Zóny pre každého študenta

Camp Courage 2023 – Slovakia

American Councils Slovakia implementuje projekt Camp Courage 2023 na Slovensku – 6-dňový kemp rozdelený do dvoch 3-dňových táborov pre 20 mladých slovenských študentov vo veku 14-17 rokov, ktorí sa aktívne zapoja do spoznávania kriticky dôležitej úlohy, ktorú má každá občiansky angažovaná mládež v spoločnosti zastávať. Vďaka hlbším znalostiam historických udalostí (kľúčové historické udalosti prezentované odborníkmi z danej oblasti) spolu so spoločnými demokratickými hodnotami povzbudia účastníkov byť aktívnymi občanmi s náležitými vedomosťami, zručnosťami a nástrojmi nevyhnutnými pre občiansku spoločnosť podporujúc aktivizmus a sociálnu zodpovednosť.

Dátumy: 3.-5. november 2023, 24.-26. november 2023

Čas: od 9:00 do 18:00 PM (piatok, sobota, nedeľa)

Miesto: 2 miesta konania:

Približne 20 študentov; a 6 prednášajúcich (víkend)

Registrácia na projekt Camp Courage 2023

Opis:

Camp Courage 2023 má byť dvoj-víkendový tábor, ktorý sa bude konať v novembri 2023 na východnom a západnom Slovensku.

Medzi hlavné ciele tohto projektu patrí:

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/magazin/2023/camp-courage-2023-slovakia/