Nedeľa, 24. mája 2015, meninyEla, zajtra Urban
Dnes prezretých 11569 študentských prácOnline: 923 mladých ľudí

Ostatné - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Zásady výstavby bezpečnostnej politiky organizácie Referát 1447 slov 423 94 98 31.05.2014 8
Slovenčina Analýza rizík Referát 1262 slov 431 95 98 31.05.2014 0
Slovenčina Efektívne zaistenie bezpečnosti Referát 136 slov 345 72 73 31.05.2014 0
Slovenčina Informačná bezpečnosť Referát 367 slov 433 76 93 31.05.2014 2
Slovenčina Bezpečnostná politika - Riadenie a koordinácia Referát 1897 slov 390 69 88 31.05.2014 0
Slovenčina Fotografický dizajn - maturitné otázky Maturita 1055 slov 619 111 117 30.05.2014 0
Slovenčina Sokratova etika Referát 865 slov 694 89 90 29.05.2014 0
Slovenčina Ako vzniká sociálna štruktúra spoločnosti Referát 472 slov 531 88 82 29.05.2014 0
Slovenčina Vnútorné členenie Ústavy SR Referát 373 slov 794 93 100 29.05.2014 1
Slovenčina Názor na úspechy alebo neúspechy v histórii ľudstva Referát 184 slov 329 63 71 29.05.2014 0
Slovenčina Empirizmus z pohľadu Johna Locka, Georgea Berkeleyho a Davida Huma Referát 909 slov 451 89 74 29.05.2014 0
Slovenčina Zložky politického systému Referát 124 slov 561 86 85 29.05.2014 0
Slovenčina Názory J.J.Rousseaua Referát 694 slov 560 82 81 29.05.2014 0
Slovenčina Citáty Platóna a Aristotela porovnanie Referát 579 slov 774 91 94 29.05.2014 0
Slovenčina Znaky štátu a funkcie štátu Referát 143 slov 381 73 76 29.05.2014 0
Slovenčina Potreba novelizácie rôznych právnych odvetví Referát 755 slov 398 82 82 29.05.2014 0
Slovenčina Formy štátneho zriadenia Referát 1045 slov 1166 113 120 29.05.2014 0
Slovenčina Typy náboženského myslenia Referát 235 slov 402 73 71 29.05.2014 0
Slovenčina Primárne postavenie rodiny Referát 192 slov 328 71 70 29.05.2014 0
Slovenčina Volebné systémy u nás a vo svete Referát 374 slov 480 76 79 29.05.2014 0
Slovenčina Teóriu spoločenskej zmluvy u J.J.Rosseaua a Johna Locka Referát 859 slov 264 57 57 29.05.2014 0
Slovenčina Smery poklasickej filozofie Referát 1274 slov 607 82 79 29.05.2014 0
Slovenčina Hlavné obdobia stredovekej filozofie Referát 992 slov 397 78 82 29.05.2014 0
Slovenčina Teória o nadčloveku Referát 383 slov 355 58 62 28.05.2014 0
Slovenčina „Cudzinec, tu Ti bude dobre. Tu je rozkoš najväčším dobrom.“ Referát 347 slov 289 57 60 28.05.2014 0
Slovenčina Rôzne typy ekonomík Referát 677 slov 439 70 69 28.05.2014 10
Slovenčina Potreba deľby štátnej moci Referát 335 slov 328 64 69 28.05.2014 0
Slovenčina Práca s Ústavou Referát 1077 slov 288 61 51 28.05.2014 0
Slovenčina Pojem osobnosť - význam Referát 182 slov 408 72 61 28.05.2014 0
Slovenčina Problém dôchodkového poistenia občanov Referát 324 slov 269 49 56 28.05.2014 0
Slovenčina René Descartes: Cogito ergo sum Referát 196 slov 321 61 53 28.05.2014 0
Slovenčina Prirodzené práva, ľudské práva a slobody a občianske práva Referát 466 slov 359 71 72 28.05.2014 10
Slovenčina Determinácia psychiky jednotlivca a motivácie jeho správania Referát 247 slov 309 59 69 28.05.2014 0
Slovenčina 3 ekonomické (ideologické) smery Referát 472 slov 308 64 61 28.05.2014 0
Slovenčina 3 filozoficko-sociálne teórie z obdobia novoveku Referát 448 slov 351 49 55 28.05.2014 0
Slovenčina Pozitivistický zákon 3 štádií ľudského myslenia Referát 276 slov 262 63 65 28.05.2014 0
Slovenčina Princípy fungovania trhového mechanizmu Referát 513 slov 369 68 68 28.05.2014 0
Slovenčina 3 generácie ľudských práv Referát 255 slov 297 55 52 28.05.2014 0
Slovenčina Štátny režim, volebné právo, politické strany Referát 261 slov 357 65 64 28.05.2014 0
Slovenčina Kompetencie orgánov na ochranu práva Referát 436 slov 341 62 65 28.05.2014 0
Slovenčina Rozdiel medzi mýtickým a filozofickým myslením Referát 285 slov 375 70 59 28.05.2014 9
Slovenčina Georg Wilhelm Friedrich Hegel Referát 704 slov 364 78 78 20.05.2014 0
Slovenčina Voľby prezidenta SR Poznámky 279 slov 321 70 74 25.04.2014 0
Slovenčina Volebné právo SR Poznámky 384 slov 395 73 82 25.04.2014 0
Slovenčina Politické strany rozdelenie Poznámky 329 slov 807 79 76 25.04.2014 0
Slovenčina Problémy verejnej správy Poznámky 243 slov 319 76 88 25.04.2014 0
Slovenčina Zastupiteľská demokracia Poznámky 228 slov 305 58 66 25.04.2014 0
Slovenčina Ústava SR Poznámky 842 slov 790 102 104 25.04.2014 10
Slovenčina Vertikálna deľba štátnej moci Poznámky 186 slov 461 61 70 25.04.2014 0
Slovenčina Deľba moci v demokratických štátoch Poznámky 114 slov 345 66 78 25.04.2014 9
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 914 Ďalej

Ostatné - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Ostatné Kategória Rozsah
Slovenčina České mesiace - názvy českých mesiacov Nezaradené 51 slov
Slovenčina Gaudeamus igitur - Stužková + preklad Nezaradené 146 slov
Slovenčina Ako sa píše zavináč Informatika 49 slov
Slovenčina Maturitné otázky z tovaroznalectva (Komplet) Nezaradené 7749 slov
Slovenčina Horizontálna a vertikálna deľba moci Náuka o spoločnosti 414 slov
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Náuka o spoločnosti 212 slov
Slovenčina Druhy učenia – podmienky, od čoho závisí Náuka o spoločnosti 602 slov
Slovenčina „Milujem ťa“ v rôznych jazykoch Nezaradené 420 slov
Slovenčina Právne normy, štruktúra a pôsobnosť Náuka o spoločnosti 857 slov
Slovenčina Multikulturalizmus – prínosy a zlyhania Náuka o spoločnosti 2157 slov
Slovenčina Kultúra a jej prvky Náuka o spoločnosti 1250 slov
Slovenčina Tovaroznalectvo - poznámky 1. ročník Nezaradené 2554 slov
Slovenčina Typy ekonomík Náuka o spoločnosti 424 slov
Slovenčina Filozofia humanizmu a renesancie Náuka o spoločnosti 1936 slov
Slovenčina Osvietenská filozofia Náuka o spoločnosti 1823 slov
0.538