Utorok, 17. januára 2017, meninyNataša, zajtra Bohdana
Dnes prezretých 5767 študentských prácOnline: 1547 mladých ľudí

Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Špeciálna pedagogika – 2. ročník Referát 3156 slov 742 63 68 11.01.2016 2 SOŠ
Slovenčina Pedagogika - 2. ročník Referát 3039 slov 966 74 71 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina Psychologická analýza neprospievania žiakov, školská úspešnosť Referát 612 slov 1184 107 97 24.05.2015 7
Slovenčina Druhy skúšok a ich psychologické aspekty Referát 693 slov 868 93 96 24.05.2015 0
Slovenčina Funkcie skúšania a hodnotenia učebných výkonov žiakov Referát 577 slov 1119 64 88 24.05.2015 0
Slovenčina Najčastejšie chyby v procese hodnotenia Referát 194 slov 1221 104 105 24.05.2015 10
Slovenčina Duševné zdravie a relaxačná hudba Referát 347 slov 1131 106 109 18.02.2015 0
Slovenčina Svetový deň duševného zdravia (10. október) Referát 300 slov 900 56 72 18.02.2015 0
Slovenčina Metódy rozvoja tvorivosti žiakov Referát 1211 slov 2826 197 202 17.02.2015 2
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole Poznámky 712 slov 1294 115 132 08.12.2014 0
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní Poznámky 841 slov 4346 188 202 08.12.2014 9.1
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak Poznámky 1391 slov 2891 193 217 08.12.2014 7
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy Poznámky 1797 slov 3321 177 186 08.12.2014 7.3
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách Poznámky 2127 slov 2345 178 175 08.12.2014 0
Slovenčina Význam správnej výchove Poznámky 1862 slov 1401 145 148 08.12.2014 0
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Poznámky 2591 slov 4549 185 200 08.12.2014 10
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov Poznámky 1661 slov 874 102 110 08.12.2014 0
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie Poznámky 1824 slov 2230 167 177 08.12.2014 0
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Poznámky 2660 slov 5793 191 191 08.12.2014 4
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Poznámky 3037 slov 5772 216 223 08.12.2014 0
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese Poznámky 3627 slov 3472 179 204 08.12.2014 9
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Poznámky 4789 slov 4612 183 204 08.12.2014 4
Slovenčina Význam J. A. Komenského Poznámky 1776 slov 1972 165 181 08.12.2014 6
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Poznámky 1225 slov 3143 215 217 08.12.2014 8
Slovenčina Didaktická analýza učiva Poznámky 1918 slov 5163 221 214 08.12.2014 8
Slovenčina Vyučovacie zásady Poznámky 1008 slov 1552 136 161 08.12.2014 0
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) Poznámky 2782 slov 2250 164 188 08.12.2014 10
Slovenčina Vyučovací proces Poznámky 751 slov 1832 131 157 08.12.2014 0
Slovenčina John Friedrich Herbart Poznámky 377 slov 1095 98 116 08.12.2014 0
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi Poznámky 519 slov 3122 170 188 08.12.2014 7
Slovenčina J. J. Rousseau Poznámky 444 slov 2356 199 207 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka Poznámky 377 slov 1111 94 135 08.12.2014 10
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia Poznámky 297 slov 1492 108 118 08.12.2014 0
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku Poznámky 1517 slov 975 131 147 08.12.2014 0
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku Poznámky 287 slov 910 87 105 08.12.2014 0
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť Poznámky 535 slov 1234 123 138 08.12.2014 0
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií Poznámky 1876 slov 3555 194 200 08.12.2014 1
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa Poznámky 3655 slov 1164 136 148 08.12.2014 0
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ Poznámky 270 slov 1015 81 81 08.12.2014 10
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania Poznámky 225 slov 926 56 69 08.12.2014 0
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí Poznámky 394 slov 877 55 81 08.12.2014 0
Slovenčina KEMSAK Poznámky 107 slov 4742 301 309 08.12.2014 6.5
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) Poznámky 287 slov 1454 117 126 08.12.2014 0
Slovenčina Kresťanská škola Poznámky 104 slov 851 59 92 08.12.2014 0
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia Poznámky 456 slov 846 62 68 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogika a vedy Poznámky 854 slov 1006 77 105 08.12.2014 0
Slovenčina Sústava PG vied Poznámky 388 slov 878 78 81 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Referát 4098 slov 11335 311 328 16.11.2013 6.6
Slovenčina Pedagogika - 1.ročník Poznámky 6143 slov 5653 314 301 13.08.2013 8.4
Slovenčina Metodika edukačných činností - 1.ročník Poznámky 1605 slov 3609 265 288 13.08.2013 4
1 | 2 | 3 | 4 Ďalej

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #vyučovacia jednotka #metody vychovy kemsak #kazuistika vzor #hodnotenie audiovizuálneho diela #predmet a úlohy pedagogiky #vypracovaná kazuistika #Kazuistika sociálneho klienta #Terénna sociálna práca - esej #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #blokové vyučovanie #metodika hodnotenia rozprávky #kazuistika žiaka, príklady #aktivizačné metódy #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #posudok žiaka na štúdium v USA #metodika hodnotenia filmu #vyucovacie metody #didaktická skladba vyučovania #posudok na žiaka vzor #pedagogická psychológia zelina #sebareflexia z pedagogickej praxe #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #sebareflexia učiteľa - vzor #ako sa píše kazuistika #zážitkové učenie v MŠ #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #globálne etické problémy v súčasnosti #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #vekové osobitosti prežívania choroby #aktivizujúce metody vo výchove #Vypracovaný projekt pre socialnu pracu vzor #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #lokomočné pohyby #6. Modulové usporiadanie učiva #kategórie didaktickej skladby výučby #nezamestnanosť - esej #individuálny plán klienta #reflexia z pedagogickej praxe #pedagogika #edukačné zásady #kazuistika #prístupy v sociálnej práci

Pedagogika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Pedagogika Kategória Rozsah
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Pedagogika 1735 slov
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Pedagogika 4098 slov
Slovenčina Prezentácia - obhajoba (projektov, SOČ, seminárnych a iných prác...) Pedagogika 2387 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Pedagogika 3037 slov
Slovenčina KEMSAK Pedagogika 107 slov
Slovenčina Vypracované otázky z pedagogiky Pedagogika 51916 slov
Slovenčina Význam kazuistiky a jej využitie Pedagogika 500 slov
Slovenčina Duševné zdravie (psychohygiena) Pedagogika 2481 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Pedagogika 1225 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva Pedagogika 1918 slov
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií Pedagogika 1876 slov
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi Pedagogika 519 slov
Slovenčina Hra – znaky, funkcie, rozdelenie, realizácia Pedagogika 1265 slov
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní Pedagogika 841 slov
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy Pedagogika 1797 slov
0.101