Travelling (slovné spojenia a frázy)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: babuska (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.03.2015
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 558 slov
Počet zobrazení: 8 592
Tlačení: 359
Uložení: 318
Praktické!

SLOVNÁ ZÁSOBA k téme TRAVELLING (cestovanie)

1.    travelling → cestovanie
2.    world → svet
3.    tourism → turistika
4.    famous → známy
5.    village → dedina
6.    town → mesto
7.    city → veľkomesto
8.    capital → hlavné mesto
9.    nature → príroda
10.    mountains → hory
11.    seaside → pri mori
12.    destination → destinácia (miesto)
13.    cultural → kultúrny
14.    historic → historický
15.    monuments → pamiatky/pamätihodnosti
16.    castle → hrad
17.    church → kostol
18.    attractive → príťažlivý
19.    foreign → cudzí
20.    language → jazyk (cudzí)
21.    dangerous → nebezpečný
22.    wild → divoký
23.    mild → mierny
24.    weather → počasie
25.    transport → doprava
26.    choose → vybrať
27.    on foot → pešo
28.    car → auto
29.    bus → autobus
30.    coach → diaľkový/výletný autobus
31.    train → vlak
32.    plane → lietadlo
33.    ship/boat → loď
34.    ferry → trajekt
35.    underground/tube → metro
36.    double decker → dvojposchodový autobus (Londýn)
37.    hitchhiking → stopovanie
38.    advantage → výhoda
39.    disadvantage → nevýhoda
40.    abroad → cudzina
41.    necessary → potrebný
42.    exchange → zmenáreň
43.    luggage → batožina
44.    suitcase → kufor
45.    rucksack → batoh
46.    carry → niesť
47.    entertainment → zábava
48.    agency → agentúra
49.    passport → pas
50.    visa → víza

SLOVNÉ SPOJENIA k téme TRAVELLING (cestovanie)

1.    Travelling is very popular. → Cestovanie je veľmi obľúbené/populárne.
2.    People travel all round the world for various reasons. → Ľudia cestujú po celom svete z rôznych dôvodov.
3.    One of them is tourism – especially during holidays. → Jeden z nich je turistika – najmä počas dovolenky/prázdnin.
4.    People want to see the most beautiful sights. → Ľudia chcú vidieť najkrajšie pamiatky.
5.    Some people travel on business. → Ľudia cestujú obchodne/za obchodom.
6.    Others travel for political or cultural reasons. → Ďalší cestujú z politických a kultúrnych dôvodov.
7.    Many people like travelling because it is exciting. → Veľa ľudí má rado cestovanie, pretože je vzrušujúce.
8.    We can see new places, meet new people and friends. → Môžeme vidieť nové miesta, stretnúť nových ľudí a priateľov.
9.    We can see the way of life in variou countries. → Môžeme vidieť spôsob života v rôznych krajinách.
10.    They can get new experiences. → Oni môžu získať nové skúsenosti.
11.    Travelling has some disadvantages. → Cestovanie má aj nejaké nevýhody.
12.    It may be very dangerous. → Môže byť veľmi nebezbečné.
13.    I can meet bad people, I can get lost (money)... → Môžem stretnúť zlých ľudí, môžem sa stratiť (stratiť peniaze)...
14.    Our passport may be stolen. → Môžu nám ukradnúť pas.
15.    For some people travelling is very expensive. → Pre niektorých ľudí je cestovanie veľmi drahé.
16.    There are many means/kinds/ways of transport. → Je veľa spôsobov/druhov dopravy.
17.    Young people like hitchhiking. → Mladí ľudia radi stopujú.
18.    People prefer going by by car, by train, by bus or on a bike. → Ľudia uprednostňujú cestovanie autom, vlakom, autobusom, na bicykli.
19.    When you go by train you must buy tickets. → Keď cestujete vlakom, musíte si kúpiť lístky.
20.    We need all important documents, first of all a passport or a visa. → Potrebujeme všetky dôležité dokumenty, najmä pas a víza.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024