Pondelok, 3. augusta 2015, meninyJerguš, zajtra Dominik, Dominika
Dnes prezretých 16616 študentských prácOnline: 1278 mladých ľudí

Ostatné - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Celková bezpečnostná politika IT Referát 672 slov 465 87 92 31.05.2014 0
Slovenčina Zásady výstavby bezpečnostnej politiky organizácie Referát 1447 slov 474 104 118 31.05.2014 8
Slovenčina Analýza rizík Referát 1262 slov 485 112 116 31.05.2014 0
Slovenčina Efektívne zaistenie bezpečnosti Referát 136 slov 405 78 81 31.05.2014 0
Slovenčina Informačná bezpečnosť Referát 367 slov 517 87 105 31.05.2014 2
Slovenčina Bezpečnostná politika - Riadenie a koordinácia Referát 1897 slov 449 89 110 31.05.2014 0
Slovenčina Fotografický dizajn - maturitné otázky Maturita 1055 slov 709 127 133 30.05.2014 0
Slovenčina Sokratova etika Referát 865 slov 802 95 100 29.05.2014 0
Slovenčina Ako vzniká sociálna štruktúra spoločnosti Referát 472 slov 592 97 86 29.05.2014 0
Slovenčina Vnútorné členenie Ústavy SR Referát 373 slov 985 108 115 29.05.2014 1
Slovenčina Názor na úspechy alebo neúspechy v histórii ľudstva Referát 184 slov 388 66 74 29.05.2014 0
Slovenčina Empirizmus z pohľadu Johna Locka, Georgea Berkeleyho a Davida Huma Referát 909 slov 526 96 87 29.05.2014 0
Slovenčina Zložky politického systému Referát 124 slov 733 96 100 29.05.2014 0
Slovenčina Názory J.J.Rousseaua Referát 694 slov 637 91 94 29.05.2014 0
Slovenčina Citáty Platóna a Aristotela porovnanie Referát 579 slov 888 102 110 29.05.2014 0
Slovenčina Znaky štátu a funkcie štátu Referát 143 slov 434 79 79 29.05.2014 0
Slovenčina Potreba novelizácie rôznych právnych odvetví Referát 755 slov 476 101 102 29.05.2014 0
Slovenčina Formy štátneho zriadenia Referát 1045 slov 1400 131 140 29.05.2014 0
Slovenčina Typy náboženského myslenia Referát 235 slov 478 89 81 29.05.2014 0
Slovenčina Primárne postavenie rodiny Referát 192 slov 375 72 73 29.05.2014 0
Slovenčina Volebné systémy u nás a vo svete Referát 374 slov 560 99 93 29.05.2014 0
Slovenčina Teóriu spoločenskej zmluvy u J.J.Rosseaua a Johna Locka Referát 859 slov 308 69 68 29.05.2014 0
Slovenčina Smery poklasickej filozofie Referát 1274 slov 801 93 94 29.05.2014 0
Slovenčina Hlavné obdobia stredovekej filozofie Referát 992 slov 466 94 93 29.05.2014 0
Slovenčina Teória o nadčloveku Referát 383 slov 401 64 67 28.05.2014 0
Slovenčina „Cudzinec, tu Ti bude dobre. Tu je rozkoš najväčším dobrom.“ Referát 347 slov 332 67 65 28.05.2014 0
Slovenčina Rôzne typy ekonomík Referát 677 slov 527 77 79 28.05.2014 10
Slovenčina Potreba deľby štátnej moci Referát 335 slov 378 74 75 28.05.2014 0
Slovenčina Práca s Ústavou Referát 1077 slov 325 77 67 28.05.2014 0
Slovenčina Pojem osobnosť - význam Referát 182 slov 479 76 68 28.05.2014 0
Slovenčina Problém dôchodkového poistenia občanov Referát 324 slov 323 54 66 28.05.2014 0
Slovenčina René Descartes: Cogito ergo sum Referát 196 slov 383 67 55 28.05.2014 0
Slovenčina Prirodzené práva, ľudské práva a slobody a občianske práva Referát 466 slov 413 83 78 28.05.2014 10
Slovenčina Determinácia psychiky jednotlivca a motivácie jeho správania Referát 247 slov 370 61 70 28.05.2014 0
Slovenčina 3 ekonomické (ideologické) smery Referát 472 slov 358 70 72 28.05.2014 0
Slovenčina 3 filozoficko-sociálne teórie z obdobia novoveku Referát 448 slov 420 54 59 28.05.2014 0
Slovenčina Pozitivistický zákon 3 štádií ľudského myslenia Referát 276 slov 315 64 67 28.05.2014 0
Slovenčina Princípy fungovania trhového mechanizmu Referát 513 slov 445 81 77 28.05.2014 0
Slovenčina 3 generácie ľudských práv Referát 255 slov 364 61 59 28.05.2014 0
Slovenčina Štátny režim, volebné právo, politické strany Referát 261 slov 409 72 69 28.05.2014 0
Slovenčina Kompetencie orgánov na ochranu práva Referát 436 slov 436 68 74 28.05.2014 0
Slovenčina Rozdiel medzi mýtickým a filozofickým myslením Referát 285 slov 460 74 64 28.05.2014 9
Slovenčina Georg Wilhelm Friedrich Hegel Referát 704 slov 418 91 92 20.05.2014 0
Slovenčina Voľby prezidenta SR Poznámky 279 slov 375 73 75 25.04.2014 0
Slovenčina Volebné právo SR Poznámky 384 slov 460 76 88 25.04.2014 0
Slovenčina Politické strany rozdelenie Poznámky 329 slov 994 89 82 25.04.2014 0
Slovenčina Problémy verejnej správy Poznámky 243 slov 358 81 96 25.04.2014 0
Slovenčina Zastupiteľská demokracia Poznámky 228 slov 349 66 72 25.04.2014 0
Slovenčina Ústava SR Poznámky 842 slov 933 112 117 25.04.2014 10
Slovenčina Vertikálna deľba štátnej moci Poznámky 186 slov 521 63 74 25.04.2014 0
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 914 Ďalej

Ostatné - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Ostatné Kategória Rozsah
Slovenčina České mesiace - názvy českých mesiacov Nezaradené 51 slov
Slovenčina Ako sa píše zavináč Informatika 49 slov
Slovenčina „Milujem ťa“ v rôznych jazykoch Nezaradené 420 slov
Slovenčina Gaudeamus igitur - Stužková + preklad Nezaradené 146 slov
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Náuka o spoločnosti 212 slov
Slovenčina Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) Nezaradené 197 slov
Slovenčina Vypracované otázky z krmovinárstva Nezaradené 8434 slov
Slovenčina Spôsoby mučenia a vrážd Náuka o spoločnosti 5710 slov
Slovenčina Aktívne a pasívne volebné právo v SR Náuka o spoločnosti 116 slov
Slovenčina Možnosti pripojenia na Internet Informatika 546 slov
Slovenčina Reč tela Náuka o spoločnosti 3148 slov
Slovenčina Príprava jedál studenej kuchyne Nezaradené 662 slov
Slovenčina Tovaroznalectvo - poznámky 1. ročník Nezaradené 2554 slov
Slovenčina Gaudeamus igitur - mp3, video Nezaradené 11 slov
Slovenčina Získavanie a spracovanie informácií Informatika 261 slov
0.157