Utorok, 30. júna 2015, meninyMelánia, zajtra Diana
Dnes prezretých 9080 študentských prácOnline: 1564 mladých ľudí

Ostatné - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Celková bezpečnostná politika IT Referát 672 slov 435 84 89 31.05.2014 0
Slovenčina Zásady výstavby bezpečnostnej politiky organizácie Referát 1447 slov 455 100 108 31.05.2014 8
Slovenčina Analýza rizík Referát 1262 slov 462 104 107 31.05.2014 0
Slovenčina Efektívne zaistenie bezpečnosti Referát 136 slov 380 76 78 31.05.2014 0
Slovenčina Informačná bezpečnosť Referát 367 slov 481 81 100 31.05.2014 2
Slovenčina Bezpečnostná politika - Riadenie a koordinácia Referát 1897 slov 424 77 102 31.05.2014 0
Slovenčina Fotografický dizajn - maturitné otázky Maturita 1055 slov 680 122 127 30.05.2014 0
Slovenčina Sokratova etika Referát 865 slov 773 93 97 29.05.2014 0
Slovenčina Ako vzniká sociálna štruktúra spoločnosti Referát 472 slov 563 95 86 29.05.2014 0
Slovenčina Vnútorné členenie Ústavy SR Referát 373 slov 902 102 109 29.05.2014 1
Slovenčina Názor na úspechy alebo neúspechy v histórii ľudstva Referát 184 slov 363 66 73 29.05.2014 0
Slovenčina Empirizmus z pohľadu Johna Locka, Georgea Berkeleyho a Davida Huma Referát 909 slov 498 94 80 29.05.2014 0
Slovenčina Zložky politického systému Referát 124 slov 664 92 93 29.05.2014 0
Slovenčina Názory J.J.Rousseaua Referát 694 slov 600 87 90 29.05.2014 0
Slovenčina Citáty Platóna a Aristotela porovnanie Referát 579 slov 845 98 106 29.05.2014 0
Slovenčina Znaky štátu a funkcie štátu Referát 143 slov 414 76 77 29.05.2014 0
Slovenčina Potreba novelizácie rôznych právnych odvetví Referát 755 slov 456 91 94 29.05.2014 0
Slovenčina Formy štátneho zriadenia Referát 1045 slov 1317 124 133 29.05.2014 0
Slovenčina Typy náboženského myslenia Referát 235 slov 440 81 77 29.05.2014 0
Slovenčina Primárne postavenie rodiny Referát 192 slov 353 72 71 29.05.2014 0
Slovenčina Volebné systémy u nás a vo svete Referát 374 slov 524 91 89 29.05.2014 0
Slovenčina Teóriu spoločenskej zmluvy u J.J.Rosseaua a Johna Locka Referát 859 slov 288 64 61 29.05.2014 0
Slovenčina Smery poklasickej filozofie Referát 1274 slov 746 87 85 29.05.2014 0
Slovenčina Hlavné obdobia stredovekej filozofie Referát 992 slov 443 86 88 29.05.2014 0
Slovenčina Teória o nadčloveku Referát 383 slov 385 63 65 28.05.2014 0
Slovenčina „Cudzinec, tu Ti bude dobre. Tu je rozkoš najväčším dobrom.“ Referát 347 slov 313 62 64 28.05.2014 0
Slovenčina Rôzne typy ekonomík Referát 677 slov 499 75 77 28.05.2014 10
Slovenčina Potreba deľby štátnej moci Referát 335 slov 361 69 73 28.05.2014 0
Slovenčina Práca s Ústavou Referát 1077 slov 309 70 55 28.05.2014 0
Slovenčina Pojem osobnosť - význam Referát 182 slov 450 74 64 28.05.2014 0
Slovenčina Problém dôchodkového poistenia občanov Referát 324 slov 301 54 65 28.05.2014 0
Slovenčina René Descartes: Cogito ergo sum Referát 196 slov 351 66 55 28.05.2014 0
Slovenčina Prirodzené práva, ľudské práva a slobody a občianske práva Referát 466 slov 389 78 76 28.05.2014 10
Slovenčina Determinácia psychiky jednotlivca a motivácie jeho správania Referát 247 slov 347 61 70 28.05.2014 0
Slovenčina 3 ekonomické (ideologické) smery Referát 472 slov 340 70 71 28.05.2014 0
Slovenčina 3 filozoficko-sociálne teórie z obdobia novoveku Referát 448 slov 394 51 56 28.05.2014 0
Slovenčina Pozitivistický zákon 3 štádií ľudského myslenia Referát 276 slov 291 64 66 28.05.2014 0
Slovenčina Princípy fungovania trhového mechanizmu Referát 513 slov 409 75 74 28.05.2014 0
Slovenčina 3 generácie ľudských práv Referát 255 slov 338 57 57 28.05.2014 0
Slovenčina Štátny režim, volebné právo, politické strany Referát 261 slov 385 72 68 28.05.2014 0
Slovenčina Kompetencie orgánov na ochranu práva Referát 436 slov 399 66 71 28.05.2014 0
Slovenčina Rozdiel medzi mýtickým a filozofickým myslením Referát 285 slov 420 71 61 28.05.2014 9
Slovenčina Georg Wilhelm Friedrich Hegel Referát 704 slov 398 84 85 20.05.2014 0
Slovenčina Voľby prezidenta SR Poznámky 279 slov 354 72 74 25.04.2014 0
Slovenčina Volebné právo SR Poznámky 384 slov 433 75 86 25.04.2014 0
Slovenčina Politické strany rozdelenie Poznámky 329 slov 905 84 79 25.04.2014 0
Slovenčina Problémy verejnej správy Poznámky 243 slov 339 80 93 25.04.2014 0
Slovenčina Zastupiteľská demokracia Poznámky 228 slov 327 64 70 25.04.2014 0
Slovenčina Ústava SR Poznámky 842 slov 887 106 112 25.04.2014 10
Slovenčina Vertikálna deľba štátnej moci Poznámky 186 slov 500 62 73 25.04.2014 0
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 914 Ďalej

Ostatné - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Ostatné Kategória Rozsah
Slovenčina České mesiace - názvy českých mesiacov Nezaradené 51 slov
Slovenčina Ako sa píše zavináč Informatika 49 slov
Slovenčina Gaudeamus igitur - Stužková + preklad Nezaradené 146 slov
Slovenčina „Milujem ťa“ v rôznych jazykoch Nezaradené 420 slov
Slovenčina Spôsoby mučenia a vrážd Náuka o spoločnosti 5710 slov
Slovenčina Maturitné otázky z tovaroznalectva (Komplet) Nezaradené 7749 slov
Slovenčina Príprava jedál studenej kuchyne Nezaradené 662 slov
Slovenčina Druhy učenia – podmienky, od čoho závisí Náuka o spoločnosti 602 slov
Slovenčina Športový život - disciplíny, olympiády Šport 767 slov
Slovenčina Právne normy, štruktúra a pôsobnosť Náuka o spoločnosti 857 slov
Slovenčina Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) Nezaradené 197 slov
Slovenčina Tovaroznalectvo - poznámky 1. ročník Nezaradené 2554 slov
Slovenčina Možnosti pripojenia na Internet Informatika 546 slov
Slovenčina Vplyv životného štýlu mládeže na kvalitu života v dospelosti Náuka o spoločnosti 3226 slov
Slovenčina Vypracované otázky z krmovinárstva Nezaradené 8434 slov
0.194