Zóny pre každého študenta

Portál na pomoc zúfalým mladým ľuďom rozmýšľajúcim o samovražde

Psychológovia z internetovej linky dôvery pre mladých ľudí IPčko.sk zaznamenali od začiatku roka2019 nárast kontaktov so zúfalými tínedžermi. K téme samovraždy sa prihlásilo o 21% ich klientov viac, než minulý rok. Podľa WHO pritom patrí samovražda k druhej najčastejšej príčine smrti u mladých ľudí vo veku od 12 do 21 rokov.

Občianske združenie IPčko od roku 2012 prevádzkuje internetovú linku dôvery. Tínedžeri sa s odborníkmi môžu spojiť na čete, alebo e-mailom (IPčko.sk, www.ipcko.sk).

Za čas existencie linky odborne vyškolení psychológovia a sociálni pracovníci komunikovali cez internet už viac ako so 110-tisíc mladými ľuďmi.

Za prvých 6 mesiacov tohto roka poskytli 7832 četových konzultácií a 2189 konzultácii prostredníctvom e-mailu.

K týmto alarmujúcim štatistikám je potrebné prirátať aj kontakty s mladými ľuďmi na špecializovanej linke dôvery s názvom Dobrá linka (www.dobralinka.sk), ktorú IPčko prevádzkuje pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Tu od začiatku roka pomáhali až 886-krát.

Táto linka, ako jediná svojho druhu, myslí aj na kontakt s ľuďmi so zrakovým a sluchovým hendikepom, ktorí pre svoje obmedzenia nemôžu využívať formy kontaktu na iných linkách, alebo veľmi obtiažne osobne.

Najčastejšie sa na IPčko.sk obracajú mladí ľudia s pocitmi samoty, problémami vo vzťahoch, depresiou, poruchami príjmu potravy,domácim násilím, problémami v škole, ale aj so sebapoškodzovaním, a myšlienkami na smrť.

PhDr. Marek Madro, psychológ a zakladateľ organizácie: “Na základe štatistík za prvý polrok 2019 je zrejmé, že na našich linkách dôvery narástol počet kontaktov s mladými ľuďmi so samovražednými myšlienkami, oproti rovnakému časovému úseku v minulom roku, o 21%.

Od začiatku tohto roka naši odborne vyškolení psychológovia hovorili o samovražde s mladými ľuďmi celkom až 913-krát, z toho 301-krát išlo o akútnu krízovú situáciu, kedy bol ohrozený ich život a zdravie.”

Do najznámejšieho internetového vyhladávača Slováci zadávajú mesačne pojmy “ako sa zabiť” 260-krát, “samovražda” 1000-krát, “zmysel života” 720-krát.

“Vďaka nášmu projektu Online terénnej práce dlhodobo mapujeme diskusie, online komunity na sociálnych sieťach, videá a články s témami samovraždy. Spozorovali sme, že na internete je alarmujúci nedostatok pomáhajúcich informácií.

Naopak, pri zadávaní pojmov, ktoré súvisia so samovraždou, nájdete v internetových vyhľadávačoch oveľa rýchlejšie a vo väčšom množstve práve návody, ako sa zabiť.

Trebasi uvedomiť, že s nárastom používania osobných mobilných zariadení s pružným prístupom na internet, sa internet stal predmetom prvej voľby po ktorom ľudia siahajú, keď chcú anonymne získať informácie a pomoc. Tých pomáhajúcich a podporných tam však, nakoniec, nachádzajú len veľmi málo,” povedala psychologička Mgr. Lenka Nemcová, ktorá je spoluzakladateľkou nového portálu na boj so samovraždou mladých ľudí s názvom Chcemsazabit.sk.

Madro dopĺňa: “Našim cieľom je, aby sa portál Chcemsazabit.sk stal prvým, ktorý na internete nájdu ľudia, ktorí tam hľadajú informácie, ako ukončiť svoje životy. Chceme, aby našli odbornú pomoc jednoducho a rýchlo. Za najdôležitejšie považujeme to, že nový portál ponúka možnosť okamžite sa spojiť s trpezlivým odborníkom, ktorý je odborne pripravený zasiahnuť a zachrániť zúfalému človeku život. Portál ďalej poskytuje aj kvalitné informácie ako dočasne prekonať úzkosť, či informácie pre blízkych a odborníkov. Budeme ho neustále dopĺňať a aktualizovať.”

Portál má v logu symbol “;” (bodkočiarka), ktorý vyjadruje, že ešte nie je koniec, nič nie je dokonané.

Ukazuje, že cesta ďalej je ešte otvorená, ponúka myšlienku, že má zmysel pokúsiť sa prekonať utrpenie, pretože pomoc existuje a je na dosah.

Mladí ľudia, hľadajúci pomoc v krízovej situácii, môžu kontaktovať psychológov na www.IPčko.sk, ale už rovnako aj na portály zameranom na odchod zo života www.ChcemSaZabit.sk. Odborníci sú na čete denne, v čase od 7:00 do polnoci.

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/magazin/1379/portal-na-pomoc-zufalym-mladym-ludom-rozmyslajucim-o-samovrazde/