Zóny pre každého študenta

Stredoškolské nápady pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú

Stredoškoláci zo Slovenska a Čiech riešili aktuálnu výzvu spoločenskej zodpovednosti a pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Na medzinárodnej súťaži International Innovation Camp, bolo ich úlohou zamyslieť sa nad tým, ako môže globálna firma pomôcť spoločnosti.

100 študentov stredných škôl sa zúčastnilo celodennej súťaže International Innovation Camp, ktorú zorganizovala vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko, v spolupráci s JA Czech a Citi.

Stále viac firiem si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a práve preto venuje časť svojho zisku rôznym komunitám. Existuje mnoho skupín a jednotlivcov, ktorí čelia rôznym znevýhodneniam a aj napriek tomu, že sami robia maximum pre to, aby boli plnohodnotnými členmi spoločnosti, potrebujú aj pomoc zvonku. Udržateľná budúcnosť je základom spoločenskej zodpovednosti. Mnohí si prajeme, aby zmizla chudoba a hlad, bola medzi ľuďmi väčšia rovnosť, aby mali všetky deti rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu alebo hendikepovaní jednoduchšie podmienky pre život.

„Spoločenská zodpovednosť patrí k dôležitým hodnotám Citi a veľmi ma potešil záujem študentov o túto oblasť. Je vidieť, že pomoc tým, ktorý to potrebujú im nie je ľahostajná a chcú sa aktívne podieľať na vytváraní pozitívnych hodnôt v našej spoločnosti.“ povedal Branislav Sandtner, generálny riaditeľ Citi na Slovensku.

Študenti mali navrhnúť konkrétny projekt z oblasti spoločenskej zodpovednosti s cieľom pomôcť vybranej znevýhodnenej skupine či jednotlivcovi. Jeho rozpočet nesmel presiahnuť 100 000 €. Ich riešenia, vychádzajúce zo súčasnej situácie, neboli obmedzené na konkrétnu znevýhodnenú skupinu obyvateľov, mohli sa tak zamerať na ktorúkoľvek. Porota hodnotila realizovateľnosť a finančnú efektivitu, ale aj unikátnosť, inovácie a kreativitu riešení.

Prvé miesto získal tím BE FREE zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Košiciach so svojim projektom NATÚRE. Ten je zameraný na cestovný ruch v danom regióne a pomoc mladým dospelým z detských domovov, ktorí dovŕšili vek 18 rokov. Prostredníctvom vzdelávacích kurzov zameraných aj na komunikáciu a jazyky, získajú kvalifikáciu ako sprievodcovia. Cieľom je poskytnúť im pracovnú príležitosť a podporiť aj rozvoj cestovného ruchu.

Na druhom mieste sa umiestnil tím Malé radosti z Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Zamerali sa na telesne postihnutých ľudí, ktorým chcú pomôcť osamostatniť sa, vybudovať pre nich chránené dielne a zlepšiť dopravu tak, aby pre nich nebola prekážkou. Na realizáciu svojich aktivít plánujú založiť neziskovú organizáciu a oslovovať ďalších sponzorov, či realizovať rôzne benefičné udalosti.

Tretie miesto obsadil tím GAPE z Gymnázia v Lipanoch. Študenti sa zamerali na pomoc bývalým väzňom, ktorým by chceli poskytovať poradenstvo a ponúkať dočasné ubytovanie. Zabezpečovali by pre nich aj vzdelávanie v oblastiach ako sú finančná a digitálna gramotnosť a psychologickú podporu, či pomoc pri hľadaní práce. V poslednej menovanej by chceli spolupracovať s Úradmi práce a samosprávami.

„Vďaka súťaži sme sa dozvedeli, čo všetko sú študenti schopní vymyslieť za pár hodín, aby pomohli rozvoju našej krajiny. Do budúcnosti vieme, že okolo nás sú aj ľudia, ktorí sú na tom horšie ako my a preto by sme im mali podať pomocnú ruku.“, povedala Emma Borisová z víťazného tímu.

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/magazin/1724/stredoskolske-napady-pomahaju-tym-ktori-to-najviac-potrebuju/