Štvrtok, 11. februára 2016, meninyDezider, zajtra Perla
Dnes prezretých 15336 študentských prácOnline: 933 mladých ľudí

Ekonómia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Aplikácia zákonníka práce Referát 1201 slov 1934 199 216 22.11.2012 1
Slovenčina Personálna činnosť v podniku Referát 1266 slov 2641 259 235 22.11.2012 0
Slovenčina Dlhodobý majetok Referát 675 slov 3106 210 236 22.11.2012 4.3
Slovenčina Materiálové hospodárstvo Referát 1320 slov 3076 266 256 22.11.2012 5.5
Slovenčina Výrobné podniky Referát 1236 slov 1507 209 208 20.11.2012 0 SOŠ
Slovenčina Podnik a jeho činnosti Referát 921 slov 1819 194 182 20.11.2012 0 SOŠ
Slovenčina Akciová spoločnosť Referát 926 slov 1633 193 191 20.11.2012 8 SOŠ
Slovenčina Živnostenské podnikanie Referát 1438 slov 2266 212 229 19.11.2012 2.4 SOŠ
Slovenčina Ciele a formy podnikania Referát 1601 slov 2160 216 212 19.11.2012 0 SOŠ
Slovenčina Multimodálna preprava Referát 1024 slov 2191 252 197 11.11.2012 0
Slovenčina Vnútroštátna cestná doprava Referát 1296 slov 5775 271 297 11.11.2012 5.8
Slovenčina Preprava kusových zásielok Referát 1249 slov 2625 231 252 11.11.2012 9
Slovenčina Kalkulácia nákladov a tvorba ceny za prepravu Referát 1323 slov 7463 303 290 11.11.2012 8.3
Slovenčina Dohoda ATP - dohoda o preprave rýchloskaziteľných potravín Referát 731 slov 5051 310 306 11.11.2012 7.8
Slovenčina Dohoda ADR – medzinárodná dohoda o preprave nebezpečných vecí Referát 881 slov 4305 210 224 11.11.2012 4.1
Slovenčina Organizácie v doprave Referát 1456 slov 3382 248 266 11.11.2012 5
Slovenčina Železničná doprava Referát 2480 slov 3221 228 261 11.11.2012 10
Slovenčina Námorná doprava Referát 1099 slov 3115 231 220 11.11.2012 7
Slovenčina Poistenie v cestnej doprave Referát 1117 slov 2710 231 213 11.11.2012 8.2
Slovenčina Letecká doprava Referát 1365 slov 3540 284 283 11.11.2012 4
Slovenčina Zasielateľstvo a zasielateľská činnosť Referát 279 slov 2887 259 324 11.11.2012 0
Slovenčina Záväzkové vzťahy Referát 258 slov 1375 208 211 11.11.2012 0
Slovenčina Všeobecné zasielateľské podmienky Referát 330 slov 2629 257 248 11.11.2012 3.8
Slovenčina Formovanie obchodného kontraktu Referát 840 slov 1283 232 185 10.11.2012 0
Slovenčina Optimalizácia v logistike Referát 346 slov 1866 244 229 10.11.2012 8
Slovenčina Outsourcing Referát 524 slov 1514 205 210 10.11.2012 0
Slovenčina Logistický Controlling Referát 382 slov 1648 229 226 10.11.2012 7
Slovenčina Logistické technológie Referát 815 slov 2246 223 255 09.11.2012 8
Slovenčina Skladovanie Referát 428 slov 4102 286 303 09.11.2012 5
Slovenčina Elektronická výmena dát Referát 464 slov 1154 158 188 09.11.2012 0
Slovenčina Obalová logistika Referát 461 slov 2867 252 247 09.11.2012 2
Slovenčina Informačné systémy Referát 421 slov 1308 181 203 09.11.2012 0
Slovenčina Čiarové kódy Referát 1063 slov 2300 195 207 09.11.2012 0
Slovenčina Logistický systém a logistický reťazec Referát 233 slov 3355 293 275 09.11.2012 2.5
Slovenčina Dopravná logistika Referát 517 slov 4142 281 268 09.11.2012 9.5
Slovenčina Marketing a logistika Referát 270 slov 2911 212 210 09.11.2012 4.3
Slovenčina Manažment a logistika Referát 540 slov 2704 220 220 09.11.2012 2
Slovenčina Distribučná logistika Referát 413 slov 3849 255 271 09.11.2012 4
Slovenčina Zásobovacia a výrobná logistika Referát 338 slov 3633 220 253 09.11.2012 7
Slovenčina Vývoj logistiky Referát 502 slov 2206 199 202 09.11.2012 0
Slovenčina Ekonomický rast, cyklický vývoj ekonomiky Maturita 1245 slov 4064 319 332 24.07.2012 6.3
Slovenčina Manažment - funkcie, stratégia, historia Maturita 1736 slov 2817 235 270 24.07.2012 7
Slovenčina Poisťovníctvo Maturita 1728 slov 4339 330 308 24.07.2012 9.5
Slovenčina Odmeňovanie zamestnancov Maturita 1670 slov 7516 367 363 24.07.2012 5.5
Slovenčina Personálny manažment v podniku Maturita 1806 slov 5356 323 341 24.07.2012 5
Slovenčina Colná politika a clá Maturita 1646 slov 4279 314 270 24.07.2012 4.5
Slovenčina Podnik a jeho činnosť Maturita 1071 slov 2865 218 256 24.07.2012 10
Slovenčina Činnosť obchodných bánk Maturita 1748 slov 3057 269 280 24.07.2012 9.5
Slovenčina Podnik a podnikanie Maturita 2109 slov 2556 264 270 24.07.2012 0
Slovenčina Výrobné podniky a ich činnosť Maturita 1816 slov 2082 286 253 24.07.2012 10
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 912 Ďalej

Ekonómia - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Ekonómia Kategória Rozsah
Slovenčina Podnikateľský plán - Salaš Ekonómia 5676 slov
Slovenčina Podnikateľský plán - Kvetinárstvo Ekonómia 6418 slov
Slovenčina Účtovníctvo - zásady a význam účtovníctva Ekonómia 2536 slov
Slovenčina Kalkulácie nákladov Ekonómia 1216 slov
Slovenčina Dlhodobý Majetok Ekonómia 2655 slov
Slovenčina Výhody a nevýhody vstupu Slovenska do EÚ Ekonómia 220 slov
Slovenčina Podnikateľský plán - Logistika, doprava Ekonómia 2122 slov
Slovenčina Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia Ekonómia 1239 slov
Slovenčina Finančný trh Ekonómia 1135 slov
Slovenčina Platobný styk Ekonómia 1520 slov
Slovenčina Finančná analýza Ekonómia 2669 slov
Slovenčina Marketingový plán vzor Ekonómia 646 slov
Slovenčina Organizácie v doprave Ekonómia 1456 slov
Slovenčina Námorná doprava Ekonómia 1099 slov
Slovenčina Dohoda ATP - dohoda o preprave rýchloskaziteľných potravín Ekonómia 731 slov
0.075