Uvažuješ nad kariérou geodeta? Všetko, čo potrebuješ vedieť

Piatok, 02.12.2022 17:00 redakcia
Správy pre študentov

Pri pokusoch oceniť nejakú nehnuteľnosť sa často stáva, že pozemok a príslušná mapa sa nezhodujú. V takýchto prípadoch znalec môže pri určovaní hodnoty nehnuteľnosti prihliadať len na mapu. A to aj v takom prípade, ak klient tvrdí, že nehnuteľnosť kúpil už takto. Práve tu môže prísť na rad odborná pomoc od geodeta vo forme vyznačenia hranice pozemku. Tento krok vyrieši aj také konflikty, napríklad, či je plot na správnom mieste. Jeho úlohou je tiež pripraviť náčrt zmien. To všetko je dôležité z viacerých hľadísk. Okrem kontextu predaja a kúpy to má kľúčovú rolu i v tom, aby sused nezačal stavať na „vedľajšom“ pozemku. Príde ti to celé zaujímavé? Vieš si predstaviť vykonávať takéto úkony v tvojom budúcom profesijnom živote? Tak čítaj ďalej, povieme ti pár vecí o tom, ako vyzerá práca geodeta.

Čo robí geodet?

Druhým názvom pre geodeta je „zememerač“. Je to celkom výstižné slovo, no neprezrádza všetko o tom, čo všetko robí atkýto odborník. Okrem zamerania pozemku, úpravy jeho hraníc alebo rozdelenia nehnuteľnosti, napríklad, by mal vedieť aj vytvoriť účelovú mapu alebo vydať kolaudačné rozhodnutie. No a poradenská činnosť taktiež môže byť plnohodnotným elementom jeho práce. Tento zoznam nie je ani zďaleka úplný. Geodet má teda zaujímavú a rôznorodú prácu, ktorú vykonáva v teréne a/alebo v kancelárii.

V širšom zmysle by sme geodéziu mohli zaradiť do dvoch kategórií. Jednou formou je katastrálna a druhú predstavuje priemyselná. Prvá zahŕňa práce súvisiace s evidenciou rôznych nehnuteľností a zástavbou pozemkov, ale využíva sa aj pri projektovaní rodinných domov. „Priemyselný geodet“ pôsobí pri vytváraní projektov v stavebníctve a ich realizácii. Ide o také objekty, ako sú cesty, haly, obchodné centrá. Dôležitú úlohu má aj pri výstavbe diaľnic a priemyselných parkov.

Pre lepšiu orientáciu vieme uviesť aj nejaký hypotetický príklad z praxe. Predstav si, že máš k dispozícii jeden prázdny pozemok, povedzme, že v Nitre. Možno, že sa ti pozdáva nápad postaviť na ňom investičnú nehnuteľnosť. Je pravdepodobné, že hneď po rýchlej finančnej kalkulácii začneš zisťovať, aké povolenia budeš potrebovať. No, a tu sa hneď stretneš s požiadavkou mať k dispozícii geodetickú dokumentáciu. Stretneš sa aj so slovnými spojeniami polohopisný plán, výškopisný plán a geometrický plán, a to len vo fáze pred začatím výstavby. Bez autorizovaného geodeta nič z toho nezískaš, čiže do svojho internetového prehliadača zapíšeš geodet Nitra. A napríklad i takto môže vyzerať nadviazanie spolupráce v oblasti geodézie, či už ide o zememerača na voľnej nohe alebo zamestnaného/zamestnanú v nejakej spoločnosti, akou je aj Geo-group s.r.o.

Ako sa stanem geodetom?

Asi pre žiadneho čitateľa tohto článku nebude prekvapením, že geodézia nie je „hobby povolanie“, brigáda popri práci „bez papiera“. V prvom rade je potrebné tento odbor riadne vyštudovať. Síce geodéziu vyučujú aj na stredných priemyselných školách, pokiaľ tvojím cieľom je stať sa autorizovaným profesionálom, budeš potrebovať aj vysokoškolské vzdelanie, napríklad na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave alebo na Technickej univerzite v Košiciach (resp. na Žilinskej univerzite je momentálne otvorené bakalárske štúdium). Odbor „geodézia“ je zvyčajné spojený s odborom „kartografia“, na TUKE však pre zmenu je to kombinované s „katastrom nehnuteľností“.

Nedostupnosť tohto odboru v každom druhom meste by ťa nemala odradiť od tvojho plánu stať sa geodetom, vysokoškolské štúdium je pre mnohých mladých ľudí spojené so začatím samostatného života, ďaleko od rodičov. Je to určite dobrá časová a energetická investícia, a čo sa týka finančnej, môže ti pomôcť aj študentská pôžička, napríklad. Viac relevantných informácií si o tom môžeš prečítať na stránke Financer.com.

Oprávnenie na výkon činnosti dostaneš, keď sa staneš autorizovaným geodetom. Podmienkou je to, aby ťa zapísali v Komore geodetov a kartografov Slovenska. Potvrdenie o tvojom riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní na druhom stupni na Slovensku ti stačiť nebude. Musíš ešte zložiť kvalifikačnú skúšku pred komorou.

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

Vygenerované za 0.020 s.