Sobota, 1. októbra 2016, meninyArnold, zajtra Levoslav
Dnes prezretých 8421 študentských prácOnline: 376 mladých ľudí

Ostatné - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Formáty video súborov Referát 930 slov 1960 140 147 30.09.2014 1
Slovenčina Akcidenčné tlačoviny (príležitostné tlačoviny) Referát 1104 slov 812 120 126 30.09.2014 10
Slovenčina Počítačové siete Referát 1512 slov 1670 167 180 30.09.2014 10
Slovenčina Digitálny zvuk Referát 1330 slov 1987 184 173 30.09.2014 9
Slovenčina Digitalizácia zvuku Referát 1538 slov 2714 204 220 30.09.2014 2
Slovenčina Tovaroznalectvo - pojem tovaroznalectvo Poznámky 100 slov 1758 148 148 25.09.2014 2 SOŠ
Slovenčina Tovaroznalectvo - základné pojmy Poznámky 128 slov 1998 149 147 19.09.2014 10 SOŠ
Slovenčina Príprava jedál studenej kuchyne Referát 662 slov 4486 220 237 11.08.2014 5.6 SOŠ
Slovenčina Príprava a význam múčnikov Referát 1437 slov 2607 264 219 11.08.2014 2.5 SOŠ
Slovenčina Tajomstvo bohatstva? Stačí len jediná zručnosť! Referát 340 slov 1004 118 112 20.06.2014 0
Slovenčina Horizontálne delenie štátnej moci v demokratických štátoch Referát 610 slov 1700 167 165 14.06.2014 0
Slovenčina Ako sa menil predmet filozofie v Grécku Referát 1283 slov 1109 194 207 14.06.2014 0
Slovenčina História európskeho právneho systému Referát 307 slov 885 101 96 14.06.2014 0
Slovenčina Politika ľavica vs pravica (rozdiely) Referát 59 slov 1977 196 209 14.06.2014 1
Slovenčina Ústava, jej úlohy, typy ústav Referát 202 slov 1588 167 162 14.06.2014 8
Slovenčina Východné filozofické myslenie a grécka filozofia Referát 430 slov 2133 220 205 14.06.2014 0
Slovenčina Zmysly, rozum, cit, intuícia, viera Referát 582 slov 1183 151 161 14.06.2014 0
Slovenčina Právna sila predpisov v SR Referát 314 slov 1059 112 122 14.06.2014 0
Slovenčina Parlament, vláda, súdy, prezident Referát 291 slov 2056 175 187 14.06.2014 0
Slovenčina Aktívne a pasívne volebné právo v SR Referát 116 slov 3513 270 302 14.06.2014 2
Slovenčina Judaizmus, kresťanstvo, islam Referát 837 slov 2473 163 177 14.06.2014 0
Slovenčina 5 teórií sociálnych zmien v spoločnosti. Referát 196 slov 980 96 112 14.06.2014 0
Slovenčina Názor na trhovú ekonomiku, zmiešanú ekonomiku a socialistickú ekonomiku Referát 543 slov 1010 134 142 14.06.2014 0
Slovenčina Universalia ante res & Universalia post res Referát 375 slov 1181 155 148 14.06.2014 0
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Referát 271 slov 2199 189 200 14.06.2014 8
Slovenčina Marxova teória Referát 502 slov 1222 142 183 14.06.2014 0
Slovenčina Augustín - Otec cirkvi Referát 310 slov 841 111 116 14.06.2014 0
Slovenčina Inflácia a jej úrovne Referát 187 slov 850 105 112 14.06.2014 0
Slovenčina Teória štátu u Platóna a Aristotela Referát 1512 slov 2204 211 218 14.06.2014 0
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Referát 212 slov 5586 359 355 14.06.2014 6.5
Slovenčina Psychoanalýza, behaviorizmus a humanistická fenomenológia Referát 1051 slov 2815 208 205 14.06.2014 6
Slovenčina Záruky ochrany práva v demokratickom štáte Referát 495 slov 963 97 121 14.06.2014 0
Slovenčina Demokracia nie je potrebná, dokonca, že je zlá Referát 258 slov 1208 135 138 02.06.2014 0
Slovenčina Idealizmus G.W.Hegela a materializmus K.Marxa Referát 348 slov 2147 194 218 02.06.2014 0
Slovenčina Psychické javy Referát 197 slov 1789 175 178 02.06.2014 0
Slovenčina 5 základných politických systémov modernej typológii Referát 641 slov 1664 168 178 02.06.2014 0
Slovenčina Etika Immanuela Kanta – kategorický imperatív Referát 226 slov 1666 188 194 02.06.2014 0
Slovenčina 2 pohľady na rodinu Referát 408 slov 989 123 127 02.06.2014 0
Slovenčina Priama a nepriama demokracia Referát 227 slov 824 99 82 02.06.2014 0
Slovenčina Teória stvorenia (Boh) a evolučnú teóriu (Darwin) Referát 89 slov 866 74 90 02.06.2014 1
Slovenčina Regulácia množstva peňazí v obehu Referát 559 slov 972 122 114 02.06.2014 0
Slovenčina Vzťah filozofie a náboženstva v období stredoveku Referát 336 slov 1069 148 152 02.06.2014 10
Slovenčina Buddhovo učenie: 4 vznešené pravdy Referát 609 slov 872 131 110 02.06.2014 0
Slovenčina Ako sa určuje ich cena v zmiešanej ekonomike Referát 623 slov 745 98 109 02.06.2014 0
Slovenčina Všeobecná deklaráciá ľudských práv Referát 607 slov 905 89 98 02.06.2014 0
Slovenčina Kantova Kritika čistého rozumu Referát 1157 slov 1309 200 219 02.06.2014 0
Slovenčina Politické strany na 3 základné skupiny Referát 117 slov 743 102 87 02.06.2014 0
Slovenčina Kríza a krízové riešenie Referát 1653 slov 1565 230 220 31.05.2014 9
Slovenčina Systémová bezpečnostná politika IT Referát 978 slov 958 134 165 31.05.2014 0
Slovenčina Celková bezpečnostná politika IT Referát 672 slov 923 140 133 31.05.2014 0
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 915 Ďalej

Ostatné - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Ostatné Kategória Rozsah
Slovenčina Gaudeamus igitur - Stužková + preklad Nezaradené 146 slov
Slovenčina České mesiace - názvy českých mesiacov Nezaradené 59 slov
Slovenčina Ako sa píše zavináč Informatika 49 slov
Slovenčina Autorské práva, licencie, legálny softvér Informatika 1272 slov
Slovenčina „Milujem ťa“ v rôznych jazykoch Nezaradené 420 slov
Slovenčina Subkultúra mládeže Náuka o spoločnosti 9054 slov
Slovenčina Štát - Hobbes, Locke, Rousseau, Macchiavelli Náuka o spoločnosti 592 slov
Slovenčina Ako vypísať venovanie na oznamko (návod) Nezaradené 380 slov
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Náuka o spoločnosti 212 slov
Slovenčina Aspergerov syndróm a Autizmus Náuka o spoločnosti 4088 slov
Slovenčina Tovaroznalectvo - poznámky 1. ročník Nezaradené 2554 slov
Slovenčina Čo je sociológia? Náuka o spoločnosti 1489 slov
Slovenčina Digitalizácia zvuku Informatika 1538 slov
Slovenčina Druhy učenia – podmienky, od čoho závisí Náuka o spoločnosti 602 slov
Slovenčina Prenosné pamäťové médiá Informatika 2109 slov
0.084