Koncoročné vysvedčenia dostane viac ako 730 tisíc žiakov

Piatok, 28.06.2024 08:00 redakcia
Správy pre študentov

V tomto školskom roku sa vyučovanie končí v piatok 28. júna 2024. Koncoročné vysvedčenie dostane v tento deň 489 187 žiakov základných škôl a 212 272 žiakov stredných škôl. Koncoročné vysvedčenie si preberie aj 25 235 žiakov špeciálnych základných škôl a 5884 žiakov špeciálnych stredných škôl. Po prvýkrát si domov odnesie vysvedčenie aj dokopy 64 124 prváčikov. Práve toto obdobie môže priniesť deťom množstvo emócií – radosť z nadchádzajúceho leta, ale aj stres zo záverečných skúšok a hodnotení. Deti potrebujú cítiť, že majú podporu svojich rodičov a že je v poriadku, ak sa im niečo nepodarí na prvý pokus. Je dôležité, aby vedeli, že ich hodnota nespočíva iba v známkach a školských úspechoch.

Od 29. júna 2024 sa pre školákov z celkového počtu 6346 škôl začínajú letné prázdniny, ktoré potrvajú do 1. septembra. Vyučovanie v školskom roku 2024/2025 sa začne v pondelok 2. septembra 2024. Zaslúžený oddych čaká aj takmer 40-tisíc učiteľov základných škôl a viac ako 19-tisíc pedagógov stredných škôl.

„Všetkým učiteľom a žiakom chcem pri príležitosti konca školského roka vyjadriť svoju veľkú vďaku a obdiv za vaše úsilie a odhodlanie. Tento rok priniesol mnoho výziev, no vďaka vašej vytrvalosti a spolupráci sme ich úspešne prekonali. Žiaci, vaša snaha a túžba po poznaní nás všetkých napĺňa nádejou do budúcnosti. Učitelia, vaša obetavosť a oddanosť sú neoceniteľné a tvoria pevný základ nášho vzdelávacieho systému. Ďakujem vám za všetku vašu prácu a prajem vám krásne a zaslúžené letné prázdniny,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker.

Pri príležitosti konca školského roka netreba zabúdať ani na duševné zdravie. Toto obdobie je stresujúce pre žiakov, študentov, ale aj učiteľov a rodičov. Všetci často čelia zvýšenému tlaku na výkon. Deti a rodičia môžu prežívať stres zo známok, učitelia zo všetkých úloh spojených s ukončením školského roka. Okrem toho na všetkých vplývajú aj vysoké teploty a externé faktory, ktoré môžu prispieť k zvýšenej vyčerpanosti a psychickej záťaži.

Školské prázdniny 2024/2025

Preto je obzvlášť dôležité dbať na svoju psychickú pohodu. V prípade starostlivosti o duševné zdravie detí pomáha, keď sa rodičia i učitelia pri komunikácii s dieťaťom sústredia na to, čo sa dieťa naučilo, kde sa posunulo, čo ho baví a oslavujú úspechy spolu s ním bez ohľadu na to, aká je výsledná známka na vysvedčení, alebo ako ju osobne vnímajú. Na druhej strane, ak sa dieťa cíti smutné, je dôležité jeho pocitom venovať pozornosť a vyjadriť im pochopenie. Nasledovať by však mala podpora.

„Dieťa by za zlé známky na vysvedčení nemalo byť trestané rodičom. Pre dieťa je často samotná zlá známka dostatočným trestom. Negatívny vplyv môže mať aj to, že vidí na rodičoch ich sklamanie. Fakt, že sklamalo svojich rodičov, dieťa vždy trápi. Malo by vedieť a cítiť, že rodičia ho majú stále radi a nehnevajú sa na neho aj keď prinesie domov vysvedčenie s horšími známkami ako jednotkami alebo dvojkami,“ uviedla psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Ľubica Kövérová.

Najlepší spôsob, akým môže dieťa dosiahnuť zlepšenie známok je podpora zo strany rodičov. Dôležité je, aby si rodičia našli dostatok času a prešli si spolu s dieťaťom v pokojnej atmosfére bez kriku a vyhrážok všetky známky na vysvedčení. „Spolu by sa mali dohodnúť, ako sa dajú zlepšiť horšie známky v budúcom školskom roku. Dieťa však musí pochopiť, že sa učí kvôli sebe. Rozhovor by mali rodičia ukončiť slovami, že dieťaťu dôverujú a veria mu, že si známky opraví. Ak dieťa cíti, že mu rodič dôveruje, snaží sa ho nesklamať,“ dodala psychologička Ľubica Kövérová.

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

Vygenerované za 0.018 s.