Sobota, 28. mája 2016, meninyViliam, zajtra Vilma
Dnes prezretých 55088 študentských prácOnline: 1538 mladých ľudí

Ostatné - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Akcidenčné tlačoviny (príležitostné tlačoviny) Referát 1104 slov 710 115 120 30.09.2014 10
Slovenčina Počítačové siete Referát 1512 slov 1467 160 170 30.09.2014 10
Slovenčina Digitálny zvuk Referát 1330 slov 1689 173 162 30.09.2014 9
Slovenčina Digitalizácia zvuku Referát 1538 slov 2362 187 201 30.09.2014 2
Slovenčina Tovaroznalectvo - pojem tovaroznalectvo Poznámky 100 slov 1515 133 131 25.09.2014 2 SOŠ
Slovenčina Tovaroznalectvo - základné pojmy Poznámky 128 slov 1728 128 132 19.09.2014 10 SOŠ
Slovenčina Príprava jedál studenej kuchyne Referát 662 slov 3834 198 215 11.08.2014 6.4 SOŠ
Slovenčina Príprava a význam múčnikov Referát 1437 slov 2219 235 208 11.08.2014 2.5 SOŠ
Slovenčina Tajomstvo bohatstva? Stačí len jediná zručnosť! Referát 340 slov 946 112 104 20.06.2014 0
Slovenčina Horizontálne delenie štátnej moci v demokratických štátoch Referát 610 slov 1498 154 150 14.06.2014 0
Slovenčina Ako sa menil predmet filozofie v Grécku Referát 1283 slov 990 175 186 14.06.2014 0
Slovenčina História európskeho právneho systému Referát 307 slov 793 95 85 14.06.2014 0
Slovenčina Politika ľavica vs pravica (rozdiely) Referát 59 slov 1658 170 179 14.06.2014 1
Slovenčina Ústava, jej úlohy, typy ústav Referát 202 slov 1329 150 145 14.06.2014 8
Slovenčina Východné filozofické myslenie a grécka filozofia Referát 430 slov 1845 198 185 14.06.2014 0
Slovenčina Zmysly, rozum, cit, intuícia, viera Referát 582 slov 1059 137 141 14.06.2014 0
Slovenčina Právna sila predpisov v SR Referát 314 slov 934 102 112 14.06.2014 0
Slovenčina Parlament, vláda, súdy, prezident Referát 291 slov 1663 155 163 14.06.2014 0
Slovenčina Aktívne a pasívne volebné právo v SR Referát 116 slov 2910 229 253 14.06.2014 2
Slovenčina Judaizmus, kresťanstvo, islam Referát 837 slov 2180 147 160 14.06.2014 0
Slovenčina 5 teórií sociálnych zmien v spoločnosti. Referát 196 slov 867 89 102 14.06.2014 0
Slovenčina Názor na trhovú ekonomiku, zmiešanú ekonomiku a socialistickú ekonomiku Referát 543 slov 886 126 134 14.06.2014 0
Slovenčina Universalia ante res & Universalia post res Referát 375 slov 1004 143 136 14.06.2014 0
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Referát 271 slov 1757 162 169 14.06.2014 8
Slovenčina Marxova teória Referát 502 slov 1065 131 170 14.06.2014 0
Slovenčina Augustín - Otec cirkvi Referát 310 slov 750 100 102 14.06.2014 0
Slovenčina Inflácia a jej úrovne Referát 187 slov 748 93 97 14.06.2014 0
Slovenčina Teória štátu u Platóna a Aristotela Referát 1512 slov 2011 193 195 14.06.2014 0
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Referát 212 slov 4745 302 301 14.06.2014 5.3
Slovenčina Psychoanalýza, behaviorizmus a humanistická fenomenológia Referát 1051 slov 2444 186 181 14.06.2014 6
Slovenčina Záruky ochrany práva v demokratickom štáte Referát 495 slov 836 89 109 14.06.2014 0
Slovenčina Demokracia nie je potrebná, dokonca, že je zlá Referát 258 slov 1079 119 122 02.06.2014 0
Slovenčina Idealizmus G.W.Hegela a materializmus K.Marxa Referát 348 slov 1842 174 196 02.06.2014 0
Slovenčina Psychické javy Referát 197 slov 1464 155 163 02.06.2014 0
Slovenčina 5 základných politických systémov modernej typológii Referát 641 slov 1481 157 164 02.06.2014 0
Slovenčina Etika Immanuela Kanta – kategorický imperatív Referát 226 slov 1469 179 178 02.06.2014 0
Slovenčina 2 pohľady na rodinu Referát 408 slov 875 110 113 02.06.2014 0
Slovenčina Priama a nepriama demokracia Referát 227 slov 725 89 72 02.06.2014 0
Slovenčina Teória stvorenia (Boh) a evolučnú teóriu (Darwin) Referát 89 slov 775 67 81 02.06.2014 0
Slovenčina Regulácia množstva peňazí v obehu Referát 559 slov 854 111 103 02.06.2014 0
Slovenčina Vzťah filozofie a náboženstva v období stredoveku Referát 336 slov 946 138 139 02.06.2014 10
Slovenčina Buddhovo učenie: 4 vznešené pravdy Referát 609 slov 781 118 101 02.06.2014 0
Slovenčina Ako sa určuje ich cena v zmiešanej ekonomike Referát 623 slov 669 91 100 02.06.2014 0
Slovenčina Všeobecná deklaráciá ľudských práv Referát 607 slov 794 81 90 02.06.2014 0
Slovenčina Kantova Kritika čistého rozumu Referát 1157 slov 1116 181 198 02.06.2014 0
Slovenčina Politické strany na 3 základné skupiny Referát 117 slov 668 94 80 02.06.2014 0
Slovenčina Kríza a krízové riešenie Referát 1653 slov 1378 213 201 31.05.2014 9
Slovenčina Systémová bezpečnostná politika IT Referát 978 slov 845 124 152 31.05.2014 0
Slovenčina Celková bezpečnostná politika IT Referát 672 slov 813 124 120 31.05.2014 0
Slovenčina Zásady výstavby bezpečnostnej politiky organizácie Referát 1447 slov 807 156 172 31.05.2014 8
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 915 Ďalej

Ostatné - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Ostatné Kategória Rozsah
Slovenčina České mesiace - názvy českých mesiacov Nezaradené 57 slov
Slovenčina Gaudeamus igitur - Stužková + preklad Nezaradené 146 slov
Slovenčina Ako sa píše zavináč Informatika 49 slov
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Náuka o spoločnosti 212 slov
Slovenčina Získavanie a spracovanie informácií Informatika 261 slov
Slovenčina „Milujem ťa“ v rôznych jazykoch Nezaradené 420 slov
Slovenčina Druhy učenia – podmienky, od čoho závisí Náuka o spoločnosti 602 slov
Slovenčina Formy štátneho zriadenia Náuka o spoločnosti 1045 slov
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Náuka o spoločnosti 271 slov
Slovenčina Subkultúra mládeže Náuka o spoločnosti 9054 slov
Slovenčina Príprava jedál studenej kuchyne Nezaradené 662 slov
Slovenčina Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita Náuka o spoločnosti 343 slov
Slovenčina Maturitné otázky z tovaroznalectva (Komplet) Nezaradené 7749 slov
Slovenčina Kultúra a jej prvky Náuka o spoločnosti 1250 slov
Slovenčina Socializácia jednotlivca Náuka o spoločnosti 951 slov
0.217