DASATO Academy otvorila prihlasovanie do 7. ročníka

Piatok, 16.02.2024 08:00 redakcia
Správy pre študentov

DASATO Academy, ročný rozvojový program pre stredoškolákov a stredoškoláčky, v januári otvoril prihlasovanie do nového ročníka programu. Po úspešných šiestich ročníkoch v Trnavskom, Trenčianskom a Košickom kraji smeruje program po prvýkrát aj do Žilinského kraja. Otvorením nového ročníka v Žiline Dasato Academy neustále napreduje v napĺňaní svojej vízie dostať sa postupne do všetkých krajov a regiónov Slovenska.

Myšlienka DASATO Academy vznikla v roku 2018, aby umožnila stredoškolákom získavať kvalitné neformálne vzdelávanie, prepájať sa s profesionálmi z rôznych oblastí, praxovať, stážovať alebo pracovať v inovatívnych firmách, či robiť na svojich vlastných projektoch.

Vďaka túžbe posilniť regióny Slovenska cez rozvoj mladých ľudí DASATO Academy tento rok otvára pilotný ročník v Žilinskom kraji, v spolupráci so značkou Be Lenka. Vďaka tomuto partnerstvu budú na projekte spolupracovať expertky a experti priamo z úspešnej firmy Be Lenka, ktorá pôsobí nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Program prináša merateľné výsledky. “Po absolvovaní ročného programu DASATO Academy vzrastie percento študentiek a študentov, ktorí vedia presnejšie povedať, čo budú v budúcnosti robiť z 36,9 % na 76,8 %.

A až 90,7 % študentov vie po programe celkom presne definovať svoje silné stránky.” dopĺňa Terézia Mihalovič Lukáčová, CEO DASATO.

DASATO Academy patrí medzi jeden z troch najlepších projektov neformálneho vzdelávania na Slovensku na základe ocenenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže z roku 2019.

V rámci 12-mesačného programu majú študenti a študentky možnosť pracovať na reálnom projekte v neziskovom, verejnom i súkromnom sektore, rozvíjať svoje znalosti a zručnosti v rámci desiatok profesionálmi vedených workshopov, diskusií a debát, zúčastniť sa rozvojového campu, komunitných podujatí, mentoringového programu a v neposlednom rade pracovať na vlastnom projekte pre zlepšenie svojho okolia.

Prihlasovanie do programu je otvorené do 31.3.2024, prihlášku je možné vyplniť jednoducho online na www.dasatoacademy.sk

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

Vygenerované za 0.014 s.