Piatok, 29. júla 2016, meninyMarta, zajtra Libuša
Dnes prezretých 4439 študentských prácOnline: 220 mladých ľudí

Ostatné - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Akcidenčné tlačoviny (príležitostné tlačoviny) Referát 1104 slov 762 117 124 30.09.2014 10
Slovenčina Počítačové siete Referát 1512 slov 1594 163 174 30.09.2014 10
Slovenčina Digitálny zvuk Referát 1330 slov 1875 179 169 30.09.2014 9
Slovenčina Digitalizácia zvuku Referát 1538 slov 2571 199 213 30.09.2014 2
Slovenčina Tovaroznalectvo - pojem tovaroznalectvo Poznámky 100 slov 1669 143 144 25.09.2014 2 SOŠ
Slovenčina Tovaroznalectvo - základné pojmy Poznámky 128 slov 1873 141 141 19.09.2014 10 SOŠ
Slovenčina Príprava jedál studenej kuchyne Referát 662 slov 4259 213 228 11.08.2014 6 SOŠ
Slovenčina Príprava a význam múčnikov Referát 1437 slov 2490 253 215 11.08.2014 2.5 SOŠ
Slovenčina Tajomstvo bohatstva? Stačí len jediná zručnosť! Referát 340 slov 972 113 107 20.06.2014 0
Slovenčina Horizontálne delenie štátnej moci v demokratických štátoch Referát 610 slov 1611 159 156 14.06.2014 0
Slovenčina Ako sa menil predmet filozofie v Grécku Referát 1283 slov 1056 181 195 14.06.2014 0
Slovenčina História európskeho právneho systému Referát 307 slov 841 97 87 14.06.2014 0
Slovenčina Politika ľavica vs pravica (rozdiely) Referát 59 slov 1880 181 196 14.06.2014 1
Slovenčina Ústava, jej úlohy, typy ústav Referát 202 slov 1514 159 151 14.06.2014 8
Slovenčina Východné filozofické myslenie a grécka filozofia Referát 430 slov 2039 207 193 14.06.2014 0
Slovenčina Zmysly, rozum, cit, intuícia, viera Referát 582 slov 1124 141 147 14.06.2014 0
Slovenčina Právna sila predpisov v SR Referát 314 slov 1003 104 115 14.06.2014 0
Slovenčina Parlament, vláda, súdy, prezident Referát 291 slov 1936 164 173 14.06.2014 0
Slovenčina Aktívne a pasívne volebné právo v SR Referát 116 slov 3249 250 281 14.06.2014 2
Slovenčina Judaizmus, kresťanstvo, islam Referát 837 slov 2380 152 167 14.06.2014 0
Slovenčina 5 teórií sociálnych zmien v spoločnosti. Referát 196 slov 929 90 104 14.06.2014 0
Slovenčina Názor na trhovú ekonomiku, zmiešanú ekonomiku a socialistickú ekonomiku Referát 543 slov 960 128 136 14.06.2014 0
Slovenčina Universalia ante res & Universalia post res Referát 375 slov 1108 148 141 14.06.2014 0
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Referát 271 slov 2088 179 187 14.06.2014 8
Slovenčina Marxova teória Referát 502 slov 1151 135 175 14.06.2014 0
Slovenčina Augustín - Otec cirkvi Referát 310 slov 794 106 108 14.06.2014 0
Slovenčina Inflácia a jej úrovne Referát 187 slov 799 99 101 14.06.2014 0
Slovenčina Teória štátu u Platóna a Aristotela Referát 1512 slov 2143 199 201 14.06.2014 0
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Referát 212 slov 5229 340 337 14.06.2014 6.5
Slovenčina Psychoanalýza, behaviorizmus a humanistická fenomenológia Referát 1051 slov 2680 195 191 14.06.2014 6
Slovenčina Záruky ochrany práva v demokratickom štáte Referát 495 slov 903 92 112 14.06.2014 0
Slovenčina Demokracia nie je potrebná, dokonca, že je zlá Referát 258 slov 1153 127 131 02.06.2014 0
Slovenčina Idealizmus G.W.Hegela a materializmus K.Marxa Referát 348 slov 2027 186 209 02.06.2014 0
Slovenčina Psychické javy Referát 197 slov 1675 164 171 02.06.2014 0
Slovenčina 5 základných politických systémov modernej typológii Referát 641 slov 1593 161 169 02.06.2014 0
Slovenčina Etika Immanuela Kanta – kategorický imperatív Referát 226 slov 1593 184 184 02.06.2014 0
Slovenčina 2 pohľady na rodinu Referát 408 slov 936 118 119 02.06.2014 0
Slovenčina Priama a nepriama demokracia Referát 227 slov 773 90 74 02.06.2014 0
Slovenčina Teória stvorenia (Boh) a evolučnú teóriu (Darwin) Referát 89 slov 824 68 82 02.06.2014 0
Slovenčina Regulácia množstva peňazí v obehu Referát 559 slov 922 114 105 02.06.2014 0
Slovenčina Vzťah filozofie a náboženstva v období stredoveku Referát 336 slov 1016 141 142 02.06.2014 10
Slovenčina Buddhovo učenie: 4 vznešené pravdy Referát 609 slov 826 124 105 02.06.2014 0
Slovenčina Ako sa určuje ich cena v zmiešanej ekonomike Referát 623 slov 705 92 101 02.06.2014 0
Slovenčina Všeobecná deklaráciá ľudských práv Referát 607 slov 852 83 91 02.06.2014 0
Slovenčina Kantova Kritika čistého rozumu Referát 1157 slov 1248 188 205 02.06.2014 0
Slovenčina Politické strany na 3 základné skupiny Referát 117 slov 706 96 81 02.06.2014 0
Slovenčina Kríza a krízové riešenie Referát 1653 slov 1498 218 209 31.05.2014 9
Slovenčina Systémová bezpečnostná politika IT Referát 978 slov 904 125 155 31.05.2014 0
Slovenčina Celková bezpečnostná politika IT Referát 672 slov 870 130 125 31.05.2014 0
Slovenčina Zásady výstavby bezpečnostnej politiky organizácie Referát 1447 slov 847 158 176 31.05.2014 8
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 915 Ďalej

Ostatné - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Ostatné Kategória Rozsah
Slovenčina České mesiace - názvy českých mesiacov Nezaradené 59 slov
Slovenčina Ako sa píše zavináč Informatika 49 slov
Slovenčina „Milujem ťa“ v rôznych jazykoch Nezaradené 420 slov
Slovenčina Gaudeamus igitur - Stužková + preklad Nezaradené 146 slov
Slovenčina Psychoanalýza, behaviorizmus a humanistická fenomenológia Náuka o spoločnosti 1051 slov
Slovenčina Trest smrti - úvaha Náuka o spoločnosti 510 slov
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Náuka o spoločnosti 212 slov
Slovenčina Komunikácia a bariéry v komunikácii Náuka o spoločnosti 657 slov
Slovenčina Možnosti pripojenia na Internet Informatika 546 slov
Slovenčina Získavanie a spracovanie informácií Informatika 261 slov
Slovenčina Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) Nezaradené 197 slov
Slovenčina Druhy učenia – podmienky, od čoho závisí Náuka o spoločnosti 602 slov
Slovenčina Horizontálna a vertikálna deľba moci Náuka o spoločnosti 414 slov
Slovenčina Socializácia jednotlivca Náuka o spoločnosti 951 slov
Slovenčina Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita Náuka o spoločnosti 343 slov
0.075