Na výzvu európskeho výskumného priestoru sa pozrú spoločným česko-slovenským pohľadom

Štvrtok, 24.11.2022 08:00 redakcia
Správy pre študentov

Na konci roka bilancujeme,hovoríme o nových výzvach pre nasledujúci rok. Podobné zhodnotenie aj informovanie o nových príležitostiach je pripravené pre všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o to, čo sa udialo a čo sa bude diať v Európskom výskumnom priestore (ERA).

Slovenskí odborníci v rámci najväčšieho programu na podporu európskej vedy a výskumu – Horizont Európa v spolupráci s českými kolegami pripravili česko-slovenský informačný deň k výzve ERA 2023.

Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Technologické centrum Akadémie vied Českej republiky (TC AV ČR) nielen zrekapitulujú posledné dva roky výziev ERA, ale podrobne sa budú venovať aj tým pre rok 2023.

Výstupy výziev ERA v rokoch 2021 a 2022 priblíži CZ – SK informačný deň k výzve ERA. Hodnotné informácie doplnia konkrétne skúsenosti z realizácie úspešných projektov.

„Podujatie sa uskutoční 30. novembra 2022, v čase od 13:00 do 15:00 h. Účasť je možná fyzicky v Bratislave alebo  online. Registrácia je aktuálne spustená, kde si každý záujemca zvolí formu účasti,“ konkretizuje Katarína Šimková, marketingová manažérka pre Horizont Európa z CVTI SR. 

Na podujatí bude predstavených dvanásť tém výzvy ERA 2023. Viaceré témy sú zaujímavé z hľadiska zavádzania osvedčených postupov či inštitucionálnych zmien cielených na zvýšenie účasti nielen v projektoch HE.

Najčastejšie opakujúce sa komentáre hodnotiteľov projektov priblíži Kvetoslava Papanová, koordinátorka národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa a vedúca Národnej kancelárie Horizontu v CVTI SR.

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

Vygenerované za 0.014 s.