Skončil sa 29. ročník Študentskej kvapky krvi

Pondelok, 27.11.2023 08:00 redakcia
Správy pre študentov

Slovenského Červeného kríža na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi. Kampaň trvala od 23. októbra do 17. novembra. Počas týchto dní prišlo na celom Slovensku do 40 odberových miest s úmyslom darovať krv 22 551 ľudí, pričom podmienky pre darcovstvo splnilo 19 708 z nich. „Sme šťastní, že počty darcov, a najmä prvodarcov, sa nám po pandemických rokoch opäť darí zvyšovať na úroveň spred tohto obdobia,“ uviedla Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

Študentská kvapka krvi sa tento rok niesla pod heslom „Shareni svoju krv a život Ti dá like“. Spolu s naším partnerom, projektom Moja krvná skupina, sme sa snažili osloviť mladých ľudí predovšetkým tam, kde sa v súčasnosti najviac pohybujú - v digitálnom priestore. Vďaka štatistikám z odberových miest Národnej transfúznej služby SR vieme, že sa nám to podarilo. Z celkového počtu prvodarcov 3 208, patrila do vekovej kategórie 18 – 29 rokov takmer polovica z nich. Po prvýkrát prišlo krv darovať až 1 538 mladých ľudí.

V uplynulých štyroch týždňoch sme v rámci Študentskej kvapky krvi odpovedali mladým ľuďom aj na menej príjemné otázky, ktoré by táto veková skupina mohla mať s darcovstvom spojené. Vysvetľovali sme napríklad, či môže krv darovať človek, ktorý občasne užíva ľahké drogy, ako ovplyvní darcovstvo časté striedanie sexuálnych partnerov alebo nárazovo vyššia konzumácia alkoholu. Sami študenti nás upozornili na potrebu komunikovať podmienky darcovstva napríklad pri užívaní psychiatrických liekov, pretože mnoho z nich už v tomto veku užíva antidepresíva. Najväčší záujem však u nich vyvolal príspevok ohľadom darcovstva a fajčenia marihuany.

Počas kampane sme sa snažili medzi mladými ľuďmi internetovým prieskumom zistiť, aké sú dôvody, kvôli ktorým ešte neboli darovať krv. Hoci najčastejšou príčinou bol nevyhovujúci zdravotný stav, až 24% opýtaných uviedlo ako hlavnú prekážku svoj strach. Je to pre nás dôležitá informácia a výzva, aby sme naše informačné kampane v budúcnosti cielili aj na túto skupinu a dokázali zdolať neviditeľné bariéry, ktoré zdravým mladým ľuďom bránia stať sa pravidelnými darcami krvi.

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

Vygenerované za 0.014 s.