Hľadáme na Slovensku géniov

Piatok, 26.03.2021 12:00 redakcia
Správy pre študentov

Desiaty ročník IQ olympiády otvoril registráciu. IQ olympiáda je zameraná na rozvoj logického myslenia detí, podporuje kreativitu a pre učiteľov a rodičov objavuje skryté talenty a dispozície detí.

Úlohy v IQ olympiáde umožňujú deťom pri riešení zadania využiť vlastnú kreativitu. Pre deti je to zážitok a zároveň možnosť objaviť talentovaných žiakov s nadpriemerným inteligenčným kvocientom. IQ test je špeciálne odborne upravený pre deti a preveruje schopnosti logicky uvažovať. Umožňuje spoznať pamäťové dispozície účastníkov, či schopnosť samostatného vyvodenia logického úsudku a rýchleho uvažovania.

Celoslovenská súťaž je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl a prímy až kvarty 8-ročných gymnázií, je postupová s tromi kolami a účasť je bezplatná. Organizátorom IQ olympiády je Mensa Slovensko, nezisková organizáciou združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. Nad 10. ročníkom IQ olympiády prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Účasť v súťaži nevyžaduje prípravu a je nezávislá od výberu učiteľa. Dieťa robí test „na tajnáša“ a ani učiteľ nevidí jeho výsledky. „Je to IQ olympiáda, ale nie je to súťaž o meraní IQ. Chceme ukázať ako objaviť a využívať vrodenú logiku, kreativitu, zlepšiť priestorovú orientáciu, pamäť či kritické myslenie,“ vysvetľuje Daniela Metesová, koordinátorka Q olympiády. „Chceme pomôcť deťom rásť a rozvíjať sa. Štatisticky je v populácii 0,2 percenta géniov, kde inteligenčný kvocient presahuje 140. Neprestávajme ich hľadať.“

A prečo to nevzdávať v čase korony? „Ako každý talent, aj logické myslenie je určitý druh talentu, ktorý treba cibriť a rozvíjať,“ hovorí Daniela Metesová. Mozog bude v kondícii, ak sa bude aktívne používať. Deti sú súťaživé, prirodzene hravé v každom ročnom období a v každej situácií, aj počas tohto nepríjemného obdobia. Jediný vstupný poplatok je chuť na sebe pracovať. Náš inteligenčný kvocient sa znižuje napríklad dlhším pobytom v nemocnici, liekmi, nudou, monotónnosťou aj sociálnou izoláciou.

Registrácia žiakov je prostredníctvom internetovej stránky IQ olympiada do 31. marca. Každý žiak sa registruje jedinečnou e-mailovou adresou, vyplní povinné údaje a k registrácii je potrebný aj súhlas zákonného zástupcu. Vyhodnotenie výsledkov v školskom kole bude k dispozícii len prihlásenému súťažiacemu v jeho súťažnom profile a ak udelí súhlas zákonný zástupca aj registrovanému učiteľovi školy. 

Prvé kolo organizujú zapojené základné školy 12. – 18. apríla. Žiaci môžu súťažiť aj doma, alebo kdekoľvek s pripojením na internet. Do štyroch regionálnych kôl postúpi 240 najlepších a v celoslovenskom kole bude 60 riešiteľov.

Olympiádu začali organizovať nadšenci z Mensy v roku 2011 a vtedy sa jej zúčastnilo 46 detí. Postupne však rástol záujem, v roku 2017 nadobudla celoslovenský rozmer a každý rok sa do nej zapojí až do 15-tisíc detí.

Súťaž riadi odborná komisia. Do súťaže sú zapojení aj učitelia, ktorí budú kontrolovať a potvrdzovať pravdivosť údajov žiakov.

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

0.060