Zóny pre každého študenta

Cena európskeho občana: výzva na predkladanie či nominovanie projektov

Európsky parlament spustil možnosť predložiť vlastný alebo navrhnúť iný projekt na tohtoročnú Cenu európskeho občana. Nominácie budú uzavreté 31. marca.

Cenu európskeho občana udeľuje Európsky parlament každoročne za výnimočný prínos jednotlivcov alebo organizácií v oblasti:

Uchádzať sa o Cenu európskeho občana alebo navrhnúť projekt môžu jednotlivci, skupiny, združenia alebo organizácie. Nomináciu môžu predložiť aj poslanci EP.

Prihlásiť sa alebo nominovať projekt je možné prostredníctvom samostatného formulára, ktorý je k dispozícii tu. Návrhy je možné predkladať najneskôr do 31. marca 2023.

V predchádzajúcich rokoch cenu za Slovensko získali kniha Európa v kocke, projekt Zmudri, Olympiáda ľudských práv, Divadlo z pasáže, fotograf Šymon Kliman, predsedníčka Ligy proti rakovine Eva Siracká, kultúrny a spoločenský zväz Csemadok či bloger Ján Benčík.

Viac informácií o cene nájdete tu.

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/magazin/1941/cena-europskeho-obcana-vyzva-na-predkladanie-ci-nominovanie-projektov/