Re-Power Your Future: Naštartujme budúcnosť Slovenska

Piatok, 09.02.2024 12:00 redakcia
Správy pre študentov

Prepojenie úspešného študentského projektu so sieťou predajní, Príbeh slobodnej firmy a duálneho vzdelávania v praxi, AI: strašiak alebo pomocník?, Vzdelávanie cez podcasty, Nová dimenzia práce a študijné odbory budúcnosti. To sú len niektoré z tém, ktoré priniesla inšpiratívna konferencia pre školy, odborníkov z praxe a všetkých stakeholderov, ktorí si uvedomujú akútnu potrebu podpory vzdelávania smerom k trendom 21. storočia. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, Eriky Jurinovej. 

Konferenciu pripravila nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko, 7. – 8. februára 2024, v hoteli Holiday Inn Žilina. Jej obsahom boli prednášky, panelové diskusie a workshopy viac ako 20 spíkrov, ktorí účastníkom poskytli unikátny obraz o možnostiach vzdelávania v moderných kontúrach dnešnej doby. Študenti sa okrem iného dozvedeli, prečo je sebavedomie v hlase cestou k vzdelávacím a pracovným výsledkom. Spolu s učiteľmi mali možnosť počas workshopov objavovať talenty a superhrdinov v nás. Záverečné príspevky konferencie poukázali na mimoriadnu dôležitosť vzdelávania pre úspech v profesijnom, ale aj v osobnom živote. Pomohli poodhaliť nástroje a inšpiratívne príklady z praxe, ktoré nám pomôžu rozvíjať silné stránky našich študentov vo vzdelávacom systéme.

Konferencia bola zároveň oficiálnym spustením jedinečného projektu Re-power Your Future s podporou UniCredit Foundation. Projekt je určený pre študentov vo veku 10 – 19 rokov s cieľom prehĺbiť ich motiváciu k vzdelávaniu, zlepšiť ich študijné výsledky, zabrániť predčasnému ukončeniu štúdia a motivovať študentov k tomu, aby si našli zmysluplné budúce povolanie. Zámerom je tiež podporovať rovnosť príležitostí a odstraňovať prekážky, ktoré môžu brániť mladým jednotlivcom v dosahovaní ich cieľov.

„Spoluprácu so súkromným sektorom považujem vo vzdelávaní za kľúčovú. Sme radi, že tento projekt vznikol a táto konferencia je praktickým dôkazom toho, aké prieniky dokážeme vo vzdelávaní spoločne nájsť a vzájomne sa inšpirovať. Zároveň vytvárať príležitosti pre mladých ľudí na stretávanie s inými rovesníkmi, odborníkmi z praxe a potenciálnymi mentormi s cieľom budovania užitočných vzťahov. A to všetko s jasným cieľom – podpora vzdelávania a inovácií pre budúcnosť na Slovensku,“ povedala pri slávnostnom podpise memoranda o spolupráci Marta Slováková, riaditeľka JA Slovensko. Ocenila iniciatívu UniCredit Foundation, ktorá projekt podporuje finančne a organizačne v rámci 10 krajín siete JA Europe.

„Súčasťou nášho hodnotového zamerania je pomáhať komunitám napredovať všade, kde podnikáme. Som nesmierne hrdý, že UniCredit Bank sa stala partnerom Junior Achievement Slovensko. Budeme stáť po boku organizácie, s ktorou nás spája spoločný cieľ - vytvárať prostredníctvom kvalitného vzdelávania podmienky pre lepšiu budúcnosť našich detí a mládeže. Verím, že aj zapojením dobrovoľníkov z radov zamestnancov UniCredit Bank do Re-Power Campov pomôžeme mladým ľuďom v ich motivácii dosiahnuť také vzdelanie, ktoré im umožní v budúcnosti uplatniť sa v zamestnaní, a to podľa ich preferencií a potrieb komunity,“ povedal Jaroslav Habo, riaditeľ UniCredit Bank pre Slovensko.

„Veľmi rada som prebrala záštitu nad konferenciou, ktorá ukazuje mladým ľuďom ako rozvíjať svoje zručnosti a talenty na ceste za vlastným úspechom a sebarealizáciou, pretože iba inovatívni, kreatívni a aktívni mladí ľudia dokážu hýbať dopredu nielen náš kraj, ale celé Slovensko. Dobré príklady z praxe inšpirujú, verím, že dnes mnohí účastníci konferencie začali písať svoj úspešný príbeh ,“ povedala Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja.

Zdroj: Nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko, n.o.

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

Vygenerované za 0.021 s.