Zóny pre každého študenta

Budovanie komunít – 8 týždňov dobrovoľníctva na Kanárskych ostrovoch

Cieľom je budovanie súdržnosti a solidarity v Santa Cruz de Tenerife prostredníctvo zapojenia členov miestnej komunity do procesu budovania komunitného centra. 15 mladých ľudí z Európy sa zúčastní na dobrovoľníckych činnostiach v rôznych oblastiach: prevádzka centra, ,renovácia priestorov, priestoru, organizovanie podujatí v centru. Cieľom projektu je rozvoj prierezových schopností pre mladých dobrovoľníkov: tímová práca, zmysel pre iniciatívu, organizovanie podujatí a komunikácia v cudzom jazyku. Ďalej poskytuje mladým ľuďom príležitosti na zlepšenie ich zručností a schopností pre osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky, kultúrny a profesionálny rozvoj.

Ideálny kandidát / kandidátka:

Praktické info (ubytovanie, strava, doprava)

Deadline na podanie prihlášky

28.2.2021

Viac info https://europa.eu/youth/solidarity/placement/25809_en

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/magazin/1606/budovanie-komunit-8-tyzdnov-dobrovolnictva-na-kanarskych-ostrovoch/