Cena UNESCO za vzdelávanie žien a dievčat 2021

Pondelok, 03.05.2021 08:00 redakcia
Správy pre študentov

UNESCO spolu s vládou Číny vyhlasujú Cenu UNESCO v oblasti vzdelávania žien a dievčať. Víťazi tejto súťaže budú ocenení sumou 50-tisíc dolárov.

Vzdelávanie žien a dievčat prešlo za posledných 20 rokov obrovským vývojom, ale stále v tejto sfére existuje priestor na neustále zlepšovanie. Milióny dievčať totiž stále nemajú prístup ku základnému vzdelaniu alebo je ich dochádzka ukončená predčasne. Dôvody môžu byť rôzne, či už konflikty v krajine, nútené manželstvá, rodová diskriminácia a ďalšie. Pandémia COVID-19 rozdiely vo vzdelávaní chlapcov a dievčat ešte viac prehĺbila.

Až dve tretiny negramotnej populácie na svete tvoria práve ženy. Nevzdelané ženy sú viac ohrozené chudobou a chorobami a ich ľudské práva sú potláčané. UNESCO práve preto podporuje vzdelávanie dievčat a žien, vďaka ktorému môžu viesť lepšie životy a mať lepšie sociálnej a ekonomické postavenie vo svojej komunite.

Túto cenu financuje čínska vláda, avšak hodnotenie projektov má na strarosti UNESCO a nezávislý výbor.

Kto sa môže zapojiť?

Organizácie aj jednotlivci, ktorých projekty pozitívne menia obraz ženy v spoločnosti, podporujú návštevnosť školy a odbúravajú stereotypy.

Do kedy je možné sa zapojiť?

Projekty je možné prihlásiť do 7.mája 2021 prostredníctvom e‑mailovej adresy: unesco@mzv.sk

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

0.033