Zóny pre každého študenta

Mágia ako súčasť tradičnej duchovnej kultúry Slovenska (webinár)

Spoznajte úlohu ľudovej mágie v tradičnej kultúre Slovenska. Zážitkovú prednášku povedie známa etnologička

Spoznajte červenú mágiu, ktorej verili naši predkovia! Aký je rozdiel medzi ľúbostnou a erotickou mágiou? Kto si nechával pripravovať nápoje a jedlá lásky a ako sa tieto, dnes už zabudnuté recepty pripravovali? Ako bolo možné počarovať mužovi či žene, a ako tieto magické praktiky ovplyvnili ich život? Odpovede nám v stredu 27. januára prinesie online prednáška známej slovenskej etnologičky Kataríny Nádaskej, ktorá výskumom fenoménu ľudovej mágie zasvätila vyše 20 rokov.

Bola mágia bežnou súčasťou života našich predkov?

Katarína Nádaská: Áno v minulosti mala mágia veľký význam v živote človeka. Pod pojmom mágia si však nesmieme predstavovať len škodiacu mágiu. Mágia predstavovala širokospektrálny záber, najmä v živote roľníka. Veľký význam mala agrárna mágia, mágia plodnosti, apotropajná mágia. Mágia sa využívala v kombinácii s inými zložkami aj v rámci ľudového liečenia, samozrejme svoje miesto v živote človeka mala aj ľúbostná, erotická mágia a tiež škodiaca mágia.

Mágia je všeobecný pojem, čo si máme predstaviť, ak to rozmeníme na drobné – čomu verili naši predkovia a aké magické rituály využívali?

Katarína Nádaská: Napríklad prvky agrárnej mágie boli súčasťou štedrej večere a rituálov, ktoré sa počas štedrej večere robili a preniesla sa aj do obradových jedál - jej cieľom bolo zabezpečiť čo najlepšiu úrodu pre celú komunitu ľudí. Mágia plodnosti mala zaručiť, že sa bude rodiť veľa detí, ktoré mali zabezpečiť pokračovanie rodu, preto sa pri svadbe nevesta a ženích ohadzovali zrnom a dievčatá sa na jar šibali a polievali. Každý magický úkon mal svoj význam a cieľ. Samozrejme, musíme to chápať v kontexte historickej doby. V minulosti si ľudia zabezpečovali potravu i živobytie sami a aj preto verili v silu mágie. Mnohé magické praktiky v rámci ľudovej mágie sú veľmi staré, ich začiatky siahajú hlboko do predkresťanského obdobia k šamanom, vedmám, veštcom a žrecom, ktorí v minulosti komunikovali s božstvami a sprostredkovali aj magické praktiky.

Kto sa najčastejšie venoval ľúbostnej mágii? Za kým šiel človek, ktorý sa trápil pre lásku?

Katarína Nádaská: Existovali špecialisti, v ľudovom prostredí najprv vedmy, vedomci, neskôr bosorky či bosoráci, ktorý dokázali pričarovať ženícha či zničiť vzťah. Mnohé praktiky na pričarovanie ženícha si však čarovali aj samé slobodné dievčatá - liatie olova na Ondreja, trasenie plotov, varenie halušiek. Existovalo aj veľa rituálov zariekania a zaklínania dotyčného mládenca, ktorého chcela vydajachtivá deva získať, alebo aj naopak aj mládenec sa mohol snažiť prostredníctvom mágie získať svoju vyvolenú. Ak však chcel byť žiadateľ úspešný, najal si odborníka a ten praktizoval erotickú mágiu, ktorá už v sebe niesla prvky škodiacej mágie.

Keď sa hovorí o červenej mágii, asi väčšina ľudí si predstaví, že sa jej venovali ženy. Využívali ju aj muži?

Katarína Nádaská: V ľudovom prostredí sa tento pojem nepoužíval. Okrem ľudovej tzv. nízkej mágie, existovala aj vysoká (učená) mágia, ktorou sa zaoberalo ľudstvo od ranného vzniku prvých štátov ako Mezopotámia, Egypt, Chetiti, India alebo Čína.

Ktoré z rituálov, ktoré sa v našich končinách využívali patria medzi najšokujúcejšie?

Katarína Nádaská: Určite nepríjemná bola škodiaca mágia - napríklad morenie. Do komína sa zavesila slamená figúrka, ktorá predstavovala konkrétneho človeka a prostredníctvom kliatby mal tento človek vysychať rovnako ako vyschla slamená figúrka v komíne. Obdobou bola pichanie ostrých predmetov do látkovej figúrky predstavujúcej konkrétneho človeka. Každý vpich mal priniesť dotyčnému veľké bolesti. Škodiaca mágia mala širokospektrálny záber i repertoár negatívnych dopadov na život a zdravie, prípadne na majetok jedinca i celej komunity. Preto sa ľudia negatívnej mágie báli.

Aký bol vzťah spoločnosti k týmto záležitostiam? Robilo sa to potajomky, alebo to patrilo k miestnej kultúre?

Katarína Nádaská: Magické postupy, najmä tie týkajúce sa škodiacej mágie neboli verejne prístupné a ani dostupné. Ovládali ich špecialisti, ktorých služby využívali objednávatelia. Tieto rituály sa robili v tajnosti. Prvky agrárnej mágie však mohli vykonávať aj samotní členovia komunity, napríklad v rodine alebo pri spoločných jarných prácach. Za aktivity, ktoré pomáhali ľuďom, boli ľudoví liečitelia často velebení alebo naopak zatracovaní ako bosoráci, to závisí od historického obdobia a uhla pohľadu. Predkresťanské obdobie mágiu tolerovalo a využívalo. Po prijatí kresťanstva sa mágia stala v spoločnosti neprijateľnou, preto sa stiahla do úzadia, avšak v určitom období sa tzv. vysokou mágiou zaoberali aj stredovekí učenci a mágovia. Ľudová mágia sa udržiavala prostredníctvom jedincov v rodových líniách najprv len v ústnej podobe, neskôr aj v písomnej. V určitých vrstvách obyvateľstva stále vzbudzuje záujem a je živou praktikou aj v súčasnosti.
Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

je oceňovaná etnologička a historička, ktorá sa špecializuje na náboženskú etnológiu, etnomedicínu, mágiu a démonológiu, stredouerópske kontexty ľudovej kultúry a vizuálnu antropológiu. Vyštudovala odbor etnológia – história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala nielen na svojej alma mater, ale aj na ďalších univerzitách. Absolvovala viacero vedeckých stáží na európskych univerzitách, pracovala ako kurátorka a literárna historička v Múzeu mesta Bratislava aj ako odborná vedecká pracovníčka v Divadelnom ústave v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborná pracovníčka v samospráve, venuje sa historickému poradenstvu pre oblasť masmédií a filmu, prednáša na viacerých univerzitách na Slovensku i v zahraničí. Je autorkou viacerých monografií, vedeckých štúdií a popularizačných článkov, a tiež spoluautorkou etnologických filmových dokumentov. 

27.1.2021 (streda)

Štart: 18:00 hod.

Vstupenky: bit.ly/Magia2701

Event: https://www.fb.com/events/3423798594383995

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/magazin/1590/magia-ako-sucast-tradicnej-duchovnej-kultury-slovenska-webinar/