Kedy ste naposledy spravili naozajstný „DOBRÝ SKUTOK“?

Piatok, 24.01.2020 08:00 Chlapec redakcia
Vytlačiť Správy pre študentov

Mnohí z Vás si povedia: „Ja som uvoľnil miesto staršej osobe“ alebo „adoptoval som si zvieratko“ a možno aj: „kúpil som si v apríli Narcis“, alebo prípadne „od bezdomovca časopis“. Určite sú to záslužné činy, ale je len pár statočných jedincov, ktorí zachránili svojmu blížnemu to najcennejšie, ŽIVOT.

Najčastejšie sa záchrancami života stávajú zdravotníci, hasiči, príslušníci horskej služby alebo policajti, ale niekedy to bývajú aj takí obyčajní „DOBRÁCI OD KOSTI“. Záchranári často riskujú vlastný život, alebo zdravie na záchranu života ľudí, ktorí sa dostanú do život ohrozujúcej situácie a bez cudzej pomoci by ich boj o život bol márny. Ale sú prípady, kedy obyčajný človek zachránil svojho blížneho v núdzi, bez toho aby akokoľvek svoje zdravie ohrozil a stačila mu na to len porozumenie, vôľa a ochota podať pomocnú ruku. V roku 2018 sa 12 Slovákov rozhodlo, že zachráni človeka, ktorého síce nepozná, ale vie že bez jeho pomoci by jeho šanca na prežitie bola minimálna. A medzi týmito zachránenými boli aj 3 slovenské deti.

V roku 2016 Nadácia Kvapka Nádeje zahájila celoslovenskú verejnoprospešnú kampaň na podporu Národného registra darcov kostnej drene SR, ktorej cieľom bolo motivovať čo najviac ochotných „Dobrákov od kosti“, na registráciu v databáze darcov krvotvorných buniek. Za dva roky sa v rámci tejto kampane prihlásilo do katastra darcov kostnej drene takmer 10.000 nových potenciálnych darcov krvotvorných buniek, čím počet registrovaných presiahol 16.000.

Databáza registra darcov kostnej drene slúži ako zoznam ľudí, ktorí sú ochotní, v prípade zhody ich genetických znakov s genetickými znakmi pacienta, ktorý napríklad kvôli leukémií, alebo inému onkologickému ochoreniu, potrebuje transplantáciu krvotvorných buniek, svoje krvotvorné bunky darovať . S ohľadom na prísne kritériá a požiadavky na maximálnu genetickú zhodu darcu a pacienta sa však reálne stane darcom len 1% registrovaných „DOBRÁKOV OD KOSTI“.

Keďže sa šanca na nájdenie vhodného darcu zvyšuje každým novým zaregistrovaným potenciálnym darcom, je naozaj dôležité aby sa čo najviac zdravých ľudí vo veku od 18 do 45 rokov nezáväzne do registra darcov prihlásilo a zvýšilo tak šancu, že sa pre každého pacienta darca nájde. Štatistiky momentálne ukazujú, že sa pre každého siedmeho pacienta vhodný darca nenájde ani v slovenskom, ani žiadnom inom národnom registri, ktoré samozrejme pri vyhľadávaní darcov spolupracujú.

Ak sa ľuďom položíte otázku, či by boli ochotní zachrániť ľuďom život, bez toho aby ohrozili svoj, tak je odpoveď takmer vždy,“ áno určite“. Pre nedostatok času, informácií a niekedy aj pre množstvo nepravdivých mýtov a dezinformácií sa veľká časť mladých zdravých ľudí do databázy registra darcov krvotvorných buniek nezaregistruje. Pritom je zarážajúce, že množstvo registrovaných dobrovoľných darcov krvi, ktorí takmer všetci spĺňajú kritériá na registráciu v databáze darcov krvotvorných buniek, presahuje 100.000 Slovákov.

Primárnym hľadiskom pri pohľade na tematiku darcovstva krvotvorných buniek je samozrejme záchrana života a liečba onkologických a hematologických pacientov. Ďalšími dôležitým hľadiskom je ale aj genetická kompatibilita, časová dostupnosť a finančná efektivita celého procesu darovania a transplantácie krvotvorných buniek.

S ohľadom na genetickú výbavu a odlišnosti svetových regiónov, sa genetická zhoda u nepríbuzných osôb vyskytuje s absolútnou väčšinou v rámci jednotlivých geografických regiónov, čo dokazuje aj skutočnosť, že gro darcov krvotvorných buniek pre slovenských pacientov pochádza zo strednej Európy, t.j. Nemecko, Poľsko, Česko. Je preto isté, že čím viac Slovákov bude v slovenskom registri darcov evidovaných, tým je vyššia pravdepodobnosť, že sa medzi nimi nájde pre našich pacientov vhodný darca.

Transplantácia krvotvorných buniek je vo väčšine prípadov poslednou možnosťou na záchranu a úspešnú liečbu pacientov so závažnou poruchou krvotvorby, akou je napr. leukémia. Často sa stáva, že o úspechu liečby a záchrane života rozhodujú hodiny. S prihliadnutím na túto skutočnosť, je otázka času a náročnosti odberu, transportu a následnej aplikácie transplantovaných krvotvorných buniek rozhodujúca. Pre optimalizáciu liečebného procesu je preto nájdenie vhodného darcu pre slovenských pacientov na Slovensku najvhodnejším logistickým riešením.

V neposlednom rade je potrebné pozrieť sa na celý transplantačný proces aj z hľadiska ekonomickej efektivity. V dnešnej dobe, v ktorej sa zdravotníctvo pasuje s finančnými problémami, predstavuje transplantácia krvotvorných buniek, hlavne s ohľadom na vysoké technické, technologické a personálne požiadavky, ale aj na dĺžku hospitalizácie pacienta, pomerne vysoký finančný vstup. Veľkú časť súvisiacich nákladov, tvoria náklady na vyhľadanie, testovanie a overovanie vhodnosti darcu krvotvorných buniek, ako aj náklady na odber, spracovanie a prepravu transplantátu od darcu k pacientovi. Tieto náklady sa pohybujú v rádoch niekoľkých desať tisícov Euro, ktoré v prípade zahraničného darcu, musia naše poisťovne, zahraničným partnerom musia uhradiť.

V roku 2018 na Slovensku zrealizovali onkologické transplantačné jednotky, 43 nepríbuzných transplantácií krvotvorných buniek, čo predstavovalo náklady vysoko presahujúce milión Eur. Pritom až 36 darcov bolo zo zahraničia a len 7 darcov bolo zo Slovenska. Na druhej strane naši „Dobráci od Kosti“ zachránili aj 12 cudzincov. 

Napriek tomu, že import vysoko prevyšuje export transplantátov, ako aj nepomeru zahraničných a slovenských darcov je to enormný progres oproti predchádzajúcim obdobiam, kedy v roku 2017 bolo zo 44 nepríbuzných transplantácií až 43 zahraničných a len 1 slovenský darca a pre zahraničného pacienta sme exportovali tiež len jeden transplantát.

 Tento progres je pozitívnym efektom nárastu počtu registrovaných dobrovoľných darcov krvotvorných buniek, ktorý bol podmienený úspešnými informačno-propagačnými aktivitami Nadácie Kvapka Nádeje v rámci celoslovenských kampaní „Máte slinu?“ a Dobrák od Kosti“.

Veríme, že tieto faktické, ekonomické, ale aj filantropické argumenty presvedčia čo najviac potenciálnych „Dobrákov od Kosti“ aby zvážili a následne aj zrealizovali svoju prihlášku do registra darcov kostnej drene. Teraz je to naozaj jednoduché, „Stačí slina a si hrdina“.

A na záver FAQ:

  1. Bolí to? Na registráciu do databázy darcov stačí len vzorka slín. Ak práve vy budete ten správny „Dobrák od kosti“ a Vaše krvotvorné bunky budú vhodné na záchranu niektorého pacienta, začne sa proces potvrdzovania zhody a preverenia Vášho aktuálneho zdravotného stavu. Až následne sa pristupuje k odberu krvotvorných buniek, ktorý prebieha podľa rozhodnutia darcu buď z krvi, alebo v úplnej anestéze z vpichom do panvovej kosti. Tieto zákroky zvládajú bez problémov aj deti, takže ak zvládnete odber krvi tak by pre Vás mal byť tento zákrok aj s ohľadom na to, že zachraňujete život, „bezpolestný“
  2. Je to nebezpečné? Darovanie krvotvorných buniek nemá žiadne negatívne vplyvy na darcu a organizmus sa podobne ako pri odbere krvi plnohodnotne zregeneruje v priebehu niekoľkých týždňov.
  3. Koľko krát môžem darovať? Dobrovoľný darca môže darovať krvotvorné bunky iba jednému nepríbuznému pacientovi, v prípade potreby opakovane. V prípade potreby môže svojim rodinným príslušníkom darca darovať krvotvorné bunky bez obmedzenia, aj ak už pred tým darcom bol.
  4. Môžem si vybrať komu krvotvorné bunky darujem? Nájdenie zhody transplantačných údajov darcu a pacienta je nesmierne zložitý a náročný proces. Pri hľadaní darcu krvi sa posudzuje zhoda len jedného parametru, krvnej skupiny a dokonca existujú univerzálny darcovia. Pri darovaní krvotvorných buniek sa posudzuje 10 transplantačných znakov, takže sa nájdenie zhody v podstate rovná výhre v lotérií. Zároveň je proces darovania je prísne anonymný, darca vie len pohlavie, vek a krajinu pôvodu pacienta. Až 2 roky po úspešnej transplantácií majú darca a pacient možnosť spojiť sa.
  5. Mám chrípku, som po operácií, mám tetovanie, bol som v exotickej krajine a počul som, že nemôžem byť darca? Krátkodobé ochorenia, zákroky, tetovanie, cestovanie do rizikových regiónov a pod. dočasne (na 6 mesiacov) obmedzujú možnosť darovať krv alebo krvotvorné bunky. Neobmedzujú však možnosť prihlásiť sa do databázy registra darcov.

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

Meno: effot
Pridané: 30/01/2020 19:04
fktrpr94f


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

0.011