Štvrtok, 24. júla 2014, meninyVladimír, zajtra Jakub
Dnes prezretých 11813 študentských prácOnline: 1034 mladých ľudí

Ekonómia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Ochrana spotrebiteľa Poznámky 85 slov 1187 203 203 24.01.2012 6
Slovenčina Organizačno-právne formy podnikania na Slovensku Poznámky 596 slov 5358 296 257 24.01.2012 6
Slovenčina Podnik a podnikanie Poznámky 274 slov 3082 225 257 24.01.2012 5.7
Slovenčina Základné ekonomické pojmy Poznámky 431 slov 1326 147 161 24.01.2012 2
Slovenčina Delenie ekonómie Poznámky 318 slov 1574 182 209 24.01.2012 4
Slovenčina Ekonomika a ekonómia Poznámky 147 slov 1955 180 209 24.01.2012 6.7
Slovenčina Sústava účtov v podvojnom účtovníctve Referát 800 slov 1663 174 169 15.01.2012 10
Slovenčina Súvaha - obsah a forma Referát 746 slov 5227 248 255 15.01.2012 8.9
Slovenčina Inventúra a inventarizácia majetku Referát 304 slov 4088 259 241 15.01.2012 4.5
Slovenčina Majetok podniku a zdroje jeho krytia Referát 847 slov 3986 238 258 15.01.2012 5
Slovenčina Účtovníctvo a jeho právna úprava Referát 550 slov 2203 198 202 15.01.2012 8
Slovenčina Štruktúra marketingového plánu Referát 141 slov 3979 269 254 15.01.2012 4
Slovenčina Čo je marketing? Poznámky 323 slov 1542 165 183 15.01.2012 10
Slovenčina Účtovníctvo - zásady a význam účtovníctva Maturita 2536 slov 9600 286 273 03.01.2012 8.5
Slovenčina Krytie HZL v SR Poznámky 120 slov 1047 161 183 29.12.2011 0
Slovenčina Hypotekárne záložné listy v SR Poznámky 123 slov 739 172 158 29.12.2011 0
Slovenčina Hypotekárne bankovníctvo v podmienkach SR Poznámky 636 slov 1598 197 185 29.12.2011 0
Slovenčina Štátna prémia a podmienky jej pridelenia Poznámky 109 slov 1101 170 176 29.12.2011 0
Slovenčina Stavebný úver a medziúver Poznámky 165 slov 964 176 151 29.12.2011 0
Slovenčina Stavebný sporiteľ Poznámky 179 slov 816 146 154 29.12.2011 0
Slovenčina Elektronický podpis, grid karta Poznámky 72 slov 905 192 153 29.12.2011 0
Slovenčina Elektronický obchod Poznámky 182 slov 1024 178 159 29.12.2011 10
Slovenčina Produkty elektronického bankovníctva Poznámky 322 slov 1347 189 170 29.12.2011 1
Slovenčina Trhové riziká v SR Poznámky 213 slov 1410 215 177 29.12.2011 1
Slovenčina Rizikovo vážené aktíva z pohľadávok Poznámky 147 slov 1312 176 174 29.12.2011 0
Slovenčina Členenie kapitálu banky v podmienkach SR Poznámky 245 slov 1131 176 155 29.12.2011 0
Slovenčina Charakteristika bankovej a obchodnej knihy (banking book, trading book) Poznámky 186 slov 1831 208 225 29.12.2011 9
Slovenčina Kvantitaívne obmedzenia pre zložky kapitálu Poznámky 289 slov 1085 200 165 29.12.2011 3
Slovenčina Tri piliere basel II Poznámky 358 slov 1153 166 148 29.12.2011 0
Slovenčina Základné východiská nových bazilejských dohôd Poznámky 141 slov 890 156 192 29.12.2011 0
Slovenčina Charakteristika platobného systému SIPS Poznámky 153 slov 994 190 164 29.12.2011 0
Slovenčina Brutto a netto zúčtovanie Poznámky 110 slov 1311 196 207 29.12.2011 0
Slovenčina Predpoklady fungovania systému RTGS Poznámky 526 slov 1236 172 169 29.12.2011 0
Slovenčina Platobný styk a zúčtovanie medzi bankami Poznámky 209 slov 1307 193 214 29.12.2011 2
Slovenčina Úverové riziko a cash flow Poznámky 246 slov 951 168 162 29.12.2011 0
Slovenčina Riziká a výhody sekuritizácie aktív Poznámky 166 slov 1064 141 183 29.12.2011 0
Slovenčina Mimobilančná sekuritizácia – jej priebeh a podstata Poznámky 180 slov 1018 171 188 29.12.2011 8
Slovenčina Bilančná sekuritizácia aktív bánk Poznámky 210 slov 1170 191 157 29.12.2011 8
Slovenčina Výška tvorby opravných položiek v bankách Poznámky 217 slov 967 150 170 29.12.2011 0
Slovenčina Význam tvorby opravných položiek v bankách Poznámky 160 slov 775 158 163 29.12.2011 9
Slovenčina Kategórie pohľadávok voči bankám Poznámky 103 slov 737 143 167 29.12.2011 8
Slovenčina Zatrieďovanie majetku, záväzkov a pohľadávok bánk Poznámky 331 slov 1062 168 189 29.12.2011 0
Slovenčina Príspevky bánk do fondu na ochranu vkladov Poznámky 346 slov 997 161 189 29.12.2011 0
Slovenčina Morálny hazard a nesprávny výber Poznámky 243 slov 1287 147 191 29.12.2011 7
Slovenčina Vklady, ktoré nepodliehajú ochrane Poznámky 113 slov 658 145 145 29.12.2011 0
Slovenčina Výška a druhy vkladov podliehajúcich ochrane v SR Poznámky 492 slov 1077 178 156 29.12.2011 0
Slovenčina Disponovanie peňažnými prostriedkami na bežnom účte Poznámky 115 slov 942 183 185 29.12.2011 1
Slovenčina Členenie cudzích zdrojov z hľadiska časovej viazanosti Poznámky 177 slov 755 145 162 28.12.2011 0
Slovenčina Členenie cudzích zdrojov z hľadiska foriem ich získavania Poznámky 103 slov 1065 193 201 28.12.2011 0
Slovenčina Bankové tajomstvo a výnimky z bankového tajomstva Poznámky 337 slov 1899 199 213 28.12.2011 10
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Ďalej
0.038