The Human Race And Nature + Weather (slovné spojenia a frázy)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: babuska (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.03.2015
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 628 slov
Počet zobrazení: 3 491
Tlačení: 154
Uložení: 159
Praktické!

SLOVNÁ ZÁSOBA k téme THE HUMAN RACE AND NATURE + WEATHER (človek a príroda + počasie)

1.    príroda → nature
2.    prírodná krajina → natural scenery
3.    životné prostredie → environment
4.    znečistenie → pollution
5.    ekológ → ecologist
6.    ekologický problém → ecological problem
7.    objaviť → appear
8.    zmiznúť → disappear
9.    ochrana → protection
10.    varovanie → warning
11.    Zem (planéta) → the Earth
12.    zemský povrch → the Earth´s surface
13.    tropický prales → tropical rain forest
14.    dýchať → breathe
15.    kyslý dážď → acid rain
16.    ozónová diera → ozone layer
17.    chemický odpad → chemical waste
18.    skleníkový efekt → greenhouse effect
19.    pesticídy → pesticides
20.    najhorší vplyv → the worst effect
21.    ľudské zdravie → human health
22.    priemysel → industry
23.    továreň → factory
24.    továrenský komín → factory chimney
25.    fajčiť → smoke
26.    dym → smoke
27.    smog → smog
28.    pôda → soil
29.    voda → water; more/oceán → sea/ocean
30.    vzduch → air
31.    ekologické organizácie → environmental organizations
32.    boli založené (ustanovené) → were founded
33.    verejná kampaň → public campaign
34.    energia → energy
35.    ohrozený → endangered
36.    nebezpečný → dangerous
37.    jed → poison
38.    neviditeľný nepriateľ → invisible enemy
39.    hlavná príčina → the main reason
40.    priestor → space
41.    podporovať → support
42.    zmena → change
43.    preplnený → crowded
44.    redukovať → reduce
45.    znovu použiť → reuse
46.    recyklovať → recycle
47.    odpad → waste/trash
48.    kontajner/popolnica → waste bin
49.    zničiť/zdevastovať → demage
50.    produkovať → produce

SLOVNÉ SPOJENIA k téme THE HUMAN RACE AND NATURE + WEATHER (človek a príroda + počasie)

1.    najvážnejší ekologický problém dneška → the most serious ecological problem of today
2.    znečistenie vzduchu, vody a pôdy → the pollution o fair, water and soil
3.    zmiznutie mnohých druhov zvierat a rastlín → dissapearance of many species of animals and plants
4.    ohrievanie zemského povrchu → the warming up of the Earth´s surface
5.    ničenie tropických dažďových pralesov → the destruction of tropical rain forests
6.    Jed zabíja stromy, rastliny a zvieratá. → The poison kills trees, plants and animals.
7.    Farmári používajú veľa pesticídov. → Farmers use a lot of pesticides.
8.    najhorší vplyv na ľudské zdravie má... → the worst effect on human health has...
9.    Život na tejto planéte je ohrozený. → The life on this planet is endangered.
10.    GREENPEACE, PETA sú svetové ekologické organizácie. → GREENPEACE, PETA are world´s environmental organizations.
11.    Upozorňujú ľudí cez masmédiá a verejné kampane o nebezpečenstve. → They warn people through the mass media and public campaigns about the danger.
12.    Veľa ľudí sa pokúša chrániť životné prostredie, lebo šetria vodou, energiou a triedia odpad. → Many people try to protect environment, they save water, energy and recycle waste.
13.    Hlavný dôvod znečistenia je toxický odpad. → The main reason for pollution is toxic waste.
14.    dym z továrenských komínov → smoke from a factory chimney
15.    Niektorý odpad je nebezpečný, pretože obsahuje jed. → Some waste is dangerous because it contains poison.
16.    Farmy, továrne, autá, vlaky, autobusy, lietadlá produkujú odpad. → Farms, factories, cars, trains, buses, planes produce the waste.
17.    Ľudia odhadzujú veľa jedla a plytvajú vodou, energiou a materiálmi. → People throw away a lot of food, waste water, energy and materials.
18.    Musíme zastaviť ničenie prírody. → We must stop destroying the nature.
19.    Tieto tri dôležité slová (redukovať, znovu použiť, recyklovať) sa musia ľudia naučiť pre život budúcich generácií. → These three important words (reduce, reuse, recycle) must people learn for life of future generations.
20.    Skleníkový efekt je spôsobený škodlivými plynmi. → The greenhause effect is caused by dangerous gases.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: The Human Race And Nature + Weather (slovné spojenia a frázy)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.033