Piatok, 20. januára 2017, meninyDalibor, zajtra Vincent
Dnes prezretých 3285 študentských prácOnline: 352 mladých ľudí

Právo - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Dlžník a omeškanie dlžníka Referát 456 slov 521 37 38 03.09.2015 0
Slovenčina BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Referát 433 slov 2358 90 101 20.08.2015 4
Slovenčina Aké sú základné práva spotrebiteľa? Poznámky 109 slov 1192 110 118 09.11.2014 10
Slovenčina Akým spôsobom je možné riešiť občianskoprávne spory? Poznámky 74 slov 847 87 78 09.11.2014 0
Slovenčina Má právny systém SR duálnu štruktúru? Poznámky 179 slov 846 74 88 09.11.2014 0
Slovenčina Zásady trestného konania Poznámky 154 slov 1591 122 120 09.11.2014 0
Slovenčina Názor na zníženie hranice deliktuálnej spôsobilosti Poznámky 166 slov 1274 123 123 09.11.2014 0
Slovenčina Ktoré charakteristiky musí napĺňať tzv. právny štát Poznámky 217 slov 878 64 76 09.11.2014 0
Slovenčina Charakteristika jednotlivých etáp ústavného vývoja Poznámky 207 slov 1778 136 140 09.11.2014 1
Slovenčina Prioritné politické a ľudské práva Poznámky 162 slov 872 70 82 09.11.2014 2
Slovenčina Predmet trestného práva Poznámky 393 slov 1130 83 75 09.11.2014 0
Slovenčina Štruktúra súdnych orgánov v SR Poznámky 164 slov 1419 124 134 09.11.2014 10
Slovenčina Predmet a zásady rodinného práva Poznámky 218 slov 1315 137 124 09.11.2014 0
Slovenčina Predmet občianskeho práva Poznámky 158 slov 878 69 72 09.11.2014 0
Slovenčina Predmet pracovného práva Poznámky 207 slov 1137 108 119 09.11.2014 0
Slovenčina Pojem ľudské práva a slobody Poznámky 251 slov 1602 130 134 09.11.2014 0
Slovenčina Funkcie a právomoci jednotlivých právnych inštitúcií Poznámky 254 slov 939 67 82 09.11.2014 0
Slovenčina Štruktúra Ústavy SR Poznámky 134 slov 2129 162 151 09.11.2014 0
Slovenčina Etapy legislatívneho procesu Poznámky 259 slov 2140 154 159 09.11.2014 5.7
Slovenčina Pojmy právo, právna norma Poznámky 129 slov 1789 141 127 09.11.2014 10
Slovenčina Správne právo Poznámky 225 slov 1279 180 190 25.04.2014 0
Slovenčina Inštitúty nápravy nezákonnosti Poznámky 418 slov 958 135 153 25.04.2014 0
Slovenčina Priestupok vs trest - rozdiel Poznámky 249 slov 3300 232 241 25.04.2014 2
Slovenčina Kódexy trestného práva Poznámky 547 slov 1839 200 199 25.04.2014 9
Slovenčina Predmet pracovného práva Poznámky 357 slov 1456 196 202 25.04.2014 7
Slovenčina Dedenie a vydedenie Poznámky 196 slov 1636 196 210 25.04.2014 8.5
Slovenčina Podmienky uzavretia manželstva Poznámky 247 slov 2790 255 260 25.04.2014 0
Slovenčina Pojmy občianskeho práva - definície Poznámky 237 slov 1455 174 182 25.04.2014 0
Slovenčina Verejné vs súkromné právo - rozdiel Poznámky 163 slov 4155 294 302 25.04.2014 5.5
Slovenčina Listina základných ľudských práv a slobôd Poznámky 454 slov 2577 222 213 25.04.2014 0
Slovenčina Ľudské práva Poznámky 285 slov 1214 138 136 25.04.2014 0
Slovenčina Právne normy test Poznámky 70 slov 1111 128 120 25.04.2014 0
Slovenčina Sústava súdov SR Poznámky 308 slov 2013 190 205 25.04.2014 0
Slovenčina Kódex, kodifikácia, odvetvie práv Poznámky 337 slov 1243 175 182 25.04.2014 0
Slovenčina Náš typ právnej kultúry + zdroje Poznámky 212 slov 824 121 140 25.04.2014 0
Slovenčina Právo základy Poznámky 411 slov 1824 200 204 25.04.2014 0
Slovenčina Zápis vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností Referát 2095 slov 2881 271 287 10.12.2013 5.5
Slovenčina Právna kultúra a právna komparistika Referát 340 slov 7650 513 489 25.01.2012 5
Slovenčina Súdnictvo Referát 180 slov 2104 349 316 25.01.2012 6.7
Slovenčina Ústava Referát 1358 slov 5352 415 425 25.01.2012 10
Slovenčina Legislatívny proces Referát 162 slov 9192 549 558 25.01.2012 5.3
Slovenčina Všeobecná deklarácia ľudských práv Referát 182 slov 2936 327 366 25.01.2012 8.5
Slovenčina Ochrana ľudských práv a slobôd Referát 548 slov 4094 387 390 25.01.2012 2
Slovenčina Ľudské a občianske práva a slobody Referát 365 slov 9606 531 485 25.01.2012 5.5
Slovenčina Právne normy Referát 612 slov 6863 447 405 25.01.2012 6
Slovenčina Právo a právna sila Referát 367 slov 7188 497 505 25.01.2012 6.4
Slovenčina Práva a slobody dieťaťa Referát 590 slov 4746 397 424 19.08.2011 7.9
Slovenčina Ochrana ľudských práv Referát 530 slov 9030 522 506 08.07.2011 7
Slovenčina Rozdelenie ľudských a občianskych práv Referát 250 slov 3678 407 417 08.07.2011 3.6
Slovenčina Ľudské práva Referát 1431 slov 9129 462 463 08.07.2011 7
1 | 2 Ďalej

Právo - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Právo Kategória Rozsah
Slovenčina Ochrana spotrebiteľa Právo 255 slov
Slovenčina Ľudské a občianske práva a slobody Právo 365 slov
Slovenčina Trestné právo Právo 2455 slov
Slovenčina Verejné vs súkromné právo - rozdiel Právo 163 slov
Slovenčina Čo je spoločnosť, vývoj a charakteristika spoločnosti Právo 567 slov
Slovenčina Legislatívny proces Právo 162 slov
Slovenčina Občianske právo Právo 1702 slov
Slovenčina Rodinné právo Právo 2023 slov
Slovenčina BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Právo 433 slov
Slovenčina Ústava Právo 1358 slov
Slovenčina Právna kultúra a právna komparistika Právo 340 slov
Slovenčina Systém práva, Odvetvia slovenského práva Právo 346 slov
Slovenčina Právne normy Právo 612 slov
Slovenčina Národ a menšiny v politike Právo 339 slov
Slovenčina Právo a právna sila Právo 367 slov
0.052