Stredoveká justícia a katovo remeslo (webinár)

Streda, 14.04.2021 08:00 redakcia
Správy pre študentov

Mučenie, liečenie a čistenie verejných toaliet. Katarína Nádaská priblíži povolanie stredovekého kata

O dobe, počas ktorej bola spravodlivosť slepá a námestia pravidelne omývali potoky krvi, ale aj o fascinujúcich životoch jej vykonávateľov, stredovekých arbitrov smrti či pánov ostrého meča, porozpráva v stredu 21. apríla v zaujímavej online prednáške známa historička a etnologička, Katarína Nádaská. Vo svojom webinári priblíži, ako vzniklo povolanie kata, akú úlohu malo pre chod dobovej spoločnosti a ako tá naňho nazerala či aké magické sily sa mu pripisovali, no objasní tiež, či bol kat iba miestnym sadistom, alebo sa pod povestnou kapucňou skrýval vzdelaný profesionál s empatiou voči svojim obetiam.

Ako sa človek dostal k povolaniu kata? Mohol kata robiť ktokoľvek?

Katarína Nádaská: Profesia kata sa obyčajne dedila po meči, no ak kat nemal syna, vyhliadol si súceho zaťa. Pre vykonávanie tejto profesie boli potrebné určité fyzické a psychické vlastnosti, najmä psychická odolnosť, fyzická sila, chuť vzdelávať sa v oblasti anatómie, cvičenie zručností narábania s popravčím mečom, technika obesenia či spôsoby mučenia.

Aké boli katove povinnosti? Patrilo medzi ne aj niečo nezvyčajné?

Katarína Nádaská: V rôznych historických obdobiach sa menilo aj spoločenské postavenie kata. Z váženého mešťana prebývajúceho v budove radnice sa časom stala obávaná persóna, kat žil obyčajne v dome pri hradbách, často v sociálnej izolácii. K jeho povinnostiam patril napríklad dozor nad mestským nevestincom, čistenie verejných záchodov, mučenie väzňov, ktorým bola tortúra súdom nariadená, vykonávanie rozsudkov smrti sťatím, obesením.

Nosili kati skutočne kapucne, s ktorými sú v súčasnosti vyobrazovaní? Bolo toto povolanie anonymné? 

Katarína Nádaská: Áno, kati nosili červené kapucne (kuklu) na hlave, najmä pri výkone svojho povolania, vykonávania útrpného práva. Bol to znak ich profesie a hoci kata každý obyvateľ mesta poznal, pri vykonávaní popráv a niekedy aj mučenia na námestiach vo verejnom priestore, mal kat nárok na anonymitu voči odsúdenému na smrť a voči verejnosti.

Aké bolo postavenie kata v spoločnosti?

Katarína Nádaská: So vznikom udelenia práva meča, vzniká aj pozícia kata. Spočiatku bol kat veľmi váženým občanom mesta, neskôr sa jeho pozícia zhoršovala a ľudia sa mu cez deň vyhýbali. Iná situácia bola v noci, keď sa dvere na dome kata nezatvorili, pretože ho navštevovalo veľa ľudí, aby si kúpili amulet, napríklad kúsok z povrazu obesenca, prameň obesencových vlasov, zub popraveného a pod. Verilo sa, že kto bude pri sebe nosiť takýto amulet, bude chránený. Časti ľudských tiel sa obchodovali aj pre čiernych mágov, ktorí ich potrebovali. Mnohí kati sa samovzdelávali, učili sa čítať, písať a boli dobrými znalcami anatómie, vedeli liečiť popáleniny, rezné rany, pomliaždeniny, zlomeniny, vnútorné zranenia, preto za nimi chodilo mnoho ľudí, aby sa s katom radili pri zdravotných problémoch.

Ako spoznáme kvalitného kata?

Katarína Nádaská: Kat, ktorý dokázal sťať hlavu jedným švihom a bezbolestne.

Menilo sa povolanie kata v priebehu času?

Katarína Nádaská: Áno menilo sa, no hlavne v spoločenskom postavení. Z váženého občana sa kat postupne stal mužom, ktorému sa každý vyhýbal a bol ostrakizovaný spoločnosťou.

Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

je oceňovaná etnologička a historička, ktorá sa špecializuje na náboženskú etnológiu, etnomedicínu, mágiu a démonológiu, stredouerópske kontexty ľudovej kultúry a vizuálnu antropológiu. Vyštudovala odbor etnológia – história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala nielen na svojej alma mater, ale aj na ďalších univerzitách. Absolvovala viacero vedeckých stáží na európskych univerzitách, pracovala ako kurátorka a literárna historička v Múzeu mesta Bratislava aj ako odborná vedecká pracovníčka v Divadelnom ústave v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborná pracovníčka v samospráve, venuje sa historickému poradenstvu pre oblasť masmédií a filmu, prednáša na viacerých univerzitách na Slovensku i v zahraničí. Je autorkou viacerých monografií, vedeckých štúdií a popularizačných článkov, a tiež spoluautorkou etnologických filmových dokumentov. 

21. 4. (streda)

Štart: 18:00 hod.

Vstupenky: bit.ly/Justicia2104

Event: https://www.facebook.com/events/379172623071139

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

0.043