Konferencia COINTT 2020 – svet výskumu, startupov a venture kapitálu na jednom mieste

Piatok, 16.10.2020 20:30 redakcia
Správy pre študentov

Cooperation Innovation Technology Transfer 2020 je online konferencia, ktorá sa prezentuje pod skratkou COINTT 2020. Ide o národnú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá vplyvom aktuálnych epidemiologických opatrení prešla do online priestoru.

Hlavným cieľom podujatia je podporiť transfer technológií, vedomostí a poznatkov zo slovenských verejných vedecko-výskumných inštitúcií (ďalej len „VVI“) do praxe. A to prostredníctvom vytvorenia priestoru pre stretávanie sa vedecko-výskumných pracovníkov s predstaviteľmi komerčnej sféry a možnými investormi.

Bohatý online program

Konferencia prebehne v dňoch 19.-20. októbra 2020 a jej jednotlivé bloky boli pôvodne rozdelené do 3 hlavných stage-ov, ktoré lákajú rôzne cieľové skupiny divákov: Innovation, Cooperation (Startup) a Technology Transfer. Vzhľadom na vývoj udalostí kvôli COVID-19 prišlo k zmene a ako súčasť online vysielania sa vytvorili 3 Live streamy. V rámci nich budú vysielané jednotlivé prednášky a panelové diskusie zaradené.

Z pôvodne plánovaných stage-ov sa stali témy. Každá z tém má svojho zostavovateľa: o COoperation (Startup) tému sa stará konzultačná spoločnosť Civitta Slovakia, a.s., tému INnovation spracovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a tému Technology Transfer zabezpečil hlavný organizátor podujatia, Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR.

Zapojte sa do diskusie

V programe konferencie si môžete pozrieť zoznam zaujímavých hostí a pripojiť sa na vybrané prezentácie alebo panelové diskusie. Konferencia bude zadarmo a voľne prístupná na sledovanie na web stránke podujatia www.cointt.sk. Počas live streamu bude možné položiť hosťom otázky a môžete tak získať odpovede na otázky k témam, ktoré sú pre vás zaujímavé.

Ak vás konferencia zaujala, REGISTRÁCIA je ešte stále otvorená. Pri registrácii môžete požiadať aj o zborník z konferencie.

Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR. je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja / Investícia do Vašej budúcnosti / www.opii.gov.sk.

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

0.790