Ako by mal tretí sektor komunikovať náročné témy? Rady a inšpirácie priniesla konferencia #InšpirujSa

Piatok, 29.11.2019 08:00 Chlapec redakcia
Vytlačiť Správy pre študentov

Autentickosť, úprimnosť, zrozumiteľnosť, trpezlivosť a rešpekt – tak zneli často sa opakujúce charakteristiky jazyka, aký by mali neziskové organizácie voliť pri komunikácii svojich projektov a potrieb svojich klientov. Aktuálne témy, inšpiratívne vstupy z oblasti PR a fundraisingu, zanietená diskusia na tému etiky v komunikácii, príklady dobrej praxe, krst knižky zameranej na prevenciu šikany a vzájomné sieťovanie – taký bol 2. ročník konferencie #InšpirujSa, ktorý opäť priniesol hodnotný a praktický obsah pre ľudí a organizácie z tretieho sektora.

Viac ako 70 účastníčiek a účastníkov z celého Slovenska sa spolu s 9 pozvanými hosťkami a hosťami stretlo v utorok, 19. novembra, v priestoroch Bratislavského vodárenského múzea na bezplatnej konferencii, ktorú pre nich pripravila Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci s PR agentúrou Kharisma.

„Našim cieľom bolo vytvoriť priestor na zdieľanie zmysluplného a najmä prakticky využiteľného obsahu, ktorý pomôže neziskovým organizáciám efektívnejšie prezentovať ich nesmierne prínosné a potrebné projekty voči darcom, partnerom i širokej verejnosti,“ hovorí Alexandra Pappová,projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia.

Pozvané rečníčky a rečníci sa špeciálne zameriavali na tzv. „(ne)viditeľné skupiny klientov“. Ide o skupiny, ktoré verejnosť často prehliada – napríklad osoby bez domova, alebo žijúce v sociálne vylúčených komunitách. Patria sem aj skupiny klientov, pri ktorých je, naopak, nemožné ich prezentovať verejnosti, alebo je nevyhnutné zachovávať zvýšenú ochranu – týka sa to najmä detí, zvlášť takých, ktoré zažili násilie, alebo sa potýkajú so zdravotným znevýhodnením.

Akým najväčším výzvam čelia ľudia z neziskových organizácií pri komunikácii s verejnosťou?

  • Verejnosť sa nevie identifikovať s javom, ktorý organizácia rieši. Vnímajú ho ako problém, ktorý sa im nemôže stať (ľudia bez domova), ktorý je veľmi vzdialený od ich bežného života (rozvojová pomoc, pomoc ľuďom z vylúčených komunít), alebo ktorý vôbec nevníma ako problém (podcenenie radikalizácie a šikany, nedostatočná ochrana pred domácim násilím,..). Miera empatie a ochoty pomôcť je vtedy veľmi nízka.
  • Cieľovej skupine klientov verejnosť nerozumie a pripisuje im negatívne stereotypy. Predpokladá, že si za svoj problém môžu sami, alebo že sa z neho dokážu dostať, ak by chceli. Nevníma kontext, nedokáže vidieť ďalšie prepojenia, ktoré bránia začleneniu do spoločnosti.
  • Ako udržať balans medzi zrozumiteľnými a zjednodušenými popismi situácie klientov a nástojčivosti problému pri zachovaní korektného jazyka, ktorý klientov neškatuľkuje a nehodnotí.
  • Ako prezentovať príbehy reálnych klientov bez emočného vydierania a s absolútnym zachovaním ich dôstojnosti.
  • Ako nachádzať prepojenia medzi klientami, darcami a médiami a ako funkčne a partnersky spájať tieto svety.

Zázračné riešenia neexistujú, ľudia z praxe sa však radi podelili o svoje overené postupy a rady. Pavel Hrica, zakladadateľ OZ Cesta von, skaut a bývalý programový riaditeľ Nadácie Pontis, verí v premyslené ciele a autentickosť, na ktorej postavili aj komunikáciu svojho projektu podporujúceho deti žijúce v generačnej chudobe vo vylúčených komunitách: „Ak sa snažíme robiť čo najlepší neziskový program, hľadáme riešenie dôležitého problému, máme ho poriadne premyslené, prediskutované a otestované zo všetkých strán s cieľovou skupinou i odborníkmi, verím, že je to najlepší základ pre dobré PR. Stačí byť potom autentickými – fanúšikovia vám to uveria a budú chcieť pomôcť.“

Na dôležitosť cieľa upozorňuje aj Peter Kulifaj z OZ Mládež ulice, dopĺňajúc o možné nástrahy PR aj fundraisingu: „Je veľmi užitočné, pokiaľ reagujeme na také grantové výzvy a hľadáme také zdroje, ktoré napĺňajú potreby cieľových skupín. Neskĺznime do toho, že prispôsobujeme (prezentujeme) životnú realitu klientov podľa toho, čo potenciálny donor alebo darca hľadá. Kvalita a význam našej práce sa odráža v reálnych zmenách životov (nielen) mladých ľudí, nie v obale vyloženom vo výklade sociálnych sietí.

V rámci diskusie odzneli aj názory z mediálnej sféry. Úlohu médií v šírení dobročinnosti a etickú rovinu pomenovala Michaela Sabov Tettingerová, členka výboru Únie slovenských televíznych tvorcov a šéfredaktorka Stredoslovenskej televízie, nasledovne: Príbehy v kampaniach majú svoju silu a miesto. V každom prípade si práca v tomto sektore vyžaduje dlhodobú prácu so zreteľom na všetkých znevýhodnených klientov a ich potreby. Hľadať etickú rovinu v nich samotných, nehovoriť za nich, nechať pomenovať a odhaľovať problémy do tej miery, do ktorej sami chcú a potrebujú. Pracovať s nimi tak citlivo hlavne pred objektívmi kamier, aby ich odhaľovanie svojich pocitov oslobodzovalo a sami si určili mieru zviditeľnenia svojho príbehu a to aj za cenu, že si takáto práca vyžaduje veľa času. Vtedy bude príbeh silný a eticky podaný.“

Celou konferenciou sprevádzala známa herečka a moderátorka Lujza Garajová Schrameková, ktorá tento deň zhodnotila nasledovne: Som veľmi rada, že som mohla byť súčasťou konferencie #InšpirujSa. Ja som si názov zobrala k srdcu a inšpirovala som sa mnohými výnimočnými ľudmi, ktorých som tam stretla.”

Špeciálnym bodom konferencie sa stal krst knihy Útek Krišpína N. českej autorky Ivony Březinovej. Autorka sa účastníčkam a účastníkom konferencie prihovorila prostredníctvom listu: „Obe knihy (Krič potichu, braček a Útek Krišpína N.), ktoré nakladateľstvo Perfekt na Slovensku vydalo a Nadácia Volkswagen Slovakia podporila, sú o deťoch sužovaných handicapom. V zásobe mám niekoľko ďalších, pretože detskej bolesti je okolo, bohužiaľ, mnoho. Dôležité je, aby sme deťom a mladým čitateľom ukázali, že v tom nie sú sami. A čo viac – že existujú osoby a organizácie, ktoré im pomôžu, napríklad i prostredníctvom zdieľaného príbehu.“

Knižku do života slávnostne uviedla krstná mama – obľúbená moderátorka Andrea Pálffy Belányiová a Sebastian Krapoth, predseda Správnej rady Nadácie Volkswagen Slovakia a člen predstavenstva Volkwagen Slovakia za personálnu oblasť. Obaja príbehu 11-ročného chlapca Krišpína zaželali veľa čitateľov a najmä, aby pomáhal deťom a mladým ľuďom pochopiť hodnotu každej a každého z nich. Je zároveň veľmi dôležité, aby rozhovory s deťmi na túto tému viedli aj dospeláci – rodičia, pedagógovia, mládežnícke organizácie a pod.

„Sme veľmi radi, že sme aj takýmto spôsobom mohli podporiť rozvoj tretieho sektora na Slovensku, predovšetkým tých organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom s rôznym znevýhodnením. Je pre nás nesmierne cenné počuť ich príbehy a tešíme sa, že našu finančnú pomoc formou grantových programov môžeme rozšíriť o tradíciu bezplatnej inšpiratívnej konferencie,“ uzatvára Alexandra Pappová z Nadácie Volkswagen Slovakia.

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

Meno: Briandus
Pridané: 05/12/2019 04:57
Сплошной обман, предназначенный для хищения денежных средств клиентов
Всем доброго времени суток! Необходимо предупредить о <>ензура]компании, которая работает в связке с несколькими консультационными центрами по Москве и не только. Менеджеры консультационных центров упорно и очень настойчиво уговаривают внести неподготовленных клиентов деньги на «личный счёт», оперируя посулами о большой и гарантированной прибыли, выдаче всех документов - от договора до платежно-кассовых. Но! Это все только ДО внесения денежных средств. Как только клиент вносит денежные средства, он теряет над ними контроль. Его менеджер на просьбы вывести средства уже не реагирует, а наоборот уговаривает внести большее количество денежных средств. Если клиент отказывается, и четко намерен произвести вывод, особенно, если он знает, как это сделать - то ему очень быстро - в течение очень короткого времени рисуется слив, иногда делается это в течении примерно 15 минут, пока клиент не успевает добраться до компьютера и грамотно оформить заявку на вывод. Очень частые случаи слива средств в ночные часы, когда клиент спит, и не может заблокировать торговлю. Если клиенту не объяснили КАК правильно делать заявку на вывод средств, где и что отключить и заблокировать, эту нужную информацию клиенту намеренно не рассказывают, ему обнуляют счёт в течении примерно 2х месяцев, но как правило быстрее. Каждая история клиента - прямое доказательство продуманной <>ензура]схемы - сначала человеку говорят одно - сулят гарантированную прибыль, обещают сохранность вложенных средств и их страховку, обещают, что все будет удобно для клиента и прочие обещания надежности всего для клиента и гарантии. На деле, когда клиент переведёт денежные средства, вывести их ему уже не дают! Не редки случаи, когда клиенты, не зная как сделать заявку на вывод, просят помочь вывести средства, но им ни в коем случае этого не дают. Как в моем личном случае - менеджер Фридман (в прошлом по паспорту, а новым клиента представляющимся уже), даже пошёл на обман- когда я настоятельно уговорила принять меня в офисе для оформления заявки на вывод средств - он все время бегал куда-то с телефоном, и после сказал, что он сделал заявку на вывод, хотя по времени это было невозможно. И даже не дал заполнить реквизиты для вывода, и сославшись на срочную занятость, выпроводил из офиса. Через неделю выяснилось, что заявки на вывод моих денежных средств конечно не было... а менеджер перестал выходить на связь... у всех клиентов алгоритм обмана подобный - упорные уговоры, дорогая атрибутика, грамотная терминология - для замыливания глаз и введения в заблуждение клиентов- как только клиент переводит деньги, его пытаются путём показа небольшой прибыли, которую не выводят, а используют для убеждения клиента внести ещё большую сумму. Если клиент отказывается, ему без всякого его участия обнуляют счёт и ставят перед фактом отсутствия денежных средств на «его счету». На самом деле деньги даже не выводятся на рынок, а остаются на подконтрольных счётах компаний. Клиенту после обнуления или предлагается ещё внести средства или прощаются, предоставляя ему кучу ложной информации с целью отвадить, претендующего на возврат своих денежных средств, клиента. Почитайте другие отзывы о компании - есть сайты, где оставляют реальные отзывы клиентов, а не проплаченные штатных пиарщиков, предназначенных для введения в заблуждение. Будьте бдительны и осторожны! - ни в коем случае не отдавайте представителям свои деньги, сначала почитайте по-больше информации об этой компании и отзывы о ней. Также выясните - есть ли лицензия ЦБ у компании для законной брокерской деятельности. А ни при каких обстоятельствах свои деньги не отдавайте! Иначе вы их просто потеряете!


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

0.009