Piatok, 20. januára 2017, meninyDalibor, zajtra Vincent
Dnes prezretých 34262 študentských prácOnline: 2089 mladých ľudí

Psychológia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Vzdelávacia politika Referát 555 slov 490 24 25 19.09.2016 0
Slovenčina Terénna sociálna práca Referát 1174 slov 334 19 21 19.09.2016 0
Slovenčina Komunikácia, interakcia, percepcia - pojmy Referát 49 slov 382 25 26 19.09.2016 0
Slovenčina Predmet sociálnej psychológie Referát 66 slov 343 18 14 19.09.2016 0
Slovenčina Starostlivosť človeka o zdravie Referát 1093 slov 391 20 20 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna politika štátu Referát 805 slov 327 23 22 19.09.2016 0
Slovenčina Súťaživé a kooperatívne správanie Referát 120 slov 316 15 24 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s občanmi so zdravotným postihnutím Referát 1011 slov 322 25 14 19.09.2016 0
Slovenčina Formy sociálneho učenia Referát 161 slov 335 22 16 19.09.2016 0
Slovenčina Systém špeciálnej pedagogiky Referát 1306 slov 325 23 25 19.09.2016 0
Slovenčina Empatické správanie Referát 54 slov 346 20 22 19.09.2016 0
Slovenčina Vymedzenie základného postupu práce s klientom Referát 1391 slov 368 25 23 19.09.2016 0
Slovenčina Životný cyklus Referát 1014 slov 438 21 15 19.09.2016 9
Slovenčina Asertívne a prosociálne správanie Referát 248 slov 418 33 23 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s komunitou Referát 868 slov 176 15 17 19.09.2016 0
Slovenčina Patopsychologické javy Referát 1530 slov 189 10 12 19.09.2016 0
Slovenčina Možnosti vyrovnávania sa s náročnými životnými situáciami Referát 1765 slov 108 13 14 19.09.2016 0
Slovenčina Základné princípy zdravého životného štýlu Referát 9 slov 78 8 11 19.09.2016 0
Slovenčina Postoje Referát 169 slov 88 7 17 19.09.2016 0
Slovenčina Interpersonálna príťažlivosť a osobný imidž Referát 254 slov 142 13 15 19.09.2016 0
Slovenčina Fóbie Referát 642 slov 148 9 12 19.09.2016 0
Slovenčina Normalita a abnormalita Referát 250 slov 120 9 14 19.09.2016 0
Slovenčina Zdravý životný štýl Referát 47 slov 154 14 12 15.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca so skupinou Referát 1345 slov 155 10 14 15.09.2016 0
Slovenčina Stres, Druhy stresov Referát 84 slov 256 21 17 15.09.2016 0
Slovenčina Školská zrelosť Referát 17 slov 120 12 10 15.09.2016 0
Slovenčina Dospelosť Referát 37 slov 127 10 14 15.09.2016 0
Slovenčina Nezamestnanosť ako problém dospelých Referát 1052 slov 159 11 14 15.09.2016 0
Slovenčina Osobitosti rómskeho etnika Referát 1709 slov 184 14 12 15.09.2016 0
Slovenčina Vstup do školy ako dôležitý vývinový medzník Referát 20 slov 125 10 10 15.09.2016 0
Slovenčina Charakteristika sociálnej práce, znaky sociálnej práce Referát 124 slov 135 13 13 15.09.2016 0
Slovenčina Najčastejšie chyby pri vnímaní a posudzovaní iných ľudí Referát 122 slov 184 13 11 15.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s klientom Referát 774 slov 126 14 12 15.09.2016 0
Slovenčina Detský klient v sociálnej práci Referát 1381 slov 129 18 18 15.09.2016 0
Slovenčina Kazuistika Referát 41 slov 151 8 10 15.09.2016 0
Slovenčina Staroba Referát 60 slov 145 12 13 15.09.2016 9
Slovenčina Psychické procesy a stavy Referát 1411 slov 155 11 11 14.09.2016 0
Slovenčina Hmotná a sociálna núdza Referát 37 slov 95 8 10 14.09.2016 0
Slovenčina Ako sa uplatňuje duševná hygiena v škole? Referát 63 slov 111 10 6 14.09.2016 0
Slovenčina Infekčné ochorenia Referát 164 slov 137 7 9 14.09.2016 0
Slovenčina Dospievanie, ako rizikové obdobie v živote človeka Referát 1588 slov 144 10 10 14.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca so seniormi Referát 1726 slov 91 13 15 14.09.2016 0
Slovenčina Starostlivosť o zdravie Referát 676 slov 104 7 7 14.09.2016 0
Slovenčina Pohlavné ochorenia Referát 157 slov 93 7 6 14.09.2016 0
Slovenčina Správanie človeka v spoločnosti Referát 327 slov 223 8 7 14.09.2016 7
Slovenčina Hlavné znaky pripravenosti žiaka na školu Referát 46 slov 114 8 6 14.09.2016 0
Slovenčina Civilizačné ochorenia Referát 175 slov 124 7 10 13.09.2016 0
Slovenčina Osobnosť sociálno – výchovného pracovníka Referát 879 slov 149 12 10 13.09.2016 0
Slovenčina Práva dieťaťa Referát 239 slov 131 8 10 13.09.2016 0
Slovenčina Paradoxy k postoju dieťaťu + nehotový dospelý Referát 63 slov 121 4 12 13.09.2016 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Ďalej

Psychológia - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Psychológia Kategória Rozsah
Slovenčina Osobnosť - štruktúra osobnosti Psychológia 1779 slov
Slovenčina Voľný čas v živote človeka Psychológia 296 slov
Slovenčina Komunikácia - verbálna a neverbálna Psychológia 577 slov
Slovenčina Základné pravidlá slušného správania Psychológia 1538 slov
Slovenčina Psychológia - predmet, zakladatelia, disciplíny Psychológia 1331 slov
Slovenčina Emócie a city Psychológia 859 slov
Slovenčina Amnézia (strata pamäte) Psychológia 276 slov
Slovenčina Medziľudské vzťahy rady Psychológia 1518 slov
Slovenčina Aktivačno – motivačné vlastnosti osobnosti Psychológia 1626 slov
Slovenčina Učenie Psychológia 350 slov
Slovenčina Sociometria Psychológia 262 slov
Slovenčina Inteligencia Psychológia 1689 slov
Slovenčina Psychologické smery Psychológia 2583 slov
Slovenčina Mladší, stredný a starší školský vek Psychológia 1617 slov
Slovenčina Učenie a typy učenia Psychológia 253 slov
0.065