Piatok, 20. januára 2017, meninyDalibor, zajtra Vincent
Dnes prezretých 13269 študentských prácOnline: 2108 mladých ľudí

Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Špeciálna pedagogika – 2. ročník Referát 3156 slov 750 64 69 11.01.2016 2 SOŠ
Slovenčina Pedagogika - 2. ročník Referát 3039 slov 974 74 71 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina Psychologická analýza neprospievania žiakov, školská úspešnosť Referát 612 slov 1193 107 98 24.05.2015 7
Slovenčina Druhy skúšok a ich psychologické aspekty Referát 693 slov 873 93 96 24.05.2015 0
Slovenčina Funkcie skúšania a hodnotenia učebných výkonov žiakov Referát 577 slov 1125 64 88 24.05.2015 0
Slovenčina Najčastejšie chyby v procese hodnotenia Referát 194 slov 1230 104 105 24.05.2015 10
Slovenčina Duševné zdravie a relaxačná hudba Referát 347 slov 1135 106 109 18.02.2015 0
Slovenčina Svetový deň duševného zdravia (10. október) Referát 300 slov 902 56 72 18.02.2015 0
Slovenčina Metódy rozvoja tvorivosti žiakov Referát 1211 slov 2832 197 202 17.02.2015 2
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole Poznámky 712 slov 1299 115 132 08.12.2014 0
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní Poznámky 841 slov 4357 188 202 08.12.2014 9.1
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak Poznámky 1391 slov 2916 193 218 08.12.2014 7
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy Poznámky 1797 slov 3337 177 186 08.12.2014 7.3
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách Poznámky 2127 slov 2353 179 176 08.12.2014 0
Slovenčina Význam správnej výchove Poznámky 1862 slov 1409 145 148 08.12.2014 0
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Poznámky 2591 slov 4573 186 202 08.12.2014 10
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov Poznámky 1661 slov 881 102 110 08.12.2014 0
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie Poznámky 1824 slov 2236 168 178 08.12.2014 0
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Poznámky 2660 slov 5815 192 191 08.12.2014 4
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Poznámky 3037 slov 5814 217 225 08.12.2014 0
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese Poznámky 3627 slov 3501 180 204 08.12.2014 9
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Poznámky 4789 slov 4639 183 204 08.12.2014 4
Slovenčina Význam J. A. Komenského Poznámky 1776 slov 1982 165 181 08.12.2014 6
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Poznámky 1225 slov 3164 215 217 08.12.2014 8
Slovenčina Didaktická analýza učiva Poznámky 1918 slov 5180 221 214 08.12.2014 8
Slovenčina Vyučovacie zásady Poznámky 1008 slov 1559 136 161 08.12.2014 0
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) Poznámky 2782 slov 2260 166 189 08.12.2014 10
Slovenčina Vyučovací proces Poznámky 751 slov 1841 132 157 08.12.2014 0
Slovenčina John Friedrich Herbart Poznámky 377 slov 1101 98 116 08.12.2014 0
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi Poznámky 519 slov 3149 170 189 08.12.2014 7
Slovenčina J. J. Rousseau Poznámky 444 slov 2368 200 209 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka Poznámky 377 slov 1114 94 135 08.12.2014 10
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia Poznámky 297 slov 1498 108 118 08.12.2014 0
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku Poznámky 1517 slov 982 131 147 08.12.2014 0
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku Poznámky 287 slov 912 88 106 08.12.2014 0
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť Poznámky 535 slov 1242 123 139 08.12.2014 0
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií Poznámky 1876 slov 3575 194 200 08.12.2014 1
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa Poznámky 3655 slov 1169 136 148 08.12.2014 0
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ Poznámky 270 slov 1018 81 81 08.12.2014 10
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania Poznámky 225 slov 934 56 70 08.12.2014 0
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí Poznámky 394 slov 880 55 82 08.12.2014 0
Slovenčina KEMSAK Poznámky 107 slov 4773 302 310 08.12.2014 6.5
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) Poznámky 287 slov 1463 118 127 08.12.2014 0
Slovenčina Kresťanská škola Poznámky 104 slov 852 59 92 08.12.2014 0
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia Poznámky 456 slov 849 63 68 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogika a vedy Poznámky 854 slov 1012 77 105 08.12.2014 0
Slovenčina Sústava PG vied Poznámky 388 slov 881 78 81 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Referát 4098 slov 11381 312 329 16.11.2013 6.6
Slovenčina Pedagogika - 1.ročník Poznámky 6143 slov 5671 314 302 13.08.2013 8.4
Slovenčina Metodika edukačných činností - 1.ročník Poznámky 1605 slov 3613 266 288 13.08.2013 4
1 | 2 | 3 | 4 Ďalej

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #vyučovacia jednotka #metody vychovy kemsak #kazuistika vzor #hodnotenie audiovizuálneho diela #predmet a úlohy pedagogiky #vypracovaná kazuistika #Kazuistika sociálneho klienta #Terénna sociálna práca - esej #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #blokové vyučovanie #metodika hodnotenia rozprávky #kazuistika žiaka, príklady #aktivizačné metódy #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #posudok žiaka na štúdium v USA #metodika hodnotenia filmu #vyucovacie metody #didaktická skladba vyučovania #posudok na žiaka vzor #pedagogická psychológia zelina #sebareflexia z pedagogickej praxe #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #sebareflexia učiteľa - vzor #ako sa píše kazuistika #zážitkové učenie v MŠ #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #globálne etické problémy v súčasnosti #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #vekové osobitosti prežívania choroby #aktivizujúce metody vo výchove #Vypracovaný projekt pre socialnu pracu vzor #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #lokomočné pohyby #6. Modulové usporiadanie učiva #kategórie didaktickej skladby výučby #nezamestnanosť - esej #individuálny plán klienta #reflexia z pedagogickej praxe #pedagogika #edukačné zásady #kazuistika #prístupy v sociálnej práci

Pedagogika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Pedagogika Kategória Rozsah
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Pedagogika 1735 slov
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Pedagogika 4098 slov
Slovenčina Vypracované otázky z pedagogiky Pedagogika 51916 slov
Slovenčina Prezentácia - obhajoba (projektov, SOČ, seminárnych a iných prác...) Pedagogika 2387 slov
Slovenčina Význam kazuistiky a jej využitie Pedagogika 500 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Pedagogika 3037 slov
Slovenčina KEMSAK Pedagogika 107 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Pedagogika 4789 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Pedagogika 2591 slov
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak Pedagogika 1391 slov
Slovenčina Duševné zdravie (psychohygiena) Pedagogika 2481 slov
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi Pedagogika 519 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Pedagogika 1225 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Pedagogika 2660 slov
Slovenčina Osobnosť sociálneho pracovníka Pedagogika 1552 slov
0.102