Vedieť sa správne rozhodnúť

Piatok, 09.05.2008 17:00 redakcia
Správy pre študentov

Nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť v spolupráci so spoločnosťou Hewlett-Packard Slovakia pripravili 4. ročník celoslovenskej súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť 2008.

Finále súťaže sa uskutočnilo v piatok 25. apríla 2008 v priestoroch spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia, Galvaniho 7, Bratislava v čase 10:00 – 14:30 hod.

Súťaž Vedieť sa správne rozhodnúť... je určená absolventom Globálneho etického programu, študentom stredných škôl rôzneho typu a zamerania z celého Slovenska. Cieľom aktivity je, aby študenti pri analyzovaní prípadovej štúdie a pri hľadaní jej východiskového riešenia aplikovali vlastné skúsenosti, poznatky, ako aj princípy etického správania zo svojho bežného života. Súťaž rozvíja u mladých ľudí komunikačné zručnosti v procese etického rozhodovania a dáva im príležitosť na získanie prezentačných skúseností. Forma súťaže núti študentov hľadať argumenty, formulovať svoje názory, navzájom sa počúvať. Študenti si tak osvojujú zručnosti, ktoré sú potrebné v každej oblasti spoločenského a pracovného života.

Študenti najskôr absolvujú korešpondenčné kolo, v ktorom vypracúvajú úvahu na tému - Som človek, ktorý sa vie rozhodnúť správne?. Celkovo nám do súťaže prišlo 64 prác, ktoré boli hodnotené odbornou porotou. Z nich postúpilo do finále 8 jednotlivcov, ktorých úlohou bolo riešiť prípadovú štúdiu a predstaviť riešenie aktuálneho problému a prezentovať svoj osobný postoj v diskusii s porotou.

Porota v tohtoročnom finálovom kole najlepšie ohodnotila dve prezentácie študentov Martiny Labancovej z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach a Michala Cibulku z Gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline. Obaja študenti sa umiestnili na prvom mieste. Na druhom mieste so svojim riešením prípadovej štúdie sa umiestnila Barbora Rácová zo Súkromnej strednej odbornej školy ANIMUS v Nitre a na treťom mieste skončil František Horváth z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach.

Globálny etický program zameraný na etiku v podnikaní, sa realizuje na Slovensku od septembra 2003 za podpory spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. a U. S. Steel Košice, s.r.o. Cieľom tohto atraktívneho programu s e-learningovými prvkami pre stredné školy je pomôcť mladým ľuďom porozumieť, ako robiť dôsledné etické rozhodnutia nielen v oblasti podnikania; pomôcť uvedomiť si vlastnú zodpovednosť k miestnej komunite, spoločnosti, ale tiež k ľudskému spoločenstvu ako celku; zaujímavým a zmysluplným spôsobom oboznámiť študentov so základným ponímaním etiky v podnikaní a firemnej kultúre, uľahčiť študentom proces identifikácie vlastnej hierarchie etických hodnôt a naučiť ich aplikovať etické rozhodovania v bežnom každodennom živote ako aj neskôr vo vlastnej podnikateľskej praxi.

Zdroj: Mladez.sk

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

Vygenerované za 0.020 s.