Piatok, 20. januára 2017, meninyDalibor, zajtra Vincent
Dnes prezretých 34344 študentských prácOnline: 2058 mladých ľudí

Spoločenské vedy - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

Podkategórie:

Dejepis (1316)
Umenie (283)
Ekonómia (565)
Filozofia (205)
Pedagogika (187)
Právo (78)
Manažment (244)
  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Fúzie a akvizície ako ekonomický nástroj rastu spoločnosti Referát 447 slov 0 0 0 20.01.2017 0
Slovenčina Bitka pri Viedni v 1683 Referát 486 slov 582 12 15 13.11.2016 0
Slovenčina Základné pojmy ekonomiky Poznámky 312 slov 472 22 18 21.09.2016 10 SOŠ
Slovenčina Vzdelávacia politika Referát 555 slov 490 24 25 19.09.2016 0
Slovenčina Terénna sociálna práca Referát 1174 slov 334 19 21 19.09.2016 0
Slovenčina Komunikácia, interakcia, percepcia - pojmy Referát 49 slov 382 25 26 19.09.2016 0
Slovenčina Predmet sociálnej psychológie Referát 66 slov 343 18 14 19.09.2016 0
Slovenčina Starostlivosť človeka o zdravie Referát 1093 slov 391 20 20 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna politika štátu Referát 805 slov 327 23 22 19.09.2016 0
Slovenčina Súťaživé a kooperatívne správanie Referát 120 slov 316 15 24 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s občanmi so zdravotným postihnutím Referát 1011 slov 322 25 14 19.09.2016 0
Slovenčina Formy sociálneho učenia Referát 161 slov 335 22 16 19.09.2016 0
Slovenčina Systém špeciálnej pedagogiky Referát 1306 slov 325 23 25 19.09.2016 0
Slovenčina Empatické správanie Referát 54 slov 346 20 22 19.09.2016 0
Slovenčina Vymedzenie základného postupu práce s klientom Referát 1391 slov 368 25 23 19.09.2016 0
Slovenčina Životný cyklus Referát 1014 slov 438 21 15 19.09.2016 9
Slovenčina Asertívne a prosociálne správanie Referát 248 slov 418 33 23 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s komunitou Referát 868 slov 176 15 17 19.09.2016 0
Slovenčina Patopsychologické javy Referát 1530 slov 189 10 12 19.09.2016 0
Slovenčina Možnosti vyrovnávania sa s náročnými životnými situáciami Referát 1765 slov 108 13 14 19.09.2016 0
Slovenčina Základné princípy zdravého životného štýlu Referát 9 slov 78 8 11 19.09.2016 0
Slovenčina Postoje Referát 169 slov 88 7 17 19.09.2016 0
Slovenčina Interpersonálna príťažlivosť a osobný imidž Referát 254 slov 142 13 15 19.09.2016 0
Slovenčina Fóbie Referát 642 slov 148 9 12 19.09.2016 0
Slovenčina Normalita a abnormalita Referát 250 slov 120 9 14 19.09.2016 0
Slovenčina Zdravý životný štýl Referát 47 slov 154 14 12 15.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca so skupinou Referát 1345 slov 155 10 14 15.09.2016 0
Slovenčina Stres, Druhy stresov Referát 84 slov 256 21 17 15.09.2016 0
Slovenčina Školská zrelosť Referát 17 slov 120 12 10 15.09.2016 0
Slovenčina Dospelosť Referát 37 slov 127 10 14 15.09.2016 0
Slovenčina Nezamestnanosť ako problém dospelých Referát 1052 slov 159 11 14 15.09.2016 0
Slovenčina Osobitosti rómskeho etnika Referát 1709 slov 184 14 12 15.09.2016 0
Slovenčina Vstup do školy ako dôležitý vývinový medzník Referát 20 slov 125 10 10 15.09.2016 0
Slovenčina Charakteristika sociálnej práce, znaky sociálnej práce Referát 124 slov 135 13 13 15.09.2016 0
Slovenčina Najčastejšie chyby pri vnímaní a posudzovaní iných ľudí Referát 122 slov 184 13 11 15.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s klientom Referát 774 slov 126 14 12 15.09.2016 0
Slovenčina Detský klient v sociálnej práci Referát 1381 slov 129 18 18 15.09.2016 0
Slovenčina Kazuistika Referát 41 slov 151 8 10 15.09.2016 0
Slovenčina Staroba Referát 60 slov 145 12 13 15.09.2016 9
Slovenčina Psychické procesy a stavy Referát 1411 slov 155 11 11 14.09.2016 0
Slovenčina Hmotná a sociálna núdza Referát 37 slov 95 8 10 14.09.2016 0
Slovenčina Ako sa uplatňuje duševná hygiena v škole? Referát 63 slov 111 10 6 14.09.2016 0
Slovenčina Infekčné ochorenia Referát 164 slov 137 7 9 14.09.2016 0
Slovenčina Dospievanie, ako rizikové obdobie v živote človeka Referát 1588 slov 144 10 10 14.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca so seniormi Referát 1726 slov 91 13 15 14.09.2016 0
Slovenčina Starostlivosť o zdravie Referát 676 slov 104 7 7 14.09.2016 0
Slovenčina Pohlavné ochorenia Referát 157 slov 93 7 6 14.09.2016 0
Slovenčina Správanie človeka v spoločnosti Referát 327 slov 223 8 7 14.09.2016 7
Slovenčina Hlavné znaky pripravenosti žiaka na školu Referát 46 slov 114 8 6 14.09.2016 0
Slovenčina Civilizačné ochorenia Referát 175 slov 124 7 10 13.09.2016 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 964 Ďalej

Spoločenské vedy - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#podnikateľský plan restauracia #Vypracovaný podnikateľský plán #podnikateľský plán kaviarne #podnikatelský plán kadernictvo #odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #podnikateľský plan #príslovia a porekadlá vysvetlenie #modulove usporiadanie uciva #blahoželanie k narodeninám knazovi #podnikatelsky plan-cukráreň #sloh môj volny cas #Vypracovaný projekt na kvetinárstvo vzor #najznamejsie slovenske porekadla a prislovia #vypracovaná správa z odbornej praxe v podnikoch #7 rocnik zakladnej skoly dejepis poznamky #dejepis 7.ročník Slovaci v Uhorskom Kráľovstve #marketingovy plan vzor #podnikatelsky plan - bar #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #ekonomika maturitne temy #podnikatelsky zámer restauracia #čo je to  reklamácia #8 rocnik dejepis poznamky #vyučovacia jednotka #metody vychovy kemsak #komunikácia #prislovia a porekadla radosť-žiaľ #učtovnictvo #nezamestnanosť - esej #súvislý príklad z podvojného účtovníctva #kazuistika vzor #podnikatelsky plan kozmeticky salon #Kalkulácie cien jedál a nápojov #Veľká Morava #mier vo svete-uvaha #podnikateľský plan pizzeria #Blahoželanie ku krstu #ekonomika #seminárna práca z dejepisu #diverzifikácia organizačných foriem v školstve #výhody a nevýhody komunizmu #vysvetlenie ake husle,taky zvuk,ake gajdy,taky huk #povesť o erbe banskej bystrice #podnikatelsky plan vzor stolarstvo #hodnotenie audiovizuálneho diela #predmet a úlohy pedagogiky #marketingovy plan #vypracovaná kazuistika #marketing

Spoločenské vedy - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Spoločenské vedy Kategória Rozsah
Slovenčina Staroveký Rím Dejepis 2822 slov
Slovenčina Podnikateľský plán - Salaš Ekonómia 5676 slov
Slovenčina Dejepis 9. ročník - otázky a odpovede Dejepis 5931 slov
Slovenčina Účtovníctvo - zásady a význam účtovníctva Ekonómia 2536 slov
Slovenčina Podnikateľský plán - Kvetinárstvo Ekonómia 6418 slov
Slovenčina Dlhodobý Majetok Ekonómia 2655 slov
Slovenčina Náklady a ich členenie Ekonómia 896 slov
Slovenčina Kalkulácie nákladov Ekonómia 1216 slov
Slovenčina Slovenské príslovia, porekadlá a múdrosti Filozofia 8851 slov
Slovenčina Francúzska revolúcia 1789 – 1799 Dejepis 690 slov
Slovenčina Osobnosť - štruktúra osobnosti Psychológia 1779 slov
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Pedagogika 1735 slov
Slovenčina Národnosti na Slovensku Dejepis 3780 slov
Slovenčina Dejepis 5. ročník - otázky a odpovede Dejepis 1780 slov
Slovenčina Marketingový plán vzor Ekonómia 646 slov
0.155