Zóny pre každého študenta

„Dobrovoľnícka dovolenka“ na Slovensku

100. výročie medzinárodných dobrovoľníckych táborov, tzv. workcampov oslavujeme v tomto roku najmä na Slovensku. Dobrovoľníkov počas prázdnin privíta Obišovský a Čierny hrad, dedinka Slatinka pri Zvolene, či umelecké centrum v rodnej obci Ivana Kraska, Lukovištia.Tábory sú uverejnené na webstránke www.inex.sk.

Dobrovoľníci pomôžu s renováciou Čierneho hradu v pohorí Tribeč opradeného tajomstvami a prezývaného ako Bermudský štvoruholník. Tábor bude taktiež v rodnej obci Ivana Kraska, Lukovištia, kde sa bude prerábať bývalá škola na umelecké centrum. Na východe Slovenska sa nachádza Prešovská hradná cesta, ktorú tvorí šesť hradov. Jeden z nich - Obišovský hrad pomôžu dobrovoľníci zrenovovať v auguste. V dedinke Slatinka, ktorá existuje aj po dlhoročnej stavebnej uzávere, budú prebiehať environmentálne práce.

Tábory sú tento rok kvôli epidemiologickej situácii kratšie, prevažne 4 - dňové, určené výhradne pre dobrovoľníkov žijúcich na Slovensku vo vekovom rozmedzí 18 - 99 rokov. Na každom tábore je pre dobrovoľníkov pripravený aj workshop „INEX Messenger“ na témy ako ekológia, multikultúrnosť a rozvoj sebavedomia.

Medzinárodné dobrovoľnícke tábory (workcampy) oslavujú tento rok 100. výročie. Prvý sa uskutočnil tesne po prvej svetovej vojne, kedy spoločná práca mladých ľudí z rôznych krajín bola ukážkovým vyjadrením solidarity a odmietnutím nepriateľstva medzi dobrovoľníkmi z Nemecka a Francúzska. Doposiaľ proti sebe bojujúcimi krajinami. Dobrovoľníkom sú odmenou nové priateľstvá, schopnosť čeliť výzvam, flexibilita, samostatnosť, zlepšenie fyzickej kondície, mentálne oddýchnutie a dobrý pocit z pomoci, kde je potrebná.

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/magazin/1542/dobrovolnicka-dovolenka-na-slovensku/