Maturita 2025: kedy zmaturujem 2025

Sobota, 09.03.2024 12:00 redakcia
Maturity

Maturitu 2025 budete mať úspešne za sebou v prípade, že úspešene vykonáte skúšky zo všetkých povinných predmetov maturitnej skúšky. Ak by ste náhodou neuspeli z dobrovoľného predmetu, nič sa nedeje, nebude to mať vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a dokonca sa známka neuvádza ani na maturitnom vysvedčení. Super, však? 

Kedy zmaturujem z vyučovacieho jazyka (SJL) a cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, ...):

  • ak dostatene z ústnej maturitnej skúšky známku najhoršie dobrý (3) a zároveň z externej časti maturity (písomný test) získate viac ako 33% alebo z písomnej časti internej časti (slohová práca) získate viac ako 25 %
  • ak dostatene z ústnej maturitnej skúšky známku dostatočný (4) a zároveň z externej časti maturity (písomný test) získate viac ako 33% a súčasne z písomnej časti internej časti (slohová práca) získate viac ako 25 %

Kedy zmaturujem z matematiky:

  • ak dostatene z ústnej maturitnej skúšky známku najhoršie dobrý (3) a zároveň z externej časti maturity (písomný test) získate viac ako 25% 
  • ak dostatene z ústnej maturitnej skúšky známku dostatočný (4) a zároveň z externej časti maturity (písomný test) získate viac ako 33%

Ostatné predmety (bez písomnej časti)

  • ak dostatene z ústnej maturitnej skúšky známku najhoršie dostatočný (4)

Ústna maturita 2025

  • zúčastni sa jej každý maturant bez ohľadu na výsledok písomnej časti maturitnej skúšky

Študentský portál Zones.sk a maturitný server Zmaturuj.sk drží palce všetkým maturantom 2025.

Máš už úspešne za sebou skúšku dospelosti – maturitu? Zažil/a si pri ústnej maturitnej skúške nejakú vtipnú príhodu? Zbierame všetky Vaše príbehy, ktoré radi uverejníme na študentskom portáli Zones.sk. Ozvi sa nám na adrese redakcia@zones.sk. Ďakujeme.

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

Vygenerované za 0.015 s.