Man And Society (slovné spojenia a frázy)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča babuska (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.03.2015
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 611 slov
Počet zobrazení: 4 765
Tlačení: 203
Uložení: 199
Praktické!

SLOVNÁ ZÁSOBA k téme MAN AND SOCIETY; YOUNG PEOPLE AND SOCIETY

1.    človek → man/human
2.    ľudia → people
3.    spoločnosť → society
4.    problémy → problems
5.    násťroční → teenagers
6.    dospelí → adults
7.    hlavné rozdiely → common differences
8.    individuálny → individual
9.    vlastniť/vlastný → own
10.    vyrásť/rásť → grow up
11.    starať sa o... → take care about...
12.    pripravovať sa → prepare
13.    budúci život a povolanie → future life and profession
14.    hľadať → search
15.    tráviť → spend
16.    zvláštny, špeciálny → special
17.    bláznivý → crazy
18.    uprednostňovať → prefer
19.    vreckové → pocket money
20.    brigáda → extra work
21.    starostlivý, pozorný → careful
22.    ovplvnený (niekým, niečím) → influenced by...
23.    zarábať → earn
24.    vydať sa, oženiť sa → get married with...
25.    zodpovedný → responsible
26.    nezávislý → independent
27.    komplikovaný/ťažký vek → difficult age
28.    bezdomovec → homeless
29.    strádať (nemať dostatok) → starving
30.    zdokonaliť → improve
31.    partia, spoločnosť → company
32.    zničiť → destroy
33.    morálne pravidlá → moral rules
34.    rozhodnúť sa → decide
35.    voľba, výber → choice
36.    rozhodnutie → decision
37.    sen → dream
38.    správanie → behaviour
39.    spôsoby → manners
40.    mal by/mali by → should
41.    tolerancia → tolerance
42.    porozumenie → understanding
43.    rešpekt → respect
44.    slušný → polite
45.    pozdrav → greeting
46.    rasa → race
47.    beloch → white man
48.    černoch → black man
49.    Róm → gipsy
50.    neznášanlivosť → intolerance

SLOVNÉ SPOJENIE k téme MAN AND SOCIETY; YOUNG PEOPLE AND SOCIETY

1.    mladosť = najlepší čas života → youth = the best time of our life
2.    Mladí ľudia sú silní a plní energie. → Young people are strong and full of energy.
3.    Netrápia ich problémy. → They don´t care about any problems.
4.    Mladí ľudia chcú žiť nezávisle, majú bláznivé myšlienky. →  Young people want to live independently, they have crazy ideas.
5.    konflikty medzi rodičmi a učiteľmi → conflicts with their parents and teachers
6.    pripravovať sa na budúce povolanie → prepare for their future profession
7.    uprednostňujú užívať si života vo voľnom čase → prefer to do exciting things in their free time
8.    veľa problémov (alkohol, drogy, fajčenie) môže zničiť ich život → many problems (alcohol, taking drugs, smoking) can destroy their life
9.    Chcú sa obliekať podľa poslednej módy. (byť in) → They want to dres sup in latest fashion. (to be in)
10.    vyzerať a robiť veci ako ich idoly → look and do things like their idols (from TV)
11.    priateľstvo a dobrá partia je pre nich veľmi dôležitá → friendship and a good company is very important for them
12.    Chodia na brigády po vyučovaní. → They go to the extra work after school.
13.    dostávať vreckové → get pocket money
14.    Mali by byť slušní a zodpovední. → They should be polite and responsible.
15.    rozdielne názory medzi dospelými a teenagermi → different opinions between adults and teenagers
16.    Zúčastňujú sa demonštrácií proti vojne, terorizmu, rasizmu a diskriminácii. → They take part in demonstrations against war, terrorism, racism and discrimination.
17.    Bojujú za svoje práva. → They fight for their rights.
18.    Pracujú pre charitu, pomáhajú bezdomovcom, starým a chorým ľuďom. → They work for charities, help homeless, old and ill people.
19.    Pokúšajú sa nájsť prácu v zahraničí a zdokonaliť sa v cudzích jazykoch. → They try to find a job abroad and improve foreign languages.
20.    Mladí ľudia chcú zarábať peniaze a cestovať po svete. → Young people want to earn money and travel all round the world.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017