Fotografická súťaž „Stretnutie kultúr na mojej ulici“

Utorok, 27.05.2008 08:00 redakcia
Správy pre študentov
Európska komisia odštartovala fotografickú súťaž nazvanú Stretnutie kultúr na mojej ulici. Súťaž vychádza z koncepcie Európskeho roku medzikultúrneho dialógu 2008 a je určená pre ľudí žijúcich v ktorejkoľvek z 27 členských krajín EÚ. Cieľom tejto iniciatívy EÚ je vyzvať Európanov, aby zachytili svoju predstavu medzikultúrneho dialógu a podelili sa o ňu so svetom. Súťaž končí 30. júna 2008 a fotografie je možné uložiť na špeciálnej suťažnej webstránke. Na víťazov čakajú ceny v hodnote 15 000 Eur.

Ján Figeľ, Komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež komentoval zahájenie súťaže takto: “Európa sa v posledných rokoch veľmi zmenila. Boli sme svedkami rozšírenia Únie, čo viedlo ku zvýšenému pohybu na jej hraniciach a zintenzívnenej výmene s ostatným svetom. Rozmanitosť je v Európe faktom a Európania sa čoraz častejšie stretávajú s ľuďmi rôzneho kultúrneho prostredia. Touto fotografickou súťažou chce Európska únia podnietiť všetkých ľudí, ktorí žijú v Európe k tomu, aby vyjadrili svoj názor na dialóg a rozmanitosť. Chceme zistiť, čo dnes pre Európanov znamená medzikultúrny dialóg a ako ho v svojom živote vnímajú."

Súťaž "Stretnutie kultúr na mojej ulici" bola zahájená 3. marca spustením špeciálnej webstránky www.street-cultures.eu, kam môžu účastníci zasielať svoje príspevky do 30. júna. Všetci ľudia, žijúci v Európe bez ohľadu na vek a pôvod, sa môžu súťaže zúčastniť. Predstavivosti a inšpirácii sa nekladú žiadne hranice a fotografie môžu zachycovať témy z rôznych oblastí, ako sú vzdelávanie, náboženstvo, veda, kultúra, migrácia, menšiny a mládež alebo aj každodenný život.

Výberové konanie a ceny
Na základe príspevkov budú vyhlásení celkom štyria víťazi. Troch vyberie porota, ktorú tvoria významní umelci a vedúce osobnosti medzikultúrnej oblasti. Vo výbere sa zamerajú na tvorivosť, technické prevedenie a zároveň schopnosti fotografa zobrazovať témy medzikultúrneho dialógu. Štvrtým víťazom bude uchádzač, ktorý si získa priazeň návštevníkov webstránky súťaže pri online hlasovaní.

Víťazi súťaže sa v septembri zúčastnia oficiálnej ceremónie v Bruseli, kde si prevezmú ceny: zájazdy do Európskych hlavných miest a profesionálne fotoaparáty, ktorými môžu ďalej zachytávať okamihy medzikultúrneho dialógu.

Víťazné fotografie a príspevky z užšieho výberu, budú zverejnené v celej Európe a dostanú sa do materiálov, ktorými napomôžu pri odstraňovaní komunikačných bariér a pri podpore kultúrnej rozmanitosti. Toto posolstvo budú ďalej šíriť putovnou výstavou.
Ďalšie informácie o možnosti zúčastniť sa súťaže "Stretnutie kultúr na mojej ulici", nájdete na webstránke www.street-cultures.eu.

Kontakt:

Ing. Helena Kanderková
Omnimedia Public Relations
Tel.+ 00421 2 45 52 65 90
0903 760 201
Email: kanderkova@omnimedia.sk

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

Vygenerované za 0.019 s.