Zóny pre každého študenta

Výzva “ENVIROPROJEKT 2020”

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj v tomto roku vyčlenilo finančné prostriedky určené na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom “ENVIROPROJEKT 2020”.

Sústredí sa na nasledovné tematické okruhy:

Rozvojové projekty by mali byť zamerané na tvorbu vlastného environmentálneho programu školy, implementáciu témy do výchovno-vzdelávacieho procesu, metodické a učebné materiály a pomôcky a na konkrétne praktické aktivity so žiakmi.

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulárdeadline pre ich registráciu je 9. apríl 2020.

Všetky potrebné informácie si môžeš prečítať v odkaze, alebo TU.

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/magazin/1492/vyzva-enviroprojekt-2020/