.2012 9
Slovenčina Nezamestnanosť Poznámky 117 slov 1636 200 208 25.01.2012 0
Slovenčina Výhody a nevýhody vstupu Slovenska do EÚ Poznámky 220 slov 10170 448 434 25.01.2012 5.5
Slovenčina Hospodárstvo Poznámky 395 slov 1378 193 220 25.01.2012 1
Slovenčina Konkurencia Poznámky 137 slov 1413 197 211 25.01.2012 0
Slovenčina Produkty banky Poznámky 252 slov 1602 238 225 24.01.2012 0
Slovenčina Inflácia Poznámky 361 slov 1572 193 205 24.01.2012 0
Slovenčina Vznik, vývoj a funkcie peňazí Poznámky 149 slov 2494 235 266 24.01.2012 1
Slovenčina Reklamácia Poznámky 104 slov 1526 170 235 24.01.2012 10
Slovenčina Ochrana spotrebiteľa Poznámky 85 slov 1369 227 226 24.01.2012 6
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 911 Ďalej
0.062