Zóny pre každého študenta

Výzva “Priority mládežníckej politiky 2020”

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu “Priority mládežníckej politiky 2020”, ktorá je súčasťou zabezpečovania Programov pre mládež na roky 2014 – 2020.

Výzva je zameraná na aktivity podporujúce:

Cieľovými skupinami sú mladí ľudia, najmä mládež zo sociálne
znevýhodneného prostredia a z najmenej rozvinutých okresov.

Uzávierka: 17. február 2020

Maximálna výška grantu: 10 000 eur 

Deadline pre podávanie žiadostí o finančný príspevok je 17. február 2020, všetky potrebné informácie nájdeš TU.

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/magazin/1472/vyzva-priority-mladeznickej-politiky-2020/