Štvrtok, 5. mája 2016, meninyLesana, Lesia, zajtra Hermína
Dnes prezretých 3900 študentských prácOnline: 278 mladých ľudí

Ostatné - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Akcidenčné tlačoviny (príležitostné tlačoviny) Referát 1104 slov 680 110 117 30.09.2014 10
Slovenčina Počítačové siete Referát 1512 slov 1378 154 162 30.09.2014 0
Slovenčina Digitálny zvuk Referát 1330 slov 1574 167 156 30.09.2014 9
Slovenčina Digitalizácia zvuku Referát 1538 slov 2240 182 196 30.09.2014 2
Slovenčina Tovaroznalectvo - pojem tovaroznalectvo Poznámky 100 slov 1429 132 127 25.09.2014 2 SOŠ
Slovenčina Tovaroznalectvo - základné pojmy Poznámky 128 slov 1651 126 130 19.09.2014 10 SOŠ
Slovenčina Príprava jedál studenej kuchyne Referát 662 slov 3652 193 208 11.08.2014 6.4 SOŠ
Slovenčina Príprava a význam múčnikov Referát 1437 slov 2034 230 205 11.08.2014 2.5 SOŠ
Slovenčina Tajomstvo bohatstva? Stačí len jediná zručnosť! Referát 340 slov 926 111 103 20.06.2014 0
Slovenčina Horizontálne delenie štátnej moci v demokratických štátoch Referát 610 slov 1448 153 150 14.06.2014 0
Slovenčina Ako sa menil predmet filozofie v Grécku Referát 1283 slov 927 174 180 14.06.2014 0
Slovenčina História európskeho právneho systému Referát 307 slov 776 95 85 14.06.2014 0
Slovenčina Politika ľavica vs pravica (rozdiely) Referát 59 slov 1575 168 176 14.06.2014 1
Slovenčina Ústava, jej úlohy, typy ústav Referát 202 slov 1255 149 143 14.06.2014 0
Slovenčina Východné filozofické myslenie a grécka filozofia Referát 430 slov 1751 197 184 14.06.2014 0
Slovenčina Zmysly, rozum, cit, intuícia, viera Referát 582 slov 1023 137 141 14.06.2014 0
Slovenčina Právna sila predpisov v SR Referát 314 slov 906 102 111 14.06.2014 0
Slovenčina Parlament, vláda, súdy, prezident Referát 291 slov 1549 154 160 14.06.2014 0
Slovenčina Aktívne a pasívne volebné právo v SR Referát 116 slov 2755 221 231 14.06.2014 0
Slovenčina Judaizmus, kresťanstvo, islam Referát 837 slov 2039 146 159 14.06.2014 0
Slovenčina 5 teórií sociálnych zmien v spoločnosti. Referát 196 slov 824 88 102 14.06.2014 0
Slovenčina Názor na trhovú ekonomiku, zmiešanú ekonomiku a socialistickú ekonomiku Referát 543 slov 854 125 133 14.06.2014 0
Slovenčina Universalia ante res & Universalia post res Referát 375 slov 960 140 135 14.06.2014 0
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Referát 271 slov 1574 149 155 14.06.2014 0
Slovenčina Marxova teória Referát 502 slov 1035 131 169 14.06.2014 0
Slovenčina Augustín - Otec cirkvi Referát 310 slov 727 100 102 14.06.2014 0
Slovenčina Inflácia a jej úrovne Referát 187 slov 721 92 96 14.06.2014 0
Slovenčina Teória štátu u Platóna a Aristotela Referát 1512 slov 1874 191 190 14.06.2014 0
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Referát 212 slov 4310 268 269 14.06.2014 5
Slovenčina Psychoanalýza, behaviorizmus a humanistická fenomenológia Referát 1051 slov 2318 184 180 14.06.2014 6
Slovenčina Záruky ochrany práva v demokratickom štáte Referát 495 slov 799 89 109 14.06.2014 0
Slovenčina Demokracia nie je potrebná, dokonca, že je zlá Referát 258 slov 1048 118 121 02.06.2014 0
Slovenčina Idealizmus G.W.Hegela a materializmus K.Marxa Referát 348 slov 1703 170 192 02.06.2014 0
Slovenčina Psychické javy Referát 197 slov 1360 154 160 02.06.2014 0
Slovenčina 5 základných politických systémov modernej typológii Referát 641 slov 1388 154 163 02.06.2014 0
Slovenčina Etika Immanuela Kanta – kategorický imperatív Referát 226 slov 1405 178 176 02.06.2014 0
Slovenčina 2 pohľady na rodinu Referát 408 slov 851 110 113 02.06.2014 0
Slovenčina Priama a nepriama demokracia Referát 227 slov 694 89 71 02.06.2014 0
Slovenčina Teória stvorenia (Boh) a evolučnú teóriu (Darwin) Referát 89 slov 751 66 81 02.06.2014 0
Slovenčina Regulácia množstva peňazí v obehu Referát 559 slov 826 111 103 02.06.2014 0
Slovenčina Vzťah filozofie a náboženstva v období stredoveku Referát 336 slov 910 138 138 02.06.2014 10
Slovenčina Buddhovo učenie: 4 vznešené pravdy Referát 609 slov 753 118 101 02.06.2014 0
Slovenčina Ako sa určuje ich cena v zmiešanej ekonomike Referát 623 slov 631 90 100 02.06.2014 0
Slovenčina Všeobecná deklaráciá ľudských práv Referát 607 slov 769 81 89 02.06.2014 0
Slovenčina Kantova Kritika čistého rozumu Referát 1157 slov 1044 178 193 02.06.2014 0
Slovenčina Politické strany na 3 základné skupiny Referát 117 slov 652 94 80 02.06.2014 0
Slovenčina Kríza a krízové riešenie Referát 1653 slov 1322 211 199 31.05.2014 9
Slovenčina Systémová bezpečnostná politika IT Referát 978 slov 813 122 151 31.05.2014 0
Slovenčina Celková bezpečnostná politika IT Referát 672 slov 787 123 119 31.05.2014 0
Slovenčina Zásady výstavby bezpečnostnej politiky organizácie Referát 1447 slov 785 155 171 31.05.2014 8
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 915 Ďalej

Ostatné - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Ostatné Kategória Rozsah
Slovenčina České mesiace - názvy českých mesiacov Nezaradené 57 slov
Slovenčina Ako sa píše zavináč Informatika 49 slov
Slovenčina Gaudeamus igitur - Stužková + preklad Nezaradené 146 slov
Slovenčina Desatoro úspešného uchádzača na prijímacích skúškach Nezaradené 383 slov
Slovenčina „Milujem ťa“ v rôznych jazykoch Nezaradené 420 slov
Slovenčina Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1939-1945 Náuka o spoločnosti 5003 slov
Slovenčina Smery poklasickej filozofie Náuka o spoločnosti 1274 slov
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Náuka o spoločnosti 212 slov
Slovenčina Multikulturalizmus – prínosy a zlyhania Náuka o spoločnosti 2157 slov
Slovenčina Komunikácia v Internete Informatika 694 slov
Slovenčina Príprava jedál studenej kuchyne Nezaradené 662 slov
Slovenčina Komunikácia a bariéry v komunikácii Náuka o spoločnosti 657 slov
Slovenčina Osvietenská filozofia Náuka o spoločnosti 1823 slov
Slovenčina Kultúra a jej prvky Náuka o spoločnosti 1250 slov
Slovenčina Tovaroznalectvo - poznámky 1. ročník Nezaradené 2554 slov
0.072