Pondelok, 5. decembra 2016, meninyOto, zajtra Mikuláš
Dnes prezretých 21717 študentských prácOnline: 2795 mladých ľudí

Ekonómia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Riadenie podniku – plánovanie, rozhodovanie Referát 980 slov 3253 222 256 22.11.2012 0
Slovenčina Finančné riadenie podniku Referát 1287 slov 6380 333 324 22.11.2012 5.8
Slovenčina Ekonomická stránka podnikateľskej činnosti Referát 1589 slov 2088 263 253 22.11.2012 6.7
Slovenčina Cenová politika Referát 1503 slov 3869 273 290 22.11.2012 2
Slovenčina Odbytová politika Referát 1311 slov 2652 254 241 22.11.2012 0
Slovenčina Aplikácia zákonníka práce Referát 1201 slov 2283 238 258 22.11.2012 1
Slovenčina Personálna činnosť v podniku Referát 1266 slov 3135 331 284 22.11.2012 1
Slovenčina Dlhodobý majetok Referát 675 slov 3743 248 282 22.11.2012 4.3
Slovenčina Materiálové hospodárstvo Referát 1320 slov 3632 313 303 22.11.2012 5.5
Slovenčina Výrobné podniky Referát 1236 slov 1809 248 252 20.11.2012 0 SOŠ
Slovenčina Podnik a jeho činnosti Referát 921 slov 2208 229 215 20.11.2012 0 SOŠ
Slovenčina Akciová spoločnosť Referát 926 slov 1938 222 222 20.11.2012 8 SOŠ
Slovenčina Živnostenské podnikanie Referát 1438 slov 2714 253 273 19.11.2012 2.4 SOŠ
Slovenčina Ciele a formy podnikania Referát 1601 slov 2656 258 257 19.11.2012 0 SOŠ
Slovenčina Multimodálna preprava Referát 1024 slov 2698 291 232 11.11.2012 0
Slovenčina Vnútroštátna cestná doprava Referát 1296 slov 6679 316 350 11.11.2012 5.8
Slovenčina Preprava kusových zásielok Referát 1249 slov 3242 277 300 11.11.2012 9
Slovenčina Kalkulácia nákladov a tvorba ceny za prepravu Referát 1323 slov 9604 371 358 11.11.2012 6.5
Slovenčina Dohoda ATP - dohoda o preprave rýchloskaziteľných potravín Referát 731 slov 6570 377 376 11.11.2012 7.8
Slovenčina Dohoda ADR – medzinárodná dohoda o preprave nebezpečných vecí Referát 881 slov 5198 247 273 11.11.2012 5.3
Slovenčina Organizácie v doprave Referát 1456 slov 4348 292 316 11.11.2012 5
Slovenčina Železničná doprava Referát 2480 slov 4532 284 316 11.11.2012 9.3
Slovenčina Námorná doprava Referát 1099 slov 4070 272 268 11.11.2012 7
Slovenčina Poistenie v cestnej doprave Referát 1117 slov 3424 269 256 11.11.2012 8.2
Slovenčina Letecká doprava Referát 1365 slov 4512 336 341 11.11.2012 4
Slovenčina Zasielateľstvo a zasielateľská činnosť Referát 279 slov 3798 320 395 11.11.2012 2
Slovenčina Záväzkové vzťahy Referát 258 slov 1818 245 250 11.11.2012 0
Slovenčina Všeobecné zasielateľské podmienky Referát 330 slov 3612 311 306 11.11.2012 3.8
Slovenčina Formovanie obchodného kontraktu Referát 840 slov 1606 260 215 10.11.2012 0
Slovenčina Optimalizácia v logistike Referát 346 slov 2780 296 286 10.11.2012 9
Slovenčina Outsourcing Referát 524 slov 1983 241 252 10.11.2012 0
Slovenčina Logistický Controlling Referát 382 slov 2120 265 263 10.11.2012 7
Slovenčina Logistické technológie Referát 815 slov 2674 262 289 09.11.2012 8
Slovenčina Skladovanie Referát 428 slov 5394 347 378 09.11.2012 5
Slovenčina Elektronická výmena dát Referát 464 slov 1471 189 221 09.11.2012 0
Slovenčina Obalová logistika Referát 461 slov 4026 304 306 09.11.2012 2
Slovenčina Informačné systémy Referát 421 slov 1731 221 242 09.11.2012 0
Slovenčina Čiarové kódy Referát 1063 slov 2875 232 248 09.11.2012 0
Slovenčina Logistický systém a logistický reťazec Referát 233 slov 4589 365 351 09.11.2012 2.5
Slovenčina Dopravná logistika Referát 517 slov 5995 357 339 09.11.2012 9.7
Slovenčina Marketing a logistika Referát 270 slov 3738 261 259 09.11.2012 4.3
Slovenčina Manažment a logistika Referát 540 slov 3623 273 272 09.11.2012 2
Slovenčina Distribučná logistika Referát 413 slov 4880 304 328 09.11.2012 4
Slovenčina Zásobovacia a výrobná logistika Referát 338 slov 4701 273 317 09.11.2012 7
Slovenčina Vývoj logistiky Referát 502 slov 2981 245 256 09.11.2012 0
Slovenčina Ekonomický rast, cyklický vývoj ekonomiky Maturita 1245 slov 4905 379 396 24.07.2012 6.3
Slovenčina Manažment - funkcie, stratégia, historia Maturita 1736 slov 3297 276 311 24.07.2012 7
Slovenčina Poisťovníctvo Maturita 1728 slov 5922 403 377 24.07.2012 8.4
Slovenčina Odmeňovanie zamestnancov Maturita 1670 slov 9072 429 423 24.07.2012 7
Slovenčina Personálny manažment v podniku Maturita 1806 slov 6724 379 401 24.07.2012 6
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 912 Ďalej

Ekonómia - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Ekonómia Kategória Rozsah
Slovenčina Podnikateľský plán - Salaš Ekonómia 5676 slov
Slovenčina Podnikateľský plán - Kvetinárstvo Ekonómia 6418 slov
Slovenčina Marketingový plán vzor Ekonómia 646 slov
Slovenčina Výhody a nevýhody vstupu Slovenska do EÚ Ekonómia 220 slov
Slovenčina Účtovníctvo - zásady a význam účtovníctva Ekonómia 2536 slov
Slovenčina Podnikateľský plán - Logistika, doprava Ekonómia 2122 slov
Slovenčina Kalkulácie nákladov Ekonómia 1216 slov
Slovenčina Finančná analýza Ekonómia 2669 slov
Slovenčina Dlhodobý Majetok Ekonómia 2655 slov
Slovenčina Súvaha - obsah a forma Ekonómia 746 slov
Slovenčina Výrobné faktory - Práca, pôda, kapitál Ekonómia 715 slov
Slovenčina Náklady a ich členenie Ekonómia 896 slov
Slovenčina Podnikateľsky plán - Autosúčiastky Ekonómia 1634 slov
Slovenčina Daňová sústava SR Ekonómia 3435 slov
Slovenčina Marketingové ciele podniku Ekonómia 625 slov
0.093