Pondelok, 27. apríla 2015, meninyJaroslav, zajtra Jarmila
Dnes prezretých 3162 študentských prácOnline: 269 mladých ľudí

Ostatné - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Analýza rizík Referát 1262 slov 398 91 91 31.05.2014 0
Slovenčina Efektívne zaistenie bezpečnosti Referát 136 slov 312 65 70 31.05.2014 0
Slovenčina Informačná bezpečnosť Referát 367 slov 382 70 83 31.05.2014 0
Slovenčina Bezpečnostná politika - Riadenie a koordinácia Referát 1897 slov 360 65 83 31.05.2014 0
Slovenčina Fotografický dizajn - maturitné otázky Maturita 1055 slov 583 107 109 30.05.2014 0
Slovenčina Sokratova etika Referát 865 slov 573 86 82 29.05.2014 0
Slovenčina Ako vzniká sociálna štruktúra spoločnosti Referát 472 slov 485 84 79 29.05.2014 0
Slovenčina Vnútorné členenie Ústavy SR Referát 373 slov 659 87 90 29.05.2014 0
Slovenčina Názor na úspechy alebo neúspechy v histórii ľudstva Referát 184 slov 301 60 66 29.05.2014 0
Slovenčina Empirizmus z pohľadu Johna Locka, Georgea Berkeleyho a Davida Huma Referát 909 slov 408 86 68 29.05.2014 0
Slovenčina Zložky politického systému Referát 124 slov 459 81 78 29.05.2014 0
Slovenčina Názory J.J.Rousseaua Referát 694 slov 511 77 77 29.05.2014 0
Slovenčina Citáty Platóna a Aristotela porovnanie Referát 579 slov 700 88 91 29.05.2014 0
Slovenčina Znaky štátu a funkcie štátu Referát 143 slov 358 70 71 29.05.2014 0
Slovenčina Potreba novelizácie rôznych právnych odvetví Referát 755 slov 345 77 76 29.05.2014 0
Slovenčina Formy štátneho zriadenia Referát 1045 slov 967 101 111 29.05.2014 0
Slovenčina Typy náboženského myslenia Referát 235 slov 343 68 66 29.05.2014 0
Slovenčina Primárne postavenie rodiny Referát 192 slov 295 71 68 29.05.2014 0
Slovenčina Volebné systémy u nás a vo svete Referát 374 slov 429 72 75 29.05.2014 0
Slovenčina Teóriu spoločenskej zmluvy u J.J.Rosseaua a Johna Locka Referát 859 slov 244 54 54 29.05.2014 0
Slovenčina Smery poklasickej filozofie Referát 1274 slov 422 80 75 29.05.2014 0
Slovenčina Hlavné obdobia stredovekej filozofie Referát 992 slov 356 73 75 29.05.2014 0
Slovenčina Teória o nadčloveku Referát 383 slov 325 56 59 28.05.2014 0
Slovenčina „Cudzinec, tu Ti bude dobre. Tu je rozkoš najväčším dobrom.“ Referát 347 slov 265 54 55 28.05.2014 0
Slovenčina Rôzne typy ekonomík Referát 677 slov 404 65 66 28.05.2014 10
Slovenčina Potreba deľby štátnej moci Referát 335 slov 303 60 64 28.05.2014 0
Slovenčina Práca s Ústavou Referát 1077 slov 271 56 46 28.05.2014 0
Slovenčina Pojem osobnosť - význam Referát 182 slov 376 65 55 28.05.2014 0
Slovenčina Problém dôchodkového poistenia občanov Referát 324 slov 238 47 51 28.05.2014 0
Slovenčina René Descartes: Cogito ergo sum Referát 196 slov 285 58 49 28.05.2014 0
Slovenčina Prirodzené práva, ľudské práva a slobody a občianske práva Referát 466 slov 319 69 69 28.05.2014 10
Slovenčina Determinácia psychiky jednotlivca a motivácie jeho správania Referát 247 slov 283 53 59 28.05.2014 0
Slovenčina 3 ekonomické (ideologické) smery Referát 472 slov 284 61 57 28.05.2014 0
Slovenčina 3 filozoficko-sociálne teórie z obdobia novoveku Referát 448 slov 309 47 50 28.05.2014 0
Slovenčina Pozitivistický zákon 3 štádií ľudského myslenia Referát 276 slov 237 63 64 28.05.2014 0
Slovenčina Princípy fungovania trhového mechanizmu Referát 513 slov 333 65 64 28.05.2014 0
Slovenčina 3 generácie ľudských práv Referát 255 slov 267 50 49 28.05.2014 0
Slovenčina Štátny režim, volebné právo, politické strany Referát 261 slov 324 61 60 28.05.2014 0
Slovenčina Kompetencie orgánov na ochranu práva Referát 436 slov 279 58 59 28.05.2014 0
Slovenčina Rozdiel medzi mýtickým a filozofickým myslením Referát 285 slov 323 68 57 28.05.2014 9
Slovenčina Georg Wilhelm Friedrich Hegel Referát 704 slov 331 74 73 20.05.2014 0
Slovenčina Voľby prezidenta SR Poznámky 279 slov 282 67 71 25.04.2014 0
Slovenčina Volebné právo SR Poznámky 384 slov 372 70 78 25.04.2014 0
Slovenčina Politické strany rozdelenie Poznámky 329 slov 719 72 71 25.04.2014 0
Slovenčina Problémy verejnej správy Poznámky 243 slov 293 74 83 25.04.2014 0
Slovenčina Zastupiteľská demokracia Poznámky 228 slov 287 55 60 25.04.2014 0
Slovenčina Ústava SR Poznámky 842 slov 704 93 96 25.04.2014 10
Slovenčina Vertikálna deľba štátnej moci Poznámky 186 slov 416 58 64 25.04.2014 0
Slovenčina Deľba moci v demokratických štátoch Poznámky 114 slov 317 62 72 25.04.2014 9
Slovenčina Využívanie referenda Poznámky 311 slov 338 65 74 25.04.2014 0
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 914 Ďalej

Ostatné - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Ostatné Kategória Rozsah
Slovenčina České mesiace - názvy českých mesiacov Nezaradené 51 slov
Slovenčina Ako sa píše zavináč Informatika 49 slov
Slovenčina „Milujem ťa“ v rôznych jazykoch Nezaradené 420 slov
Slovenčina Gaudeamus igitur - Stužková + preklad Nezaradené 146 slov
Slovenčina Komunikácia a bariéry v komunikácii Náuka o spoločnosti 657 slov
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Náuka o spoločnosti 212 slov
Slovenčina Tovaroznalectvo - poznámky 1. ročník Nezaradené 2554 slov
Slovenčina Autorské práva, licencie, legálny softvér Informatika 1272 slov
Slovenčina Socializácia jednotlivca Náuka o spoločnosti 951 slov
Slovenčina Aspergerov syndróm a Autizmus Náuka o spoločnosti 4088 slov
Slovenčina Maturitné otázky z tovaroznalectva (Komplet) Nezaradené 7749 slov
Slovenčina Druhy učenia – podmienky, od čoho závisí Náuka o spoločnosti 602 slov
Slovenčina Multikulturalizmus - prínosy a zlyhania (Občianska náuka) Náuka o spoločnosti 2097 slov
Čeština Vypracované otázky z informatiky Informatika 5572 slov
Slovenčina Trest smrti - úvaha Náuka o spoločnosti 510 slov
0.774