Piatok, 20. januára 2017, meninyDalibor, zajtra Vincent
Dnes prezretých 34059 študentských prácOnline: 2090 mladých ľudí

Náuka o spoločnosti - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Trhová ekonomika Referát 838 slov 1605 128 130 06.10.2014 0
Slovenčina Podnik a podnikanie, členenie podnikov Referát 481 slov 1461 120 133 06.10.2014 0
Slovenčina Čo je sociológia? Referát 1489 slov 1978 193 204 02.10.2014 0
Slovenčina Horizontálne delenie štátnej moci v demokratických štátoch Referát 610 slov 1903 171 169 14.06.2014 0
Slovenčina Ako sa menil predmet filozofie v Grécku Referát 1283 slov 1215 200 211 14.06.2014 0
Slovenčina História európskeho právneho systému Referát 307 slov 987 103 100 14.06.2014 0
Slovenčina Politika ľavica vs pravica (rozdiely) Referát 59 slov 2182 206 216 14.06.2014 1
Slovenčina Ústava, jej úlohy, typy ústav Referát 202 slov 1812 177 171 14.06.2014 8
Slovenčina Východné filozofické myslenie a grécka filozofia Referát 430 slov 2318 226 213 14.06.2014 0
Slovenčina Zmysly, rozum, cit, intuícia, viera Referát 582 slov 1309 155 166 14.06.2014 0
Slovenčina Právna sila predpisov v SR Referát 314 slov 1162 117 127 14.06.2014 0
Slovenčina Parlament, vláda, súdy, prezident Referát 291 slov 2395 189 203 14.06.2014 10
Slovenčina Aktívne a pasívne volebné právo v SR Referát 116 slov 4022 284 323 14.06.2014 2
Slovenčina Judaizmus, kresťanstvo, islam Referát 837 slov 2749 168 185 14.06.2014 0
Slovenčina 5 teórií sociálnych zmien v spoločnosti. Referát 196 slov 1091 100 114 14.06.2014 0
Slovenčina Názor na trhovú ekonomiku, zmiešanú ekonomiku a socialistickú ekonomiku Referát 543 slov 1113 135 145 14.06.2014 0
Slovenčina Universalia ante res & Universalia post res Referát 375 slov 1334 160 152 14.06.2014 0
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Referát 271 slov 2893 205 215 14.06.2014 8
Slovenčina Marxova teória Referát 502 slov 1359 147 187 14.06.2014 0
Slovenčina Augustín - Otec cirkvi Referát 310 slov 948 114 119 14.06.2014 0
Slovenčina Inflácia a jej úrovne Referát 187 slov 933 107 114 14.06.2014 0
Slovenčina Teória štátu u Platóna a Aristotela Referát 1512 slov 2594 220 230 14.06.2014 0
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Referát 212 slov 6437 383 380 14.06.2014 6.5
Slovenčina Psychoanalýza, behaviorizmus a humanistická fenomenológia Referát 1051 slov 3298 221 213 14.06.2014 7.3
Slovenčina Záruky ochrany práva v demokratickom štáte Referát 495 slov 1057 102 126 14.06.2014 0
Slovenčina Demokracia nie je potrebná, dokonca, že je zlá Referát 258 slov 1326 138 140 02.06.2014 0
Slovenčina Idealizmus G.W.Hegela a materializmus K.Marxa Referát 348 slov 2336 200 230 02.06.2014 0
Slovenčina Psychické javy Referát 197 slov 2081 184 187 02.06.2014 0
Slovenčina 5 základných politických systémov modernej typológii Referát 641 slov 1889 172 184 02.06.2014 0
Slovenčina Etika Immanuela Kanta – kategorický imperatív Referát 226 slov 1817 192 199 02.06.2014 0
Slovenčina 2 pohľady na rodinu Referát 408 slov 1114 126 130 02.06.2014 0
Slovenčina Priama a nepriama demokracia Referát 227 slov 985 104 88 02.06.2014 0
Slovenčina Teória stvorenia (Boh) a evolučnú teóriu (Darwin) Referát 89 slov 966 76 92 02.06.2014 1
Slovenčina Regulácia množstva peňazí v obehu Referát 559 slov 1092 126 117 02.06.2014 0
Slovenčina Vzťah filozofie a náboženstva v období stredoveku Referát 336 slov 1173 152 157 02.06.2014 10
Slovenčina Buddhovo učenie: 4 vznešené pravdy Referát 609 slov 976 133 111 02.06.2014 0
Slovenčina Ako sa určuje ich cena v zmiešanej ekonomike Referát 623 slov 826 100 113 02.06.2014 0
Slovenčina Všeobecná deklaráciá ľudských práv Referát 607 slov 1000 90 100 02.06.2014 0
Slovenčina Kantova Kritika čistého rozumu Referát 1157 slov 1482 206 227 02.06.2014 0
Slovenčina Politické strany na 3 základné skupiny Referát 117 slov 821 106 89 02.06.2014 0
Slovenčina Sokratova etika Referát 865 slov 2046 167 170 29.05.2014 0
Slovenčina Ako vzniká sociálna štruktúra spoločnosti Referát 472 slov 1456 166 150 29.05.2014 0
Slovenčina Vnútorné členenie Ústavy SR Referát 373 slov 2837 209 218 29.05.2014 1
Slovenčina Názor na úspechy alebo neúspechy v histórii ľudstva Referát 184 slov 763 92 94 29.05.2014 0
Slovenčina Empirizmus z pohľadu Johna Locka, Georgea Berkeleyho a Davida Huma Referát 909 slov 1284 155 157 29.05.2014 0
Slovenčina Zložky politického systému Referát 124 slov 1984 195 205 29.05.2014 0
Slovenčina Názory J.J.Rousseaua Referát 694 slov 1442 160 184 29.05.2014 0
Slovenčina Citáty Platóna a Aristotela porovnanie Referát 579 slov 1929 163 190 29.05.2014 0
Slovenčina Znaky štátu a funkcie štátu Referát 143 slov 988 114 105 29.05.2014 0
Slovenčina Potreba novelizácie rôznych právnych odvetví Referát 755 slov 1014 158 172 29.05.2014 0
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Ďalej

Náuka o spoločnosti - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#postavenie politických stran, koalicia, opozicia #znaky volebného práva #pôvod slova tolerancia #alkoholizmus vyklad #uvaha komunikacia medzi ludmi #duševné zdravie úvaha #behavioralna psychologia #sociológia #v zdravom tele zdravy duch uvaha #ohrozenia ktorym celi uzemie antarktidy #sloh vyklad alkoholizmus #uvaha zdravie alebo bohatstvo #struktura ludskej spolocnosti a socialne vztahy v nej #eutanázia uvaha #Multikultúrna spoločnosť referat #kultúra, multikultúrnosť #výhody a nevýhody komunizmu #uvaha alkoholizmus #sloh na temu vo forme vykladu ako spravne zvladnut stres #ekonomika #trestne pravo #aky je rozdiel medzi republikou a monarchiou #výklad - ako zvládať stres #ekonomicka uloha statu #štátný rozpočet #kultura #Uvaha o (ne)schopnosti cloveka uvedomit si vlastne stastie #kto je to zadržaný #alternatívne náklady #Kto bol prvým starogréckym systematikom filozofie? #úvaha,je fajčenie a pitie prejavom dospelosti ? #konformita, nonkonformita a deviácia #stredoveka filozofia #Odievanie a móda v minulosti a dnes #eutanazia #sebareflexia uvaha #stres #Masovokomunikačné prostriedky #autoregulácia učenia #socialne siete #politologia #jednotlivec a skupina #úvaha o migrantoch #socialne vztahy #Vplyv vzorov no život mladého človeka výklad #uvaha na temu socializacia #úvaha o alkohole #výklad globálne oteplovanie #zakladne pravidla rozhovoru #znaky diktatury

Náuka o spoločnosti - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Náuka o spoločnosti Kategória Rozsah
Slovenčina Multikulturalizmus – prínosy a zlyhania Náuka o spoločnosti 2157 slov
Slovenčina Právne normy, štruktúra a pôsobnosť Náuka o spoločnosti 857 slov
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Náuka o spoločnosti 271 slov
Slovenčina Horizontálna a vertikálna deľba moci Náuka o spoločnosti 414 slov
Slovenčina Znaky štátu, štátnu moc, štátne územie, štátne občianstvo Náuka o spoločnosti 973 slov
Slovenčina Kultúra a jej prvky Náuka o spoločnosti 1250 slov
Slovenčina Právny systém a jeho odvetvia Náuka o spoločnosti 1018 slov
Slovenčina Formy štátneho zriadenia Náuka o spoločnosti 1045 slov
Slovenčina Teória štátu u Platóna a Aristotela Náuka o spoločnosti 1512 slov
Slovenčina Aktívne a pasívne volebné právo v SR Náuka o spoločnosti 116 slov
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Náuka o spoločnosti 212 slov
Slovenčina Ekonomická úloha štátu Náuka o spoločnosti 218 slov
Slovenčina Druhy učenia – podmienky, od čoho závisí Náuka o spoločnosti 602 slov
Slovenčina Multikulturalizmus - prínosy a zlyhania (Občianska náuka) Náuka o spoločnosti 2097 slov
Slovenčina Asertivita + druhy Náuka o spoločnosti 504 slov
0.075