Zóny pre každého študenta

BiTriMulti (BTM) – online školenie pre začiatočníkov v mládežníckych výmenách

Cieľom školenia BiTriMulti je ponúknuť medzinárodnú vzdelávaciu skúsenosť mládežníckym organizáciám pôsobiacim v oblasti práce s mládežou, čo im umožní rozvíjať ich kompetencie pri vytváraní kvalitných projektov mládežníckej výmeny, najmä začiatočníkom v tejto oblasti.

Školenie BiTriMulti podporuje dobrovoľníkov, ako aj pracovníkov na plný úväzok, ktorí priamo pracujú s mladými ľuďmi pri realizácii ich prvej medzinárodnej mládežníckej výmeny v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii. Vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 bude realizácia tohto školenia ONLINE.

Školenie sa uskutoční v rôznych podporných formátoch:

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/magazin/1552/bitrimulti-btm-online-skolenie-pre-zaciatocnikov-v-mladeznickych-vymenach/