Vedecké talenty SAV z AMAVET-u mieria na svetovú súťaž do USA

Streda, 15.05.2024 08:00 redakcia
Správy pre študentov

Pred najprestížnejšou projektovou súťažou stredoškolákov na svete. Od 11. do 17. mája 2024 sa koná v Los Angeles, California, USA, najprestížnejšia projektová súťaž stredoškolákov Regeneron ISEF 2024 (Regeneron International Science and Engineering Fair 2024). Súťaž sa koná každoročne s celkovým počtom približne 1800 účastníkov z takmer 80 štátov sveta. Súťaž má viac ako 70 ročnú históriu. Mladí vedci súťažia v 22 kategóriách.

Aj v tomto roku sa súťaže Regeneron ISEF zúčastňujú slovenskí finalisti Festivalu vedy a techniky AMAVET z roku 2023 (FVAT 2023) – Michal Lajčiak s projektom Návrh systémov na riadenie robotického roja a dvojica autorov Alex Kanderka a Jozef Jabczun s projektom MARS-PCB: Mikrobiálne asistovaná remediácia stabilizovaných polychlórovaných bifenylov.

Michal Lajčiak je zo Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom. Už na krajskom kole FVAT minulý rok v Partizánskom mi s patričnou dávkou sebadôvery povedal, nielenže postúpi na celoslovenské finále do Bratislavy, ale všetko preto urobí, aby jeho projekt bol najlepší a jeho ambíciou bolo už vtedy, aby postúpil aj do USA. Tento svoj cieľ v minulom roku dosiahol a v sobotu tam aj odlieta.

Súťažiť v LA bude v kategórii Robotics and Intelligent Machines (ROBO). Ako charakterizuje svoj projekt Michal?„Môj projekt sa zameriava na vývoj a implementáciu riadiaceho systému pre robotický roj, ktorý dokáže plánovať cesty a prerozdeľovať úlohy v dynamickom prostredí. Vytvoril som architektúru FNN (Feedforward Neural Network) na predpovedanie vhodnosti každého robota pre konkrétne úlohy a hybridný algoritmus RRT-APF na tvorbu ciest agentov roja. Navrhol som vlastný experimentálny hardvér (modulárnych agentov) a riešenie SMART Floor, v ktorom som simuloval a testoval systém a hardvér pre aplikáciu roja na zníženie času a nákladov potrebných na rekonfiguráciu výrobných liniek.

Po výhre na FVAT som cítil zodpovednosť za to, že práve môj projekt bol nominovaný na svetovú súťaž ISEF. Taktiež som výhrou na FVAT AMAVET 2023 dosiahol to, čo bol môj cieľ a na čom som celé leto pracoval, takže som si mohol po festivale dopriať pár dní “oddychu” bez programovania, modelovania…. ?. Následne som sa celé obdobie svedomito venoval príprave na ISEF tak, aby som vhodne reprezentoval seba, svoju školu, AMAVET a Slovensko.

V Los Angeles sa najviac teším na samotný ISEF - prednášky, diskusie s mladými vedcami, či samotnú atmosféru takto veľkej svetovej súťaže. Keďže mám rád súťaženie, teším sa aj na samotné hodnotenie a tým aj porovnanie môjho projektu s ostatnými - dokopy 1700 projektov, v mojej kategórií 84, pričom každý chce byť najlepší.“

Čo považuje za najväčší prínos, inováciu tohto projektu jeho mentor doc. Ing. Ján Vachálek, PhD. z Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky zo Strojníckej fakulty, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave?

„Ide o jedinečné prepojenie teoreticko-praktickej časti projektu v oblasti flexibilnej výroby budúcnosti. Riešiteľ nielenže teoreticky podchytil danú prudko sa rozvíjajúcu oblasť umelej inteligencie a evolučných optimalizačných algoritmov, ale aj prakticky na vlastnej konštrukcii aplikoval problematiku mikropočítačových vnorených platforiem, strojového videnia, 3D tlače a kŕdľového riadenia, v rámci plne automatizovaných digitálnych tovární budúcnosti.“

Alex Kanderka a Jozef Jabczun sú z AMAVET klubu 957 pri Gymnáziu sv. Mikuláša v Prešove. Svoj projekt budú prezentovať v kategórii Environmental Engineering (ENEV). Ako vnímajú svoj vedecký projekt chlapci, ktorí sa mu venujú už niekoľko rokov?„V našom projekte sme sa venovali závažným znečisťovateľom životného prostredia, polychlórovaným bifenylom (PCB), ktorých sa už desiatky rokov snaží zbaviť Chemko Strážske. Vytvorili sme vlastnú udržateľnú, účinnú a cenovo dostupnú metódu, MARS-PCB, ktorá sa zameriava na stabilizáciu PCB v pôde rastlinami, následne ich viaže na aktívne uhlie a rozkladá pomocou baktérií. Jej výhodou je okrem iného aj jednoduchá aplikácia priamo do znečistenej pôdy, a to podobne ako prírodné hnojivá. Výhra na FVAT AMAVET 2023 a postup na Regeneron ISEF nás utvrdili v tom, že to, čomu sa venujeme už tretí rok, má naozaj zmysel a aj ako stredoškoláci môžeme mať pozitívny vplyv nielen na životné prostredie, ale aj na obyvateľov zasiahnutých regiónov. Naďalej sa teda naplno venujeme experimentom, „nespíme na vavrínoch“ a veríme, že smerujeme tou správnou cestou – vedeckou. Získať možnosť zúčastniť sa na ISEF-e je snom snáď každého stredoškoláka zapáleného do prírodných vied, vrátane nás. Je teda veľmi ťažké vybrať si len jednu vec – či už stretnutia a „networking“ so súťažiacimi, či porotcami z vyše 80 krajín sveta, alebo si vypočuť prednášky od laureátov Nobelov ceny. Nezabúdame však na našu tradíciu, a to obliecť sa do goralských krojov a odfotiť sa s ostatnými účastníkmi... a keďže ideme do LA, tak možno aj na chodníku slávy alebo pod nápisom Hollywood.

Ich mentorom je doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Čo považuje za najväčší prínos projektu?

„Kontaminácia životného prostredia (nie len PCB) v trojuholníku smrti Strážske-Vranov-Humenné je jednou z najvážnejších ekologických záťaží na Slovensku. Záťažou, o ktorej sa dlho vie, veľa rozpráva, ale nateraz bez viditeľného zlepšenia problému. Práca študentov Jabczuna a Kanderku oživila záujem o tento problém a ukázala, že existujú relatívne lacné a jednoduché biologické možnosti pre zníženie znečistenia a že mikroorganizmy sa v procese adaptácie „naučili“ rozkladať aj takéto prírode cudzie chemické látky. Ich práca zároveň ukázala, že aj s nie extrémne vysokou finančnou podporou sa dajú realizovať zaujímavé projekty a získať zaujímavé výsledky, ktoré môžu byť inšpiráciou pre väčšie a profesionálne tímy výskumníkov. Som si istý, že s primeraným metodickým usmernením a kritickou interpretáciou získaných dát majú podobné projekty šancu uspieť nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni.“

Treba zdôrazniť, že všetci traja reprezentanti AMAVET-u a Slovenska dostali na FVAT AMAVET 2023 ocenenie Vedecký talent Slovenskej akadémie vied a vďaka podpore SAV dnes môže Asociácia pre mládež, vedu a techniku vyslať silnú delegáciu súťažiacich na najprestížnejšiu svetovú súťaž stredoškolákov. Delegátkou je členka Predsedníctva AMAVET, Odborná zamestnankyňa a Junior Principal Investigator na Jagiellonskej Univerzite v Krakowe Mgr. Mária Babinčáková, Ph.D.

Majku požiadame o zhodnotenie reprezentácia AMAVET-u po návrate z USA. Mladým vedcom držíme palce!

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

Vygenerované za 0.014 s.