Nedeľa, 14. februára 2016, meninyValentín, zajtra Pravoslav
Dnes prezretých 23409 študentských prácOnline: 2555 mladých ľudí

Ostatné - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Inflácia a jej úrovne Referát 187 slov 628 84 90 14.06.2014 0
Slovenčina Teória štátu u Platóna a Aristotela Referát 1512 slov 1638 167 161 14.06.2014 0
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Referát 212 slov 3704 235 233 14.06.2014 5
Slovenčina Psychoanalýza, behaviorizmus a humanistická fenomenológia Referát 1051 slov 2010 154 151 14.06.2014 6
Slovenčina Záruky ochrany práva v demokratickom štáte Referát 495 slov 659 85 103 14.06.2014 0
Slovenčina Demokracia nie je potrebná, dokonca, že je zlá Referát 258 slov 896 107 108 02.06.2014 0
Slovenčina Idealizmus G.W.Hegela a materializmus K.Marxa Referát 348 slov 1467 142 163 02.06.2014 0
Slovenčina Psychické javy Referát 197 slov 1136 126 132 02.06.2014 0
Slovenčina 5 základných politických systémov modernej typológii Referát 641 slov 1171 127 137 02.06.2014 0
Slovenčina Etika Immanuela Kanta – kategorický imperatív Referát 226 slov 1231 152 150 02.06.2014 0
Slovenčina 2 pohľady na rodinu Referát 408 slov 744 103 104 02.06.2014 0
Slovenčina Priama a nepriama demokracia Referát 227 slov 606 86 68 02.06.2014 0
Slovenčina Teória stvorenia (Boh) a evolučnú teóriu (Darwin) Referát 89 slov 666 64 78 02.06.2014 0
Slovenčina Regulácia množstva peňazí v obehu Referát 559 slov 703 97 93 02.06.2014 0
Slovenčina Vzťah filozofie a náboženstva v období stredoveku Referát 336 slov 784 111 113 02.06.2014 0
Slovenčina Buddhovo učenie: 4 vznešené pravdy Referát 609 slov 647 111 96 02.06.2014 0
Slovenčina Ako sa určuje ich cena v zmiešanej ekonomike Referát 623 slov 552 87 96 02.06.2014 0
Slovenčina Všeobecná deklaráciá ľudských práv Referát 607 slov 691 78 86 02.06.2014 0
Slovenčina Kantova Kritika čistého rozumu Referát 1157 slov 879 152 165 02.06.2014 0
Slovenčina Politické strany na 3 základné skupiny Referát 117 slov 567 89 75 02.06.2014 0
Slovenčina Kríza a krízové riešenie Referát 1653 slov 1120 184 168 31.05.2014 9
Slovenčina Systémová bezpečnostná politika IT Referát 978 slov 704 108 134 31.05.2014 0
Slovenčina Celková bezpečnostná politika IT Referát 672 slov 678 115 113 31.05.2014 0
Slovenčina Zásady výstavby bezpečnostnej politiky organizácie Referát 1447 slov 685 140 164 31.05.2014 8
Slovenčina Analýza rizík Referát 1262 slov 679 163 155 31.05.2014 1
Slovenčina Efektívne zaistenie bezpečnosti Referát 136 slov 604 91 99 31.05.2014 0
Slovenčina Informačná bezpečnosť Referát 367 slov 788 113 132 31.05.2014 2
Slovenčina Bezpečnostná politika - Riadenie a koordinácia Referát 1897 slov 683 138 152 31.05.2014 0
Slovenčina Fotografický dizajn - maturitné otázky Maturita 1055 slov 1032 157 173 30.05.2014 0
Slovenčina Sokratova etika Referát 865 slov 1264 121 126 29.05.2014 0
Slovenčina Ako vzniká sociálna štruktúra spoločnosti Referát 472 slov 874 117 101 29.05.2014 0
Slovenčina Vnútorné členenie Ústavy SR Referát 373 slov 1627 142 149 29.05.2014 1
Slovenčina Názor na úspechy alebo neúspechy v histórii ľudstva Referát 184 slov 511 76 80 29.05.2014 0
Slovenčina Empirizmus z pohľadu Johna Locka, Georgea Berkeleyho a Davida Huma Referát 909 slov 778 115 113 29.05.2014 0
Slovenčina Zložky politického systému Referát 124 slov 1094 126 132 29.05.2014 0
Slovenčina Názory J.J.Rousseaua Referát 694 slov 895 114 126 29.05.2014 0
Slovenčina Citáty Platóna a Aristotela porovnanie Referát 579 slov 1282 124 141 29.05.2014 0
Slovenčina Znaky štátu a funkcie štátu Referát 143 slov 621 97 91 29.05.2014 0
Slovenčina Potreba novelizácie rôznych právnych odvetví Referát 755 slov 682 122 129 29.05.2014 0
Slovenčina Formy štátneho zriadenia Referát 1045 slov 2306 168 178 29.05.2014 0
Slovenčina Typy náboženského myslenia Referát 235 slov 698 105 92 29.05.2014 0
Slovenčina Primárne postavenie rodiny Referát 192 slov 548 81 82 29.05.2014 0
Slovenčina Volebné systémy u nás a vo svete Referát 374 slov 851 138 121 29.05.2014 0
Slovenčina Teóriu spoločenskej zmluvy u J.J.Rosseaua a Johna Locka Referát 859 slov 491 75 79 29.05.2014 0
Slovenčina Smery poklasickej filozofie Referát 1274 slov 1159 136 145 29.05.2014 0
Slovenčina Hlavné obdobia stredovekej filozofie Referát 992 slov 766 113 111 29.05.2014 2
Slovenčina Teória o nadčloveku Referát 383 slov 631 80 81 28.05.2014 0
Slovenčina „Cudzinec, tu Ti bude dobre. Tu je rozkoš najväčším dobrom.“ Referát 347 slov 518 78 79 28.05.2014 0
Slovenčina Rôzne typy ekonomík Referát 677 slov 833 94 99 28.05.2014 10
Slovenčina Potreba deľby štátnej moci Referát 335 slov 589 92 95 28.05.2014 0
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 915 Ďalej

Ostatné - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Ostatné Kategória Rozsah
Slovenčina České mesiace - názvy českých mesiacov Nezaradené 57 slov
Slovenčina Ako sa píše zavináč Informatika 49 slov
Slovenčina „Milujem ťa“ v rôznych jazykoch Nezaradené 420 slov
Slovenčina Gaudeamus igitur - Stužková + preklad Nezaradené 146 slov
Slovenčina Spôsoby mučenia a vrážd Náuka o spoločnosti 5710 slov
Slovenčina Isaac Asimov Informatika 554 slov
Slovenčina Pytagoras Osobnosti / Životopisy 521 slov
Slovenčina Aspergerov syndróm a Autizmus Náuka o spoločnosti 4088 slov
Slovenčina Vypracované otázky z krmovinárstva Nezaradené 8434 slov
Slovenčina Tovaroznalectvo - poznámky 1. ročník Nezaradené 2554 slov
Slovenčina Maturitné otázky z tovaroznalectva (Komplet) Nezaradené 7749 slov
Slovenčina Tajomstvo peňazí, vzťahov a zdravia Náuka o spoločnosti 4977 slov
Slovenčina Multikulturalizmus – prínosy a zlyhania Náuka o spoločnosti 2157 slov
Slovenčina Možnosti pripojenia na Internet Informatika 546 slov
Slovenčina Duševné zdravie a stres Náuka o spoločnosti 1940 slov
0.237