Piatok, 20. januára 2017, meninyDalibor, zajtra Vincent
Dnes prezretých 34104 študentských prácOnline: 2094 mladých ľudí

Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Telovýchovné a technické zariadenia, náradie a náčinie Referát 500 slov 3813 284 306 10.07.2013 8
Slovenčina Metodika tvorby a realizácie animačných programov pre mládež Referát 479 slov 1660 203 224 08.07.2013 9
Slovenčina Metodika animácie pre deti a mládež Referát 2081 slov 4624 262 263 08.07.2013 7
Slovenčina Prezentácia - obhajoba (projektov, SOČ, seminárnych a iných prác...) Referát 2387 slov 9517 290 321 07.07.2013 7.3
Slovenčina Animácia pre deti a mládež Referát 697 slov 3157 263 266 07.07.2013 0
Slovenčina Ciele a význam TV pre deti MŠ Referát 818 slov 3748 235 275 07.07.2013 9
Slovenčina Organizačné formy výučby Referát 600 slov 10605 494 490 05.07.2013 7.2
Slovenčina Animátor ako manažér Referát 2978 slov 1436 251 208 05.07.2013 0
Slovenčina Verejná animácia Referát 779 slov 1635 224 234 05.07.2013 10
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Referát 1735 slov 16288 460 467 05.07.2013 5.1
Slovenčina Výučbové metódy Referát 338 slov 2239 209 255 05.07.2013 8
Slovenčina Výučbové zásady Referát 1392 slov 3269 319 316 05.07.2013 6.2
Slovenčina Psychologická analýza príčin neprospievania žiakov Referát 1230 slov 3772 270 287 05.07.2013 9
Slovenčina Adolescencia – dospievanie Referát 988 slov 2768 207 247 05.07.2013 9.7
Slovenčina Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou Referát 327 slov 1828 187 247 05.07.2013 4
Slovenčina Poruchy učenia Referát 1912 slov 3684 278 254 05.07.2013 7.3
Slovenčina Duševné zdravie (psychohygiena) Referát 2481 slov 9930 354 315 05.07.2013 8
Slovenčina Pedagogika psychosociálne narušených Referát 910 slov 2911 219 228 05.07.2013 4.5
Slovenčina Hra – znaky, funkcie, rozdelenie, realizácia Referát 1265 slov 6696 328 374 05.07.2013 8.5
Slovenčina Výchova Referát 246 slov 2171 259 283 25.01.2012 0
Slovenčina Misijná a charitatívna práca Referát 621 slov 7260 458 491 17.08.2011 6.4
Slovenčina Problematika medzikulturálnej sociálnej práce Referát 587 slov 2122 273 316 17.08.2011 0
Slovenčina Manažment sociálnych organizácií Referát 593 slov 5293 436 469 17.08.2011 8.3
Slovenčina Svojpomoc a svojpomocné skupiny Referát 287 slov 5151 395 477 17.08.2011 7
Slovenčina Dobrovoľníctvo v sociálnej práci Referát 2502 slov 6452 434 423 17.08.2011 7.6
Slovenčina Sociálna práca s rodinou Referát 735 slov 12629 575 544 17.08.2011 7.2
Slovenčina Problematika komunikácie so sociálnym klientom. Referát 902 slov 6646 433 465 17.08.2011 6.6
Slovenčina Sociálna práca v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí Referát 779 slov 3676 320 400 17.08.2011 10
Slovenčina Resocializácia a rehabilitácia Referát 1956 slov 6891 384 455 17.08.2011 9
Slovenčina Metódy sociálnej práce so sociálno-ekonomickými problémami Referát 1907 slov 7159 403 503 17.08.2011 5.7
Slovenčina Etika v sociálnej práci Referát 1160 slov 10404 485 478 17.08.2011 5.6
Slovenčina Syndróm CAN a CSA Referát 1010 slov 6170 381 438 17.08.2011 5.5
Slovenčina Klient sp, typy a rozdelenie klientov Referát 1245 slov 8347 470 487 17.08.2011 8.7
Slovenčina Sociálna práca so žiadateľmi Referát 524 slov 3674 364 424 17.08.2011 5.2
Slovenčina Metódy sociálnej práce s jednotlivcom Referát 1063 slov 12595 568 559 17.08.2011 3.7
Slovenčina Sociálna práca v mimovládnom sektore Referát 1471 slov 5398 397 417 17.08.2011 6
Slovenčina Význam kazuistiky a jej využitie Referát 500 slov 15364 710 704 17.08.2011 6.9
Slovenčina Projektovanie v sociálnej práci Referát 707 slov 6233 458 445 17.08.2011 6
Slovenčina Sociálna práca s postihnutými jedincami Referát 605 slov 5881 428 452 17.08.2011 5
Slovenčina SP s marginalizovanými skupinami Referát 263 slov 2621 313 374 17.08.2011 0
Slovenčina Sociálna intervencia a sociálna terapia Referát 1927 slov 10411 440 470 17.08.2011 5.5
Slovenčina Terénna sociálna práca a streetwork Referát 2528 slov 15095 540 574 17.08.2011 7
Slovenčina Formy sociálnej prevencie Referát 385 slov 4084 407 419 17.08.2011 0
Slovenčina Sociálna, výchovná a profesijná rehabilitácia Referát 633 slov 5374 430 448 17.08.2011 5.3
Slovenčina Sociálna prevencia - rozdelenie Referát 1075 slov 11465 527 558 17.08.2011 5.9
Slovenčina Základné metódy sociálnej práce Referát 2870 slov 13004 524 476 17.08.2011 6.7
Slovenčina Sociálna práca s občanmi so zdravotným znevýhodnením Referát 496 slov 4922 401 441 17.08.2011 4.8
Slovenčina Sociálna práca so seniormi Referát 1686 slov 18793 662 654 17.08.2011 6.6
Slovenčina Sociálna terapia a intervencia v SP Referát 1241 slov 8780 436 479 17.08.2011 6.6
Slovenčina Opatrovateľská služba a osobná asistencia Referát 944 slov 3326 329 317 17.08.2011 10
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 Ďalej

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #vyučovacia jednotka #metody vychovy kemsak #kazuistika vzor #hodnotenie audiovizuálneho diela #predmet a úlohy pedagogiky #vypracovaná kazuistika #Kazuistika sociálneho klienta #Terénna sociálna práca - esej #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #blokové vyučovanie #metodika hodnotenia rozprávky #kazuistika žiaka, príklady #aktivizačné metódy #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #posudok žiaka na štúdium v USA #metodika hodnotenia filmu #vyucovacie metody #didaktická skladba vyučovania #posudok na žiaka vzor #pedagogická psychológia zelina #sebareflexia z pedagogickej praxe #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #sebareflexia učiteľa - vzor #ako sa píše kazuistika #zážitkové učenie v MŠ #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #globálne etické problémy v súčasnosti #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #vekové osobitosti prežívania choroby #aktivizujúce metody vo výchove #Vypracovaný projekt pre socialnu pracu vzor #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #lokomočné pohyby #6. Modulové usporiadanie učiva #kategórie didaktickej skladby výučby #nezamestnanosť - esej #individuálny plán klienta #reflexia z pedagogickej praxe #pedagogika #edukačné zásady #kazuistika #prístupy v sociálnej práci

Pedagogika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Pedagogika Kategória Rozsah
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Pedagogika 1735 slov
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Pedagogika 4098 slov
Slovenčina Vypracované otázky z pedagogiky Pedagogika 51916 slov
Slovenčina Prezentácia - obhajoba (projektov, SOČ, seminárnych a iných prác...) Pedagogika 2387 slov
Slovenčina Význam kazuistiky a jej využitie Pedagogika 500 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Pedagogika 3037 slov
Slovenčina KEMSAK Pedagogika 107 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Pedagogika 4789 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Pedagogika 2591 slov
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak Pedagogika 1391 slov
Slovenčina Duševné zdravie (psychohygiena) Pedagogika 2481 slov
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi Pedagogika 519 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Pedagogika 1225 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Pedagogika 2660 slov
Slovenčina Osobnosť sociálneho pracovníka Pedagogika 1552 slov
0.104