Piatok, 20. januára 2017, meninyDalibor, zajtra Vincent
Dnes prezretých 34059 študentských prácOnline: 2090 mladých ľudí

Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Sociálna patológia, deviácia a kontrola Referát 1448 slov 7668 401 392 08.08.2011 4.8
Slovenčina Proces, typy a činitele socializácie Referát 4440 slov 10054 378 397 08.08.2011 8.2
Slovenčina Spoločnosť a kultúra Referát 1452 slov 2575 298 319 08.08.2011 10
Slovenčina Stredoveká filantropia a kresťanská charita Referát 1103 slov 2613 322 326 08.08.2011 4
Slovenčina Vývoj sociálnej práce od r. 1945 po súčasnosť Referát 1694 slov 3240 320 332 08.08.2011 10
Slovenčina Nezamestnanosť ako sociálny problém Referát 2207 slov 8947 364 383 08.08.2011 6.5
Slovenčina Osobnosť sociálneho pracovníka Referát 1552 slov 10590 456 434 08.08.2011 6.4
Slovenčina Typológia klientov Referát 1412 slov 3672 327 307 08.08.2011 1
Slovenčina Sociálny prípad a sociálny problém Referát 843 slov 4668 309 373 08.08.2011 5.5
Slovenčina Sociálna opora, sociálna sieť Referát 1301 slov 5025 395 400 08.08.2011 7.3
Slovenčina Sociálna starostlivosť a sociálna pomoc Referát 558 slov 3506 314 348 08.08.2011 7
Slovenčina Predmet, objekt a úlohy sociálnej práce Referát 1104 slov 6733 434 401 08.08.2011 5.8
Slovenčina Pojem sociálny, sociálna práca Referát 1295 slov 8696 428 471 08.08.2011 7.5
Slovenčina Liečebná pedagogika (LP) Referát 5269 slov 7145 320 350 08.08.2011 7.4
Slovenčina Špeciálna pedagogika (ŠP) Referát 2635 slov 5824 327 342 08.08.2011 6.9
Slovenčina Sociálna pedagogika Referát 10114 slov 6364 280 332 08.08.2011 7.1
Slovenčina Vypracované otázky z pedagogiky Referát 51916 slov 20432 459 593 08.08.2011 6.7
Slovenčina Pedagogika nadaných a talentovaných Poznámky 89 slov 1897 226 306 07.05.2011 6.3
Slovenčina Pedagogika viacnásobne postihnutých Poznámky 152 slov 3624 371 381 07.05.2011 6.8
Slovenčina Pedagogika psychosociálne narušených Poznámky 201 slov 1920 243 319 07.05.2011 2
Slovenčina Pedagogika detí s poruchami učenia Poznámky 780 slov 2487 291 339 07.05.2011 5
Slovenčina Pedagogika osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou Poznámky 195 slov 2690 331 387 07.05.2011 1
Slovenčina Pedagogika telesne a zdravotne postihnutých Poznámky 283 slov 2012 277 303 07.05.2011 9.3
Slovenčina Pedagogika sluchovo postihnutých Poznámky 228 slov 3068 320 366 07.05.2011 10
Slovenčina Pedagogika zrakovo postihnutých Poznámky 359 slov 4282 422 437 07.05.2011 3.7
Slovenčina Pedagogika mentálne postihnutých Poznámky 443 slov 3897 344 403 07.05.2011 5.8
Slovenčina Systém inštitúcií pre postihnutých Poznámky 223 slov 2583 304 346 07.05.2011 6
Slovenčina Metódy používané v starostlivosti o postihnutých Poznámky 177 slov 2740 331 376 07.05.2011 0
Slovenčina Poruchy správania, etiológia, symptomatika Poznámky 152 slov 3369 349 399 07.05.2011 4
Slovenčina Edikácia (výchova) Poznámky 566 slov 2252 270 328 07.05.2011 10
Slovenčina Vývin, vývinové anomálie (nerovnosti) Poznámky 493 slov 3453 305 360 07.05.2011 10
Slovenčina Socializácia v špeciálnej pedagogike Poznámky 280 slov 3101 335 323 07.05.2011 8.7
Slovenčina Základné princípy v špeciálnej pedagogike Poznámky 214 slov 2309 300 339 07.05.2011 8.5
Slovenčina Systém ŠPP vo všeobecnom a užšom zameraní Poznámky 194 slov 1371 197 266 07.05.2011 0
Slovenčina Miesto špeciálnej pedagogiky v sústave vied Poznámky 151 slov 1952 218 267 07.05.2011 10
Slovenčina Špeciálna pedagogika - predmet, cieľ a úlohy Poznámky 144 slov 2471 278 320 07.05.2011 3.8
Slovenčina Špeciálna pedagogika Referát 4192 slov 23318 594 603 06.08.2009 7.6 SOŠ
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #vyučovacia jednotka #metody vychovy kemsak #kazuistika vzor #hodnotenie audiovizuálneho diela #predmet a úlohy pedagogiky #vypracovaná kazuistika #Kazuistika sociálneho klienta #Terénna sociálna práca - esej #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #blokové vyučovanie #metodika hodnotenia rozprávky #kazuistika žiaka, príklady #aktivizačné metódy #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #posudok žiaka na štúdium v USA #metodika hodnotenia filmu #vyucovacie metody #didaktická skladba vyučovania #posudok na žiaka vzor #pedagogická psychológia zelina #sebareflexia z pedagogickej praxe #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #sebareflexia učiteľa - vzor #ako sa píše kazuistika #zážitkové učenie v MŠ #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #globálne etické problémy v súčasnosti #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #vekové osobitosti prežívania choroby #aktivizujúce metody vo výchove #Vypracovaný projekt pre socialnu pracu vzor #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #lokomočné pohyby #6. Modulové usporiadanie učiva #kategórie didaktickej skladby výučby #nezamestnanosť - esej #individuálny plán klienta #reflexia z pedagogickej praxe #pedagogika #edukačné zásady #kazuistika #prístupy v sociálnej práci

Pedagogika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Pedagogika Kategória Rozsah
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Pedagogika 1735 slov
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Pedagogika 4098 slov
Slovenčina Vypracované otázky z pedagogiky Pedagogika 51916 slov
Slovenčina Prezentácia - obhajoba (projektov, SOČ, seminárnych a iných prác...) Pedagogika 2387 slov
Slovenčina Význam kazuistiky a jej využitie Pedagogika 500 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Pedagogika 3037 slov
Slovenčina KEMSAK Pedagogika 107 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Pedagogika 4789 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Pedagogika 2591 slov
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak Pedagogika 1391 slov
Slovenčina Duševné zdravie (psychohygiena) Pedagogika 2481 slov
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi Pedagogika 519 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Pedagogika 1225 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Pedagogika 2660 slov
Slovenčina Osobnosť sociálneho pracovníka Pedagogika 1552 slov
0.101