Streda, 29. júna 2016, meninyPeter, Pavol, Petra, zajtra Melánia
Dnes prezretých 4257 študentských prácOnline: 330 mladých ľudí

Ostatné - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Akcidenčné tlačoviny (príležitostné tlačoviny) Referát 1104 slov 737 116 121 30.09.2014 10
Slovenčina Počítačové siete Referát 1512 slov 1547 162 173 30.09.2014 10
Slovenčina Digitálny zvuk Referát 1330 slov 1804 175 164 30.09.2014 9
Slovenčina Digitalizácia zvuku Referát 1538 slov 2507 194 208 30.09.2014 2
Slovenčina Tovaroznalectvo - pojem tovaroznalectvo Poznámky 100 slov 1596 139 134 25.09.2014 2 SOŠ
Slovenčina Tovaroznalectvo - základné pojmy Poznámky 128 slov 1808 134 137 19.09.2014 10 SOŠ
Slovenčina Príprava jedál studenej kuchyne Referát 662 slov 4088 207 222 11.08.2014 6 SOŠ
Slovenčina Príprava a význam múčnikov Referát 1437 slov 2428 247 213 11.08.2014 2.5 SOŠ
Slovenčina Tajomstvo bohatstva? Stačí len jediná zručnosť! Referát 340 slov 958 113 105 20.06.2014 0
Slovenčina Horizontálne delenie štátnej moci v demokratických štátoch Referát 610 slov 1562 155 152 14.06.2014 0
Slovenčina Ako sa menil predmet filozofie v Grécku Referát 1283 slov 1022 179 191 14.06.2014 0
Slovenčina História európskeho právneho systému Referát 307 slov 811 96 87 14.06.2014 0
Slovenčina Politika ľavica vs pravica (rozdiely) Referát 59 slov 1766 176 183 14.06.2014 1
Slovenčina Ústava, jej úlohy, typy ústav Referát 202 slov 1429 154 148 14.06.2014 8
Slovenčina Východné filozofické myslenie a grécka filozofia Referát 430 slov 1933 204 190 14.06.2014 0
Slovenčina Zmysly, rozum, cit, intuícia, viera Referát 582 slov 1092 139 143 14.06.2014 0
Slovenčina Právna sila predpisov v SR Referát 314 slov 972 103 112 14.06.2014 0
Slovenčina Parlament, vláda, súdy, prezident Referát 291 slov 1804 161 168 14.06.2014 0
Slovenčina Aktívne a pasívne volebné právo v SR Referát 116 slov 3075 240 268 14.06.2014 2
Slovenčina Judaizmus, kresťanstvo, islam Referát 837 slov 2311 150 163 14.06.2014 0
Slovenčina 5 teórií sociálnych zmien v spoločnosti. Referát 196 slov 899 90 103 14.06.2014 0
Slovenčina Názor na trhovú ekonomiku, zmiešanú ekonomiku a socialistickú ekonomiku Referát 543 slov 928 126 134 14.06.2014 0
Slovenčina Universalia ante res & Universalia post res Referát 375 slov 1058 144 139 14.06.2014 0
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Referát 271 slov 1950 174 180 14.06.2014 8
Slovenčina Marxova teória Referát 502 slov 1106 134 173 14.06.2014 0
Slovenčina Augustín - Otec cirkvi Referát 310 slov 771 104 105 14.06.2014 0
Slovenčina Inflácia a jej úrovne Referát 187 slov 772 96 99 14.06.2014 0
Slovenčina Teória štátu u Platóna a Aristotela Referát 1512 slov 2105 195 196 14.06.2014 0
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Referát 212 slov 5028 327 324 14.06.2014 6.5
Slovenčina Psychoanalýza, behaviorizmus a humanistická fenomenológia Referát 1051 slov 2587 191 186 14.06.2014 6
Slovenčina Záruky ochrany práva v demokratickom štáte Referát 495 slov 872 92 111 14.06.2014 0
Slovenčina Demokracia nie je potrebná, dokonca, že je zlá Referát 258 slov 1118 126 127 02.06.2014 0
Slovenčina Idealizmus G.W.Hegela a materializmus K.Marxa Referát 348 slov 1968 180 202 02.06.2014 0
Slovenčina Psychické javy Referát 197 slov 1579 158 166 02.06.2014 0
Slovenčina 5 základných politických systémov modernej typológii Referát 641 slov 1548 158 166 02.06.2014 0
Slovenčina Etika Immanuela Kanta – kategorický imperatív Referát 226 slov 1529 180 182 02.06.2014 0
Slovenčina 2 pohľady na rodinu Referát 408 slov 905 115 116 02.06.2014 0
Slovenčina Priama a nepriama demokracia Referát 227 slov 753 90 73 02.06.2014 0
Slovenčina Teória stvorenia (Boh) a evolučnú teóriu (Darwin) Referát 89 slov 800 68 82 02.06.2014 0
Slovenčina Regulácia množstva peňazí v obehu Referát 559 slov 888 113 105 02.06.2014 0
Slovenčina Vzťah filozofie a náboženstva v období stredoveku Referát 336 slov 986 140 140 02.06.2014 10
Slovenčina Buddhovo učenie: 4 vznešené pravdy Referát 609 slov 808 123 105 02.06.2014 0
Slovenčina Ako sa určuje ich cena v zmiešanej ekonomike Referát 623 slov 687 91 101 02.06.2014 0
Slovenčina Všeobecná deklaráciá ľudských práv Referát 607 slov 825 82 90 02.06.2014 0
Slovenčina Kantova Kritika čistého rozumu Referát 1157 slov 1197 184 201 02.06.2014 0
Slovenčina Politické strany na 3 základné skupiny Referát 117 slov 685 95 80 02.06.2014 0
Slovenčina Kríza a krízové riešenie Referát 1653 slov 1448 216 207 31.05.2014 9
Slovenčina Systémová bezpečnostná politika IT Referát 978 slov 883 125 153 31.05.2014 0
Slovenčina Celková bezpečnostná politika IT Referát 672 slov 839 128 122 31.05.2014 0
Slovenčina Zásady výstavby bezpečnostnej politiky organizácie Referát 1447 slov 826 157 173 31.05.2014 8
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 915 Ďalej

Ostatné - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Ostatné Kategória Rozsah
Slovenčina České mesiace - názvy českých mesiacov Nezaradené 57 slov
Slovenčina Gaudeamus igitur - Stužková + preklad Nezaradené 146 slov
Slovenčina Ako sa píše zavináč Informatika 49 slov
Slovenčina Bavorská Alžbeta cisárovná Sisi Osobnosti / Životopisy 6830 slov
Slovenčina „Milujem ťa“ v rôznych jazykoch Nezaradené 420 slov
Slovenčina Tovaroznalectvo - poznámky 1. ročník Nezaradené 2554 slov
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Náuka o spoločnosti 212 slov
Slovenčina Služby Internetu Informatika 701 slov
Slovenčina Maturitné otázky z tovaroznalectva (Komplet) Nezaradené 7749 slov
Slovenčina Frustrácia a deprivácia Náuka o spoločnosti 527 slov
Slovenčina Príprava jedál studenej kuchyne Nezaradené 662 slov
Slovenčina Socializácia jednotlivca Náuka o spoločnosti 951 slov
Slovenčina Multikulturalizmus – prínosy a zlyhania Náuka o spoločnosti 2157 slov
Slovenčina Gaudeamus igitur - mp3, video Nezaradené 11 slov
Slovenčina Možnosti pripojenia na Internet Informatika 546 slov
0.074