Android aplikácia Zones Referáty
Štvrtok, 23. októbra 2014, meninyAlojzia, zajtra Kvetoslava
Dnes prezretých 18004 študentských prácOnline: 1672 mladých ľudí

Ekonómia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Odmeňovanie Maturita 627 slov 1475 212 205 28.04.2012 0
Slovenčina Sociálne a zdravotné poistenie Maturita 722 slov 1526 163 224 28.04.2012 0
Slovenčina Poisťovníctvo Maturita 982 slov 2315 212 222 28.04.2012 7
Slovenčina Zásobovacie činnosti Maturita 1658 slov 2170 251 219 28.04.2012 0
Slovenčina Dlhodobý majetok podniku Maturita 1238 slov 2727 245 247 28.04.2012 10
Slovenčina Daňová sústava Maturita 1572 slov 4868 266 274 28.04.2012 5.5
Slovenčina Priame dane Maturita 1432 slov 2834 251 230 28.04.2012 8.5
Slovenčina Pasívne bankové operácie Maturita 909 slov 2536 225 248 28.04.2012 0
Slovenčina Banková sústava Maturita 777 slov 3453 226 250 28.04.2012 2
Slovenčina Charakteristika národného hospodárstva Maturita 811 slov 2074 223 232 28.04.2012 2
Slovenčina Nezamestnanosť Maturita 579 slov 1824 211 228 28.04.2012 3
Slovenčina Rozpočtovníctvo Maturita 620 slov 1966 190 247 28.04.2012 6.7
Slovenčina Rozhodovací proces Maturita 691 slov 3017 252 204 28.04.2012 7
Slovenčina Účtovný informačný systém Maturita 203 slov 1979 238 256 28.04.2012 10
Slovenčina Informačný proces Maturita 554 slov 1147 185 194 28.04.2012 0
Slovenčina Živnostenské podnikanie Maturita 601 slov 2246 210 209 28.04.2012 10
Slovenčina Jednoduché účtovníctvo Maturita 354 slov 2648 188 238 28.04.2012 7
Slovenčina Obchodné spoločnosti Maturita 793 slov 1466 194 193 28.04.2012 9
Slovenčina Podnik a podnikanie Maturita 974 slov 2451 159 204 28.04.2012 5.5
Slovenčina Trh, trhový systém a konkurencia Maturita 779 slov 2074 222 184 28.04.2012 9
Slovenčina Nezamestnanosť Poznámky 117 slov 1550 186 193 25.01.2012 0
Slovenčina Výhody a nevýhody vstupu Slovenska do EÚ Poznámky 220 slov 9168 403 393 25.01.2012 6.1
Slovenčina Hospodárstvo Poznámky 395 slov 1325 179 205 25.01.2012 1
Slovenčina Konkurencia Poznámky 137 slov 1341 186 199 25.01.2012 0
Slovenčina Produkty banky Poznámky 252 slov 1475 219 204 24.01.2012 0
Slovenčina Inflácia Poznámky 361 slov 1509 179 193 24.01.2012 0
Slovenčina Vznik, vývoj a funkcie peňazí Poznámky 149 slov 2326 219 246 24.01.2012 1
Slovenčina Reklamácia Poznámky 104 slov 1449 154 219 24.01.2012 10
Slovenčina Ochrana spotrebiteľa Poznámky 85 slov 1297 213 215 24.01.2012 6
Slovenčina Organizačno-právne formy podnikania na Slovensku Poznámky 596 slov 5717 319 279 24.01.2012 6
Slovenčina Podnik a podnikanie Poznámky 274 slov 3312 245 281 24.01.2012 5.7
Slovenčina Základné ekonomické pojmy Poznámky 431 slov 1413 155 173 24.01.2012 2
Slovenčina Delenie ekonómie Poznámky 318 slov 1723 197 226 24.01.2012 4
Slovenčina Ekonomika a ekonómia Poznámky 147 slov 2125 197 224 24.01.2012 6.7
Slovenčina Sústava účtov v podvojnom účtovníctve Referát 800 slov 1942 191 187 15.01.2012 10
Slovenčina Súvaha - obsah a forma Referát 746 slov 5569 264 269 15.01.2012 9
Slovenčina Inventúra a inventarizácia majetku Referát 304 slov 4471 287 263 15.01.2012 4.5
Slovenčina Majetok podniku a zdroje jeho krytia Referát 847 slov 4367 263 287 15.01.2012 5
Slovenčina Účtovníctvo a jeho právna úprava Referát 550 slov 2452 220 221 15.01.2012 8
Slovenčina Štruktúra marketingového plánu Referát 141 slov 4297 289 275 15.01.2012 4
Slovenčina Čo je marketing? Poznámky 323 slov 1652 179 203 15.01.2012 10
Slovenčina Účtovníctvo - zásady a význam účtovníctva Maturita 2536 slov 10465 307 299 03.01.2012 8.5
Slovenčina Krytie HZL v SR Poznámky 120 slov 1144 179 201 29.12.2011 0
Slovenčina Hypotekárne záložné listy v SR Poznámky 123 slov 795 180 167 29.12.2011 0
Slovenčina Hypotekárne bankovníctvo v podmienkach SR Poznámky 636 slov 1718 211 199 29.12.2011 0
Slovenčina Štátna prémia a podmienky jej pridelenia Poznámky 109 slov 1188 182 189 29.12.2011 0
Slovenčina Stavebný úver a medziúver Poznámky 165 slov 1031 182 161 29.12.2011 0
Slovenčina Stavebný sporiteľ Poznámky 179 slov 874 154 169 29.12.2011 0
Slovenčina Elektronický podpis, grid karta Poznámky 72 slov 977 205 165 29.12.2011 0
Slovenčina Elektronický obchod Poznámky 182 slov 1113 190 173 29.12.2011 10
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Ďalej
0.052