Na školách po celom Slovensku dnes prebieha Testovanie 5

Streda, 21.11.2018 08:00 Chlapec redakcia
Vytlačiť Správy pre študentov

Piataci zo všetkých základných škôl si dnes otestujú svoje vedomosti z matematiky a slovenského, resp. maďarského jazyka a literatúry v rámci Testovania 5. Celkovo sa do neho zapojí takmer 50 500 žiakov zo 1 487 základných škôl. V tomto počte je zahrnutých aj vyše 3 200 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 15 žiakov zo školy s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Cieľom Testovania 5-2018 je vstupné hodnotenie vedomostí a zručností žiakov na začiatku druhého stupňa ZŠ (nižšieho stredného vzdelávania). Školám poskytne spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z prvého na druhý stupeň ZŠ a poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Testovanie 5-2018 organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.

Úlohy v Testovaní 5-2018 sú zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach. Test z matematiky pozostáva z úloh s matematickým a s reálnym kontextom, napríklad z úloh zameraných na finančnú gramotnosť, pričom súčasťou niektorých úloh sú aj grafy a tabuľky. Piatacké testy Testovanie-5 sú taktiež upravené pre potreby žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky sa školy dozvedia elektronicky v decembri a v papierovej forme ich žiaci dostanú v januári 2019.

V dňoch 5. – 7. novembra 2018 mohli základné školy, ktoré majú vhodné počítačové vybavenie a internetové pripojenie, zapojiť svojich piatakov do elektronickej prípravy na Testovanie 5-2018. Túto možnosť využilo 336 základných škôl a viac než 8 000 piatakov, ktorí vypĺňali e-testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry.

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

0.044