Najčastejšie anglické frázy I.

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Chlapec maximus
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.12.2007
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 1 077 slov
Počet zobrazení: 65 159
Tlačení: 2 392
Uložení: 1 797
Praktické!

Answer the door! - jděte otevřít dveře!
Are you serious - myslíte to vážně
As a matter of fact /také : in the matter of fact/ - ve skutečnosti, vlastně I've got it = I have got it - mám to
As soon as you can - co nejdříve, jak nejdříve budeš moci
At what time - v kolik hodin
Attention - pozor

Be more considerate! - trochu víc uvažuj !
Be off at once - koukejte zmizet!
Be that as it may - ať je tomu jakkoliv
Better buy - nebo totéž - you better buy - raději kup
Bill = William - Vilém
Business, you know - to víte, obchod
By the way - mimochodem

Can you beat it? - /hovor./ - dokážete to přetrumfnout?
Can you fix it - umíte to spravit?
Come along with me and have a drink = pojď se se mnou něčeho napít - velmi běžná fráze - jeden z nejobvyklejších přátelských projevů mezi muži
Come right in - jen pojďte dál
Come, come Lady Astor - ale, ale Lady Astorová

Dear me - to mne podržte!
Dear Mr. - Vážený pane /oslovení v úvodu dopisu/
Detour - objížďka
Did you enjoy the meals - chutnalo Vám?
Did you read that ad /advertisement/ - četl jsi ten inzerát?
Do you mind - máte něco proti tomu /odpovíte-li "yes", znamená to, že máte námitky
Do you remember something in particular - vzpomínáte si na něco zvláštního
Don't beat around the bush - nechoďte okolo horké kaše, /doslova nebijte okolo křoví/
Don't bother - neobtěžujte, neotravujte
Don't call me names - nenadávejte mi!
Don't mention it - nestojí to za řeč /jedna z odpovědí na Thank you/
Don't mind if I do - nezlobte se jestliže tak učiním
don't worry - nedělej si starosti
Don't you realize - neuvědomujete si, že...
dressing - poleva na salát, např. hlávkový /ocet, olej.../

Easy does it! - bez násilí to jde líp, /bez příliš velké snahy nebo síly to jde líp/
Everything's all right - všechno je v pořádku
Fetch me - podejte mi, obstarejte mi, strčte mne /posuňte mne, t.j. dejte mne tam a tam/

Fill her up - nalejte plnou nádržku

Gasoline /nebo zkráceně GAS/ - benzin - počítá se na galony
Get me something /to eat/ - přineste mi něco /k jídlu/
Get out! - táhněte! Ven!
Give me a hand - pomozte mi
Give me a ring - zatelefonuj mi, brnkni mi
Give me hand - pomozte mi!
Go ahead! - Tak do toho, spusťte
Gonna=I'm gonna= I'm going to - mám v úmyslu, budu... /falešný budoucí čas/

Have a good time - mějte se dobře
Have you a light - máte "oheň" - (říkají kuřáci)
Have you seen /Mary/ lately - viděla jsi /Marii/ v poslední době
He enjoyed it - opravdu se to líbilo
He is said - říká se o něm
He thumbs his nose - dělá dlouhý nos
He will never find out - on na to nikdy nepřijde

Help yourself! - dobrou chuť /doslova: poslužte si/
Here we go - tak do toho
Here you are - tak tady je to, tak tady to máte
Here you are - tak tady to máte
He's licked - je vyřízen, hotov, prohrál
Hoping to hear again from you soon - doufaje, že mi dáte brzy zprávu /doslova: doufaje, že o Vás brzy uslyším/
How about ... _ co takhle...
How are you - jak se máte?
How are you getting along - jak se Vám vede?
How are you? - jak se máte?
How come? - jak to přijde, že.. Jak to, že...?
How dare you! - jak se opovažujete!
How do you do - používá se při představování = " těší mě".
How do you do? - doslova: jak děláte, ale používá se tam, kde my říkáme"dobrý den", čili je to pozdrav a odpovídá se na něj opět: How do you do.
How do you do? - doslova jak to děláte - tento tvar ustrnul a změnil se ve zdvořilý pozdrav asi jako naše, Dobrý den a proto se na něj odpovídá rovněž: How do you do.
How do you want them done - na jaký způsob atd. chcete mít udělaný /př.vajíčka/
How dreadful - to je něco děsného It's perfectly all right - je to naprosto v pořádku
How is your sister - jak se má Vaše sestra
How much does it cost = how much is it - co to stojí

I am an old-fashioned woman - jsem staromódní žena
I am broke - jsem "švorc"- hovorově běžný výraz
I am broke /slang/ - jsem švorc
I am fine - je mi prima, mám se dobře
I am flat broke - jsem úplně švorc
I am glad - jsem rád
I am glad that... jsem rád, že
I am glad to meet you, I am sure - jsem opravdu velmi potěšen, že Vás poznávám /s Vámi se setkávám/
I am going to - hodlám, mám v úmyslu /viz: falešný bud. čas/
I am going to - hodlám /něco udělat, tzv. falešný budoucí čas/
I am going to ... - mám v úmyslu, hodlám /viz. faleš. budoucí čas/
I am hungry as a horse - mám hlad jako vlk /doslova kůň/
I am in a hurry - jsem ve spěchu, pospíchám
I am in a hurry - pospíchám
I am not very well - moc dobře se mi nevede
I am on a diet - držím dietu
I am short of /out of/ money - nemám dost peněz
I am sick of everything - mám všeho dost /po krk/
I am sorry - lituji, je mi líto
I am sorry for you - lituji Vás
I am sorry for... lituji /někoho/
I am sorry, really I am - je mi líto, opravdu líto
I am sory to say - lituji, že musím říci...
I am sure - jsem si jist, určitě
I am sure you are right - jistě (jsem si jist, že...), máte pravdu
I am thhrough with it - už jsem s tím skoncoval
I am through with you - už jsem s Vámi skoncoval
I am to see Mr. XY. - přišel jsem navštívit pana XY.
I am very busy - mám hrozně moc práce
I am wondering = 1. rád bych věděl, 2. to se divím, 3. to mi leží v hlavě

I'm busy - mám teď moc práce
I'm going to ... hodlám, mám v úmyslu (viz. faleš. budoucí čas)
I'm in a jam - jsem v kaši /rejži/
I'm in love with you - jsem do Vás zamilován
I'm on my way - již běžím, již se řítím

I beg to request - dovoluji si požádat
I beg your pardon - prosím?

I can't get it started - nemohu to nastartovat
I don't know what to do first - nevím co dříve dělat
I don't think so - myslím, že ne
I don't think so - myslím, že ne

I doubt it - o tom pochybuji, to se mi nezdá
I have no fancy for = neoblibuji ...
I haven't got any money left - nezbyly mi žádné peníze
Zdroj: Angličtina pro netalentované samouky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.8)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018