Študuj manažment na najlepšej slovenskej univerzite

Štvrtok, 16.03.2017 11:00 Chlapec redakcia
Vytlačiť Správy pre študentov

Vedel si, že plat nášich absolventov do dvoch rokov od ukončenia štúdia sa pohybuje okolo 1 600 Eur? Ak chceš patriť k nim, študuj Management! Fakulta managementu Univerzity Komenského teraz prijíma študentov na dennú formu bakalárskeho a magisterského štúdia.

Fakulta managementu UK  si za 25 rokov svojej existencie stihla vybudovať silné postavenie medzi business školami. Vďačí za to inovatívnym vyučovacím postupom, praktickému prístupu k výučbe a množstvu medzinárodných projektov, do ktorých sa nebojí zapájať.

Poslaním fakulty je pripravovať kvalitných a konkurencie schopných absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch, alebo zastávať manažérske pozície v organizáciách rôzneho typu a zamerania, na základe nadobudnutých najnovších poznatkov z teórie manažmentu, k rozvíjaniu ktorých fakulta prispieva svojou vlastnou vedecko-výskumnou činnosťou.

Fakulta managementu je jednou z 13 fakúlt Univerzity Komenského, najstaršej a najväčšej univerzity na Slovenku. Bola založená v roku 1991 a stala sa prvou vysokou školou, špecializovanou na výučbu managementu, pričom svojim spôsobom výučby sa chce prispôsobiť svetovo uznávaným business školám.

V rámci študijného programu, sa kladie dôraz na komunikačné schopnosti a zručnosti, nové trendy v teórií, ale aj v praxi manažmentu. K tomu, vo všetkých svojich študijných programoch podporuje výučbu predmetov v anglickom jazyku, ktoré navštevujete so zahraničnými študentmi.

Tento rok sa chystá rozšíriť svoje rady o 270 študentov denného bakalárskeho štúdia v odbore manažment, o 80 študentov bakalárskeho programu medzinárodný manažment, o 300 študentov magisterského štúdia v odbore manažment a o 90 študentov magisterského programu medzinárodný manažment.

Prečo si vybrať práve Fakultu managementu UK?

- možnosť štúdia v zahraničí

- zoznámenie sa s ľuďmi z praxe

- možnosť zapojenia sa do množstva školských organizácií a vyskúšať si tak veci z praxe na vlastnej koži

- výučba aj v anglickom jazyku (pri výbere programu medzinárodný manažment prebieha výučba v nemeckom alebo francúzskom jazyku, podľa zvoleného bloku)

- špecifikácia na magisterskom stupni štúdia a možnosť výberu z blokov:

  • Všeobecný Manažment
  • Personálny manažment
  • Strategický manažment
  • Manažérska informatika
  • Manažment IKT projektov
  • Financie
  • Marketing
  • Podnikanie

- dostupnosť fakulty v dobrej lokalite s moderným informačno-technologickým vybavením (počítačové učebne, WiFi internet v celej budove)

- možnosť štúdia množstva odborných predmetov a práca v rôznych PC programoch potrebných do praxe

- možnosť zosúladenia pracovných činnosti spolu so štúdiom, keďže fakulta vychádza v ústrety študentom, ktorí chcú popri škole pracovať

- absolventi fakulty managementu majú najvyšší priemerný plat a najnižšiu, takmer nulovú, nezamestnanosť porovnaní s inými slovenskými humanitnými a ekonomickými školami

- budeš študovať na rovnakej fakulte ako Daniela Hantuchová (slovenská tenistka), Rasťo Kulich (riaditeľ slovenskej pobočky google), Michal Meško (zakladateľ kníhkupectva Martinus) a mnohí ďaľší..

Web stránka školy:  http://www.fm.uniba.sk/

Posledný deň na podanie prihlášky na bakalársky stupeň štúdia je 31.3.2017.

Prihláška sa dá podať v elektronickej, alebo papierovej forme, pričom výška poplatku pri papierovej forme je 40 eur a pri elektronickej prihláške 32eur.

Pre prijatie na fakultu managementu je potrebné absolvovať prijímacie skúšky, ktoré sa pri študijnom odbore manažment skladajú z dvoch častí, matematiky a angličtiny. Pri výbere študijného programu medzinárodný management sa skúška skladá z troch častí a to anglický jazyk, matematika a nemecký alebo francúzsky jazyk.

Po ich zvládnutí je to už len krôčik k vysnívanému štúdiu a začiatku novej etapy, vysokoškolského života. ☺

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

0.015