Zóny pre každého študenta

Maturita 2021: kedy zmaturujem 2021

Maturitu 2021 budete mať úspešne za sebou v prípade, že úspešene vykonáte skúšky zo všetkých povinných predmetov maturitnej skúšky. Ak by ste náhodou neuspeli z dobrovoľného predmetu, nič sa nedeje, nebude to mať vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a dokonca sa známka neuvádza ani na maturitnom vysvedčení. Super, však? 

Kedy zmaturujem z vyučovacieho jazyka (SJL) a cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, ...):

Kedy zmaturujem z matematiky:

Ostatné predmety (bez písomnej časti)

Ústna maturita 2021

Študentský portál Zones.sk a maturitný server Zmaturuj.sk drží palce všetkým maturantom 2021.

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/magazin/809/maturita-2021-kedy-zmaturujem-2021/