Minister školstva ocenil úspešných absolventov JA Slovensko

Streda, 13.09.2023 08:00 redakcia
Správy pre študentov

Najlepších absolventov vzdelávacích programov Junior Achievement Slovensko prijal a ocenil minister školstva Daniel Bútora. Vzdelávacia organizácia, ktorá má za 32 rokov pôsobenia takmer 470 tisíc absolventov, predstavila svoje plány na nový školský rok. Počas prázdnin vyškolila 180 nových učiteľov, ktorí programy JA Slovensko prinesú na nové základné a stredné školy. Zároveň chce zintenzívniť spoluprácu so svojimi bývalými absolventmi a poskytnúť im priestor na sebarealizáciu pri vzdelávaní mladej generácie.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora prijal zástupcov JA Slovensko, žiakov a študentov, ktorí v uplynulom školskom roku vynikali v celoslovenských alebo medzinárodných súťažiach. Boli to absolventi programov Aplikovaná ekonómia, Viac ako peniaze, Zručnosti pre úspech a Etika v podnikaní zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Hálova v Bratislave, Gymnázia Poštová v Košiciach, Obchodnej akadémie v Martine, Gymnázia v Myjave, Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom, Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu v Partizánskom a Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade.

Učitelia a študenti predstavili ministrovi aktivity v praktických vzdelávacích programoch JA Slovensko. „Táto organizácia dosahuje so svojimi programami dlhodobo vynikajúce výsledky. Oceňujem najmä snahu obohatiť náš vzdelávací systém o rozvoj praktických zručností a zbieranie skúseností na súťažiach v rámci Slovenska a v zahraničí, kde si môžu svoje schopnosti porovnať s rovesníkmi z iných krajín,“ povedal na stretnutí so žiakmi minister Daniel Bútora a vyzdvihol aj iniciatívu a prácu učiteľov, ktorí tieto programy na školách vyučujú.

Zážitkové vzdelávanie v centre pozornosti

V kontexte súčasnej spoločenskej atmosféry, ktorú negatívne ovplyvňuje vojna u našich východných susedov, následky dištančného vzdelávania počas pandémie, ale aj predvolebnej kampane a šírenia dezinformácií, zdôraznila nová riaditeľka JA Slovensko Marta Slováková na tlačovej konferencii význam zážitkového vzdelávania, ktoré je zamerané na zbieranie praktických skúseností a budovanie zručností. „Vzdelávanie by malo byť zážitkové, teda také, ktoré je pre študentov najatraktívnejšie a najzrozumiteľnejšie. To je aj stredobodom nášho záujmu,“ povedala Slováková. Jedným z kľúčových riešení, ktoré organizácia ponúka, je rozšírenie teoretickej časti vzdelávania o možnosť uplatnenia získaných vedomostí v praxi. „V centre našich aktivít je snaha o to, aby boli mladí ľudia aktívne zapojení do vzdelávacieho procesu, rozvíjali svoju tvorivosť, empatiu a schopnosť spolupracovať v tíme,“ dodala Slováková. Cieľom je tiež prispieť k zastaveniu odlivu talentov zo Slovenska a vytvoriť silnú, inovatívnu a konkurencieschopnú mladú generáciu.

Úspešní reprezentanti Slovenska

Aplikovaná ekonómia je najstarší program Junior Achievement, či už vo svete alebo na Slovensku, v rámci ktorého si žiaci na stredných školách zakladajú a spravujú svoje študentské firmy. Stredoškoláci (či už gymnazisti alebo študenti odborných škôl) počas tretieho ročníka vyrábajú produkty alebo poskytujú služby a pracujú s reálnymi peniazmi. Každoročne sa do programu zapája približne 150 študentských firiem z viac ako 100 škôl. Za tie roky vymysleli rôzne zaujímavé produkty, napr. ekologické pracie gély či odličovacie tampóny, tuhý čistič, rastúce pohľadnice, rôzne spoločenské hry, ekologický podpaľovač z kávového odpadu, kávu na jedenie, zubnú pastu v tabletkách, lastovičie hniezda, mydlá svietiace v tme, či aplikáciu Kam na strednú. Pre študentov sú počas roka pripravené rôzne súťaže a príležitosti – najvýznamnejšia z nich je celoslovenská súťaž študentských firiem Veľtrh podnikateľských talentov, kde študentské firmy prezentujú svoju celoročnú činnosť a súťažia v rôznych kategóriách.

Najúspešnejšia študentská firma z veľtrhu potom reprezentuje Slovensko na európskej súťaži študentských firiem, ktorá sa každý rok koná v inej krajine. Tento rok sme mali v tureckom Istanbule dokonca 2 želiezka v ohni. V kategórii Projektového manažmentu sa víťazom stala firma Sodehal zo SPŠE Hálova Bratislava, ktorá vytvorila mobilnú aplikáciu na vytváranie a zdieľanie vizitiek. Tretie miesto v hlavnej kategórii Company of the Year získala košická firma FLUF z Gymnázia Poštová so svojimi briketami z konského trusu. V hlavnej kategórii súťažilo 200 študentov zo 40 krajín. Pripomenuli aj historicky najúspešnejšiu slovenskú študentskú firmu Scribo, ktorá sa pred 2 rokmi stala najlepšou študentskou firmou vo svete – po európskom finále vyhrala aj celosvetovú DeLaVega Award so svojimi ekologickým popisovačmi na biele tabule.

JA SOM ACHIEVER

JA Slovensko plánuje zintenzívniť spoluprácu so svojimi bývalými absolventmi a viac ich zapojiť do fungovania organizácie. Pripravuje pre nich program nazvaný „JA SOM ACHIEVER“, ktorý odkazuje na to, že sa od čias, kedy boli na stredných či základných školách, niekam posunuli. Dnes sú už mnohí z nich vo veku, keď si uvedomujú, že je čas spoločnosti aj niečo vrátiť a majú možnosti niekde pomôcť, niečím prispieť, niečo niekoho naučiť.

Organizácia však na nich nemá prakticky žiadny kontakt, pretože emailové adresy spred 20-tich rokov už jednoducho neexistujú. Riaditeľka organizácie Marta Slováková preto absolventov vyzvala, aby sa ozvali prostredníctvom sociálnych sietí. Mnohí z prvých absolventov už majú deti, ktoré si už samé zakladajú študentské firmy, takže je to už druhá generácia „Baťovcov“.

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

Vygenerované za 0.020 s.