Štipendium Martina Filka

Piatok, 22.03.2019 08:00 Chlapec redakcia
Vytlačiť Správy pre študentov

Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe Štipendium Martina Filka pokračuje aj v roku 2019. Výber sa uskutočňuje na 20 možných pozícií, ktoré ponúka sedem ministerstiev, ako aj Úrad vlády SR a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. 

O poskytnutie štipendia môžu žiadať občania SR, ktorí študujú na najlepších svetových vysokých školách alebo sú prijatí na toto štúdium, prípadne sa oň uchádzajú. Podmienkou je, aby zvolená vysoká škola bola umiestnená do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2018 alebo do 200. miesta v rebríčku RePEc (Research Papers in Economics). Uprednostňuje sa podpora štúdia v oblastiach ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika.

Štipendium je možné získať na pokrytie študijných nákladov počas maximálne dvoch akademických rokov. Podporení žiadatelia sa zároveň zaviažu pracovať tri roky po ukončení štúdia v štátnej správe.

Žiadosti o poskytnutie štipendia je možné podávať do 25. apríla 2019. Podrobnejšie informácie, vrátane vzoru žiadosti, sa nachádzajú na stránke MŠVVaŠ SR - http://www.minedu.sk/vyzva-v-roku-2019/.

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

0.016