Android aplikácia Zones Referáty
Štvrtok, 23. októbra 2014, meninyAlojzia, zajtra Kvetoslava
Dnes prezretých 25431 študentských prácOnline: 2029 mladých ľudí

:: Prihlásenie

:: Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Slovná zásoba a jej štýlové rozvrstvenie

Autor: Dievča anika (19)
Hodnotenie: 9
Dátum: 06.03.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 415 slov
Počet zobrazení: 6957
Tlačení: 341
Uložení: 343
Slovná zásoba

Slovná zásoba
▪ je otvorený súbor jednoslovných a viacslovných pomenovaní, ktoré slúžia človeku v istom jazykovom spoločenstve na vyjadrenie skutočnosti
 
Lexikológia
▪ náuka o slovnej zásobe
 
Slovo
▪ základná znaková jednotka jazyka
 
Vnútorná štruktúra slovnej zásoby:

jadro
  ▪ tvoria slová s vysokou frekvenciou, neodvodené (ale od nich sa odvádzajú ďalšie), so širokým využitím,
 štylisticky bezpríznakové, pomenovávajúce základné javy súvisiace so životom človeka (ruka, matka, byť,
  dobrý..
  ▪ patrí 500 slov

prechodná vrstva
    ▪ tvoria slová s obmedzenými slovotvornými možnosťami, môžu byť viacvýznamové, štylisticky príznakové
  ▪ patrí tu väčšina slov (napr. bádateľ, futbal, materinský...)
 
periféria (okraj)
▪ patria sem jednovýznamové slová s obmedzeným využitím, príležitostné slová, slová cudzieho pôvodu, 
odborné termíny (napr. permutácia, ad acta...)

Zmeny v slovnej zásobe: ▪ periféria - prechodná vrstva (napr. internet, mobil)
 ▪ prechodná vrstva - periféria (napr. pionier, iskrička)
 
 ▪ skupina časovo príznakových slov: ▪ neologizmy – novovznikajúce slová:
1. domáce (napr. množina)
2. cudzie (napr. windsurfing)
  ▪ zastarané slová:
1. historizmy – zanikli
   2. archaizmy – majú náhradu

  ▪ obohacovanie slovnej zásoby:  ▪ cudzie slová (prevzaté slová):
1. zdomácnené (víkend)
2. pôvodné (science-fiction)
3. internacionalizmy (emócia)
 ▪ slová dostávajú nový význam

Štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby

a) Vyšší štýl
  archaizmy – slová, ktoré už bežne nepoužívame, pretože boli nahradené novými slovami
  neologizmy – novovzniknuté slová alebo spojenia slov
  poetizmy – básnické slová (deva, luna...)
  termíny  – jedno- alebo viacslovné pomenovania, ktoré nám umožňujú vyjadrovať sa presne a jednoznačne
  cudzie slová – slová, ktoré sa preberali a aj v súčasnosti sa preberajú z cudzích jazykov
  I. zdomácnené – už ich nepociťuje ako cudzie (napr. rádio, televízor...)
II. medzinárodné slová (internacionalizmy) – vyskytujú sa vo viacerých (aspoň 3) jazykoch (napr. aliancia
 
b) Stredný štýl (štandardná podoba)
  štylisticky bezpríznakové – možno použiť vo všetkých štýloch
  - patria do jadra slovnej zásoby (napr. dom, písať, hore, desať...)
 
c) Nižší štýl
  profesionalizmy – nespisovné slová, ktoré používa istá profesia
   - slúžia na rýchle a úsporné vyjadrovanie sa (napr. operačná sála – operačka)
  dialektizmy – nárečové slová (napr. grule..)
  argot – tajná, šifrovaná reč, v ktorej sa známe slová používajú v kontexte, ktorému nezasvätený človek
nerozumie (napr. televízor – dorozumievanie sa z okna do okna vo väznici)
  slang – nespisovné slová, ktoré vznikajú deformáciou známych slov
  - používa ich istá veková, spoločenská alebo záujmová skupina
  vulgarizmy – hrubé, neslušné výrazy
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Slovná zásoba Maturita 228 slov 3.6
Slovenčina Slovná zásoba - súhrn všetkých slov jazyka Referát 138 slov 9.1
Slovenčina Slovná zásoba Referát 99 slov 6.6
Slovenčina Slovná zásoba Poznámky 427 slov 5.5
Slovenčina Systém slovnej zásoby Maturita 179 slov 7.2
Slovenčina Slovná zásoba a jej rozdelenie Referát 174 slov 4.2
Slovenčina Slovo a slovná zásoba Poznámky 648 slov 7.4
Slovenčina Obohacovanie slovnej zásoby Maturita 319 slov 2

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.
Meno:
Príspevok:
Ochrana proti SPAMu. Koľko je 2+2?

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.
0.058