MATURITA: Ukončenie týždňa písomných maturít

Nedeľa, 17.03.2019 08:00 Chlapec redakcia
Vytlačiť Správy pre študentov

V piatok 15. marca 2019 ukončilo takmer 2 000 maturantov zo škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín týždeň písomných maturít. Týmto dňom sa tak uzatvára týždeň písomných maturít pre viac než 43 000 maturantov na celom Slovensku. V utorok žiaci písali testy a slohové práce zo slovenského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, v stredu to boli zasa testy z vybraného cudzieho jazyka a vo štvrtok voliteľný test z matematiky.

Organizátorom písomných maturitných skúšok je Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Novinkou tohtoročných maturít je centrálne vyhodnocovanie odpovedí žiakov v testoch zo slovenského jazyka a literatúry. NÚCEM chce týmto zabezpečiť objektívne a jednotné hodnotenie testov všetkých maturantov. Všetky odpoveďové hárky zo slovenského jazyka a literatúry budú vyhodnotené centrálne za využitia informačných technológií. Táto zmena tiež zjednodušila prácu učiteľov, ktorí v predchádzajúcich rokoch maturít hodnotili niektoré úlohy podľa kľúča správnych odpovedí na školách v popoludňajších hodinách.

„V najbližších dňoch budú všetky originály odpoveďových hárkov zo slovenčiny doručené do nášho spracovateľského centra, kde budú odpovede žiakov zoskenované, zdigitalizované a vyhodnotené podľa rovnakého kľúča“, hovorí riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.

„Jednotlivé varianty a typy odpovedí žiakov vyhodnotíme podľa kľúča správnych odpovedí, ktorý bol, samozrejme, vytvorený zároveň spolu s testom a tiež prešiel kontrolou a pripomienkami zo strany recenzentov testov. Predpokladáme, že podobne ako tomu bolo aj v predchádzajúcom období, sa budú medzi odpoveďami žiakov vyskytovať aj také možnosti, ktoré bude potrebné osobitne posúdiť, odkonzultovať a vyhodnotiť, či sú akceptovateľné alebo nie. Takéto odborné posúdenie niektorých možných odpovedí žiakov urobíme koordinovane s predsedami predmetových maturitných komisií, ktorých nominovali na centrálne vyhodnocovanie odbory školstva pri okresných úradoch v sídle kraja. Finálnu podobu kľúča správnych odpovedí schváli, tak ako každý rok, validačná komisia expertov na slovenský jazyk a literatúru,“ vysvetľuje Kanovská.

Predpokladaný termín zverejnenia finálnej verzie kľúča správnych odpovedí zo slovenského jazyka a literatúry je 25. marca 2019 na stránke https://zmaturuj.zones.sk/maturita/. Dohľad nad regulárnosťou a objektívnosťou hodnotenia všetkých odpovedí maturantov budú vykonávať nominovaní predsedovia predmetových maturitných komisií.

Výsledky z testov externej časti maturitnej skúšky sa maturanti dozvedia v elektronickej forme 2. mája 2019 pred nástupom na akademický týždeň. Od 20. mája do 7. júna budú na jednotlivých stredných školách prebiehať ústne maturity.

Všetkým riaditeľom škôl, predsedom školských a predmetových maturitných komisií ďakujeme za spoluprácu a maturantom želáme veľa úspechov počas ďalších častí skúšok.

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

0.034