Celoeurópska súťaž pre mladých o tabaku

Streda, 21.05.2008 08:00 redakcia
Správy pre študentov

Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľa – DG SANCO) vyhlásila v rámci kampane „HELP – Za život bez tabaku“ v spolupráci s Európskym mládežníckym fórom súťaž pre mladých. Tá má dať mladým ľuďom možnosť aktívne sa zapojiť a samostatne iniciovať kroky vedúce k tomu, aby tabak prestal byť chápaný ako bežná súčasť života a naopak – dostal sa do polohy niečoho, čo vôbec nie je normálne.

Súťaž je otvorená pre všetkých mladých ľudí vo veku 15 až 35 rokov, ktorí sú občanmi Európskej únie – bez ohľadu na štátnu príslušnosť.

Podeľte sa o svoje nápady
Mladí ľudia majú možnosť vytvoriť videofilm, obraz alebo komiks podporujúci pozitívnu stránku života bez tabaku. V projekte treba zdôrazniť zapojenie mladých ľudí a ich schopnosť rozhodovať o otázkach, ktoré ovplyvňujú ich zdravie a radosť zo života.

Štyri kategórie
Súťažné príspevky sa majú zamerať na prevenciu tabaku a mladých ľudí. Príspevky budú zaradené do štyroch kategórií:

  1. krátky videofilm
  2. skrytá kamera
  3. obrázky
  4. komiksy

Pozitívny príbeh
Príspevok má mať pozitívny odkaz (nemá ísť o hrozby či nahnanie strachu) a má zobrazovať mladých ľudí. Odkaz má byť zrozumiteľný a prekonať jazykové aj kultúrne bariéry – ide o súťaž v rámci celej EU.

Porota
V porote budú predstavitelia Európskeho mládežníckeho fóra a Európskej komisie z DG SANCO – kampaň HELP.

Predkladanie súťažných materiálov
Súťaž začala 15. apríla 2008 a potrvá až do uzávierky 30. júna 2008. Materiály treba zaslať elektronicky alebo poštou na túto adresu:
European Youth Forum Secretariat
Rue Joseph II, 120 – 1000 Brussels
To the attention of Veronica Scognamiglio, Project Officer

A víťazom sa stáva...
Výsledky súťaže budú zverejnené v septembri 2008 na webovej stránke: http://en.help-eu.com/youthaandtobacco. Autori troch najúspešnejších príspevkov v každej kategórii dostanú pozvanie na podujatie kampane HELP, ktoré sa uskutoční v Bruseli koncom septembra. Desať najlepších príspevkov v každej kategórii bude zverejnených v rámci EU, najmä prostredníctvom webovej stránky „youth-and-tobacco“, portálu „Europa“ a na ďalších webových stránkach. Pravidlá a podmienky súťaže si môžete stiahnuť z internetovej adresy: http://en.help-eu.com/youthaandtobacco/contest.htm.

Európske mládežnícke fórum
Nezávislá mládežnícka organizácia, ktorá združuje vyše 90 národných rád mládeže, medzinárodné mimovládne mládežnícke organizácie a desiatky miliónov mladých ľudí z celej Európy, aby vyjadrili svoje spoločné záujmy (
www.youthforum.org). V rokoch 2006 a 2007 sa fórum aktívne zapájalo do kampane HELP – Za život bez tabaku mnohými miestnymi projektmi a Manifestom európskej mládeže – Za život bez tabaku. Manifest vznikol na základe konzultácií o tabakových politikách, ktoré pripravilo a zorganizovalo Európske mládežnícke fórum vo väčšine členských štátov EU (www.help­­.eu.com).

HELP – Za život bez tabaku
HELP – Za život bez tabaku je kampaň Európskej komisie. Jej cieľom je presvedčiť ľudí, aby nezačali fajčiť alebo aby s fajčením skončili. Jej súčasťou je televízna a webová kampaň a rôzne aktivity a podujatia v 27 krajinách EU. V decembri 2007 získala kampaň cenu European Excellence Award v kategórii Zdravie spotrebiteľov. Ceny vyhlasuje medzinárodný časopis Communications Director.

Zdroj: Mladez.sk

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

Meno: žváro
Pridané: 22/05/2008 10:35
mam navrh ten kto sa chce zbavit cigariet nech ich dá mne :D


Odporúčame

Vygenerované za 0.070 s.