Štvrtok, 25. augusta 2016, meninyĽudovít, zajtra Samuel
Dnes prezretých 7850 študentských prácOnline: 1717 mladých ľudí

Ostatné - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Akcidenčné tlačoviny (príležitostné tlačoviny) Referát 1104 slov 780 119 124 30.09.2014 10
Slovenčina Počítačové siete Referát 1512 slov 1625 164 177 30.09.2014 10
Slovenčina Digitálny zvuk Referát 1330 slov 1917 181 173 30.09.2014 9
Slovenčina Digitalizácia zvuku Referát 1538 slov 2617 203 219 30.09.2014 2
Slovenčina Tovaroznalectvo - pojem tovaroznalectvo Poznámky 100 slov 1699 144 147 25.09.2014 2 SOŠ
Slovenčina Tovaroznalectvo - základné pojmy Poznámky 128 slov 1911 142 143 19.09.2014 10 SOŠ
Slovenčina Príprava jedál studenej kuchyne Referát 662 slov 4347 216 232 11.08.2014 6 SOŠ
Slovenčina Príprava a význam múčnikov Referát 1437 slov 2538 256 216 11.08.2014 2.5 SOŠ
Slovenčina Tajomstvo bohatstva? Stačí len jediná zručnosť! Referát 340 slov 984 114 107 20.06.2014 0
Slovenčina Horizontálne delenie štátnej moci v demokratických štátoch Referát 610 slov 1648 161 157 14.06.2014 0
Slovenčina Ako sa menil predmet filozofie v Grécku Referát 1283 slov 1079 186 200 14.06.2014 0
Slovenčina História európskeho právneho systému Referát 307 slov 854 97 88 14.06.2014 0
Slovenčina Politika ľavica vs pravica (rozdiely) Referát 59 slov 1921 185 201 14.06.2014 1
Slovenčina Ústava, jej úlohy, typy ústav Referát 202 slov 1544 160 153 14.06.2014 8
Slovenčina Východné filozofické myslenie a grécka filozofia Referát 430 slov 2079 212 198 14.06.2014 0
Slovenčina Zmysly, rozum, cit, intuícia, viera Referát 582 slov 1149 141 148 14.06.2014 0
Slovenčina Právna sila predpisov v SR Referát 314 slov 1025 105 115 14.06.2014 0
Slovenčina Parlament, vláda, súdy, prezident Referát 291 slov 1982 167 177 14.06.2014 0
Slovenčina Aktívne a pasívne volebné právo v SR Referát 116 slov 3389 257 287 14.06.2014 2
Slovenčina Judaizmus, kresťanstvo, islam Referát 837 slov 2414 154 167 14.06.2014 0
Slovenčina 5 teórií sociálnych zmien v spoločnosti. Referát 196 slov 948 90 104 14.06.2014 0
Slovenčina Názor na trhovú ekonomiku, zmiešanú ekonomiku a socialistickú ekonomiku Referát 543 slov 982 129 136 14.06.2014 0
Slovenčina Universalia ante res & Universalia post res Referát 375 slov 1139 149 142 14.06.2014 0
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Referát 271 slov 2134 182 193 14.06.2014 8
Slovenčina Marxova teória Referát 502 slov 1177 137 175 14.06.2014 0
Slovenčina Augustín - Otec cirkvi Referát 310 slov 816 106 109 14.06.2014 0
Slovenčina Inflácia a jej úrovne Referát 187 slov 816 99 103 14.06.2014 0
Slovenčina Teória štátu u Platóna a Aristotela Referát 1512 slov 2167 202 205 14.06.2014 0
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Referát 212 slov 5388 346 343 14.06.2014 6.5
Slovenčina Psychoanalýza, behaviorizmus a humanistická fenomenológia Referát 1051 slov 2725 197 195 14.06.2014 6
Slovenčina Záruky ochrany práva v demokratickom štáte Referát 495 slov 923 93 113 14.06.2014 0
Slovenčina Demokracia nie je potrebná, dokonca, že je zlá Referát 258 slov 1174 130 133 02.06.2014 0
Slovenčina Idealizmus G.W.Hegela a materializmus K.Marxa Referát 348 slov 2084 189 211 02.06.2014 0
Slovenčina Psychické javy Referát 197 slov 1722 168 173 02.06.2014 0
Slovenčina 5 základných politických systémov modernej typológii Referát 641 slov 1623 162 172 02.06.2014 0
Slovenčina Etika Immanuela Kanta – kategorický imperatív Referát 226 slov 1618 187 190 02.06.2014 0
Slovenčina 2 pohľady na rodinu Referát 408 slov 956 118 119 02.06.2014 0
Slovenčina Priama a nepriama demokracia Referát 227 slov 794 91 74 02.06.2014 0
Slovenčina Teória stvorenia (Boh) a evolučnú teóriu (Darwin) Referát 89 slov 840 69 82 02.06.2014 0
Slovenčina Regulácia množstva peňazí v obehu Referát 559 slov 939 114 107 02.06.2014 0
Slovenčina Vzťah filozofie a náboženstva v období stredoveku Referát 336 slov 1036 143 144 02.06.2014 10
Slovenčina Buddhovo učenie: 4 vznešené pravdy Referát 609 slov 839 125 108 02.06.2014 0
Slovenčina Ako sa určuje ich cena v zmiešanej ekonomike Referát 623 slov 723 95 104 02.06.2014 0
Slovenčina Všeobecná deklaráciá ľudských práv Referát 607 slov 870 86 94 02.06.2014 0
Slovenčina Kantova Kritika čistého rozumu Referát 1157 slov 1268 191 207 02.06.2014 0
Slovenčina Politické strany na 3 základné skupiny Referát 117 slov 721 97 82 02.06.2014 0
Slovenčina Kríza a krízové riešenie Referát 1653 slov 1523 225 215 31.05.2014 9
Slovenčina Systémová bezpečnostná politika IT Referát 978 slov 928 128 159 31.05.2014 0
Slovenčina Celková bezpečnostná politika IT Referát 672 slov 891 134 127 31.05.2014 0
Slovenčina Zásady výstavby bezpečnostnej politiky organizácie Referát 1447 slov 875 161 179 31.05.2014 8
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 915 Ďalej

Ostatné - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Ostatné Kategória Rozsah
Slovenčina České mesiace - názvy českých mesiacov Nezaradené 59 slov
Slovenčina Ako sa píše zavináč Informatika 49 slov
Slovenčina „Milujem ťa“ v rôznych jazykoch Nezaradené 420 slov
Slovenčina Gaudeamus igitur - Stužková + preklad Nezaradené 146 slov
Slovenčina Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1939-1945 Náuka o spoločnosti 5003 slov
Slovenčina Tovaroznalectvo - poznámky 1. ročník Nezaradené 2554 slov
Slovenčina Komunikácia v Internete Informatika 694 slov
Slovenčina September - charakteristika mesiaca Nezaradené 482 slov
Slovenčina Demokracia definícia Náuka o spoločnosti 309 slov
Slovenčina Povinnosti týždenníka Nezaradené 137 slov
Slovenčina Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) Nezaradené 197 slov
Slovenčina Trest smrti - úvaha Náuka o spoločnosti 510 slov
Slovenčina Predmet filozofie Náuka o spoločnosti 1231 slov
Slovenčina Možnosti pripojenia na Internet Informatika 546 slov
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Náuka o spoločnosti 212 slov
0.063