Zóny pre každého študenta

Hľadaj odpovede na veľké životné otázky v kvalitných dielach

Klasické aj moderné knihy, filmy, hudba či obrazy obsahujú silné a často provokatívne príbehy a myšlienky, o ktorých je dobré diskutovať. Túto možnosť ponúka Akadémia veľkých diel, nový program pre stredoškolákov, ktorý v septembri po prvýkrát príde na viac ako tridsať škôl na celom Slovensku.

Pozrieť si látku online, porozmýšľať o nej a potom sa namiesto memorovania informácii rozprávať v malej skupine spolužiakov a vymieňať si svoje myšlienky k téme - aj tak môže vyzerať škola. Diskusné semináre ti dávajú priestor formulovať svoje vlastné argumenty a počúvať ostatných. Príprava na takýto seminár ťa zase naučí kriticky myslieť a sústrediť sa, čo sú vysoko hodnotené schopnosti obzvlášť pre pracovný trh 21. storočia.

Akadémia veľkých diel vznikla aby rozšírila takýto spôsob vzdelávania na čo najväčší počet stredných škôl na Slovensku. Na seminároch sa rozoberajú diela od najvýznamnejších autorov našej civilizácie - od poviedok ruských klasikov po Hitchcockove filmy. Pointou nie je zapamätať si životopis autorov, ale rozmýšľať a hovoriť spolu o dôležitých témach a stále aktuálnych životných otázkach, ktoré títo autori vo svojich dielach riešia.

Ako to funguje v praxi?

Tento program spočíva z dvoch častí: modernej online knižnice a diskusných seminárov. Dobré diela totiž nie sú len hrubé knihy - z našej online knižnice si môžeš čítať alebo rovno vytlačiť Aristotela aj Tolkiena, môžeš si na nej pozrieť film aj obraz v kvalitnom rozlíšení.

Seminárov je počas roka 25 a odohrávajú sa mimo vyučovacích hodín v malých skupinách. Seminár síce vedie učiteľ, no nie je tam na to, aby o diele prednášal. Naopak, diskutuje o ňom s ostatnými. Možno to znie ako čitateľský krúžok, ale v skutočnosti ide o odborne vypracované semináre podľa vzoru tých najlepších zahraničných škôl, ktoré pomáhajú sústrediť sa na tie najdôležitejšie aspekty každého diela.

Na začiatku a na konci roka si dokonca môžeš otestovať svoje kritické myslenie a vyskúšať si aj SCIO test. Testy sa neznámkujú - slúžia na to, aby študenti videli svoje zlepšenie v schopnostiach, ktoré sú dôležité pre ďalšie štúdium, prácu a navigovanie svojho života.

Spoznávaj s Akadémiou veľké príbehy, ktoré formovali našu civilizáciu a vstúp do diskusie s tými najväčšími mysliteľmi a umelcami. Pre viac informácii klikni na www.akademiavelkychdiel.sk.

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/magazin/1408/hladaj-odpovede-na-velke-zivotne-otazky-v-kvalitnych-dielach/