Piatok, 27. marca 2015, meninyAlena, zajtra Soňa
Dnes prezretých 11171 študentských prácOnline: 1990 mladých ľudí

Ostatné - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Analýza rizík Referát 1262 slov 366 84 83 31.05.2014 0
Slovenčina Efektívne zaistenie bezpečnosti Referát 136 slov 280 62 65 31.05.2014 0
Slovenčina Informačná bezpečnosť Referát 367 slov 338 66 80 31.05.2014 0
Slovenčina Bezpečnostná politika - Riadenie a koordinácia Referát 1897 slov 320 61 69 31.05.2014 0
Slovenčina Fotografický dizajn - maturitné otázky Maturita 1055 slov 529 98 99 30.05.2014 0
Slovenčina Sokratova etika Referát 865 slov 494 83 80 29.05.2014 0
Slovenčina Ako vzniká sociálna štruktúra spoločnosti Referát 472 slov 440 81 78 29.05.2014 0
Slovenčina Vnútorné členenie Ústavy SR Referát 373 slov 564 79 85 29.05.2014 0
Slovenčina Názor na úspechy alebo neúspechy v histórii ľudstva Referát 184 slov 273 59 65 29.05.2014 0
Slovenčina Empirizmus z pohľadu Johna Locka, Georgea Berkeleyho a Davida Huma Referát 909 slov 357 78 65 29.05.2014 0
Slovenčina Zložky politického systému Referát 124 slov 376 76 74 29.05.2014 0
Slovenčina Názory J.J.Rousseaua Referát 694 slov 431 74 72 29.05.2014 0
Slovenčina Citáty Platóna a Aristotela porovnanie Referát 579 slov 625 83 83 29.05.2014 0
Slovenčina Znaky štátu a funkcie štátu Referát 143 slov 320 67 70 29.05.2014 0
Slovenčina Potreba novelizácie rôznych právnych odvetví Referát 755 slov 304 76 75 29.05.2014 0
Slovenčina Formy štátneho zriadenia Referát 1045 slov 833 94 94 29.05.2014 0
Slovenčina Typy náboženského myslenia Referát 235 slov 308 64 63 29.05.2014 0
Slovenčina Primárne postavenie rodiny Referát 192 slov 250 70 67 29.05.2014 0
Slovenčina Volebné systémy u nás a vo svete Referát 374 slov 370 65 71 29.05.2014 0
Slovenčina Teóriu spoločenskej zmluvy u J.J.Rosseaua a Johna Locka Referát 859 slov 206 53 53 29.05.2014 0
Slovenčina Smery poklasickej filozofie Referát 1274 slov 329 71 66 29.05.2014 0
Slovenčina Hlavné obdobia stredovekej filozofie Referát 992 slov 297 56 69 29.05.2014 0
Slovenčina Teória o nadčloveku Referát 383 slov 284 53 56 28.05.2014 0
Slovenčina „Cudzinec, tu Ti bude dobre. Tu je rozkoš najväčším dobrom.“ Referát 347 slov 227 52 55 28.05.2014 0
Slovenčina Rôzne typy ekonomík Referát 677 slov 362 61 62 28.05.2014 10
Slovenčina Potreba deľby štátnej moci Referát 335 slov 265 58 61 28.05.2014 0
Slovenčina Práca s Ústavou Referát 1077 slov 236 47 45 28.05.2014 0
Slovenčina Pojem osobnosť - význam Referát 182 slov 330 61 54 28.05.2014 0
Slovenčina Problém dôchodkového poistenia občanov Referát 324 slov 200 46 51 28.05.2014 0
Slovenčina René Descartes: Cogito ergo sum Referát 196 slov 250 57 49 28.05.2014 0
Slovenčina Prirodzené práva, ľudské práva a slobody a občianske práva Referát 466 slov 278 62 66 28.05.2014 10
Slovenčina Determinácia psychiky jednotlivca a motivácie jeho správania Referát 247 slov 245 52 58 28.05.2014 0
Slovenčina 3 ekonomické (ideologické) smery Referát 472 slov 237 60 55 28.05.2014 0
Slovenčina 3 filozoficko-sociálne teórie z obdobia novoveku Referát 448 slov 273 46 50 28.05.2014 0
Slovenčina Pozitivistický zákon 3 štádií ľudského myslenia Referát 276 slov 200 62 62 28.05.2014 0
Slovenčina Princípy fungovania trhového mechanizmu Referát 513 slov 284 64 63 28.05.2014 0
Slovenčina 3 generácie ľudských práv Referát 255 slov 226 49 48 28.05.2014 0
Slovenčina Štátny režim, volebné právo, politické strany Referát 261 slov 278 58 60 28.05.2014 0
Slovenčina Kompetencie orgánov na ochranu práva Referát 436 slov 224 56 55 28.05.2014 0
Slovenčina Rozdiel medzi mýtickým a filozofickým myslením Referát 285 slov 278 66 55 28.05.2014 9
Slovenčina Georg Wilhelm Friedrich Hegel Referát 704 slov 286 70 70 20.05.2014 0
Slovenčina Voľby prezidenta SR Poznámky 279 slov 249 58 65 25.04.2014 0
Slovenčina Volebné právo SR Poznámky 384 slov 327 66 71 25.04.2014 0
Slovenčina Politické strany rozdelenie Poznámky 329 slov 628 66 66 25.04.2014 0
Slovenčina Problémy verejnej správy Poznámky 243 slov 268 70 78 25.04.2014 0
Slovenčina Zastupiteľská demokracia Poznámky 228 slov 259 55 59 25.04.2014 0
Slovenčina Ústava SR Poznámky 842 slov 615 82 89 25.04.2014 10
Slovenčina Vertikálna deľba štátnej moci Poznámky 186 slov 359 55 62 25.04.2014 0
Slovenčina Deľba moci v demokratických štátoch Poznámky 114 slov 278 60 69 25.04.2014 9
Slovenčina Využívanie referenda Poznámky 311 slov 294 61 67 25.04.2014 0
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 914 Ďalej

Ostatné - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Ostatné Kategória Rozsah
Slovenčina České mesiace - názvy českých mesiacov Nezaradené 51 slov
Slovenčina Ako sa píše zavináč Informatika 49 slov
Slovenčina Gaudeamus igitur - Stužková + preklad Nezaradené 146 slov
Slovenčina Maturitné otázky z tovaroznalectva (Komplet) Nezaradené 7749 slov
Slovenčina Vypracované otázky z krmovinárstva Nezaradené 8434 slov
Slovenčina „Milujem ťa“ v rôznych jazykoch Nezaradené 420 slov
Slovenčina Tovaroznalectvo - poznámky 1. ročník Nezaradené 2554 slov
Slovenčina Socializácia jednotlivca Náuka o spoločnosti 951 slov
Slovenčina Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1939-1945 Náuka o spoločnosti 5003 slov
Slovenčina Možnosti pripojenia na Internet Informatika 546 slov
Slovenčina Desatoro úspešného uchádzača na prijímacích skúškach Nezaradené 383 slov
Slovenčina Kde schovať ťaháky? Nezaradené 643 slov
Slovenčina Kríza a krízové riešenie Informatika 1653 slov
Slovenčina Aspergerov syndróm a Autizmus Náuka o spoločnosti 4088 slov
Slovenčina Autorské práva, licencie, legálny softvér Informatika 1272 slov
0.186