Shopping and services

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: anika (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 22.06.2011
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 1 407 slov
Počet zobrazení: 52 009
Tlačení: 1 179
Uložení: 1 002
Shopping and services
 
Talk about:
- Different kinds of shops 
- Shopping facilities in Slovakia
- Your attitude to shopping:

- do you like/dislike shopping
- trademark shops
- Christmas shopping
- catalogue shopping

Shop is a place where we can buy things /where things are sold/.
 
DIFFERENT KINDS OF SHOPS:
We know these kinds of shops:

- the baker’s – pekáreň
- the bucher’s - mäsiarstvo
- the greengrocer’s – ovocie a zelenina
- the chemist’s - drogéria
- the florist’s - kvetinárstvo
- the jeweller’s - klenotníctvo
- the ironmonger’s - železiarstvo
- the newsagent’s – novinový stánok
- a boutique – butik
- a clothes shop – obchod s oblečením
- a toy shop – obchod s hračkami
- a bookshop – kníhkupectvo
- a shoe shop – obuv
- a groceries – potraviny
- a pharmacy – lekáreň
- a pet shop – obchod s domácimi zvieratami
- a furniture shop – obchod s nábytkom
- household goods – domáce potreby
- stationery - papiernictvo

SHOPPING FACILITIES IN SLOVAKIA:
In Slovakia we can do our shopping in these shopping facilities:

- a SHOPPING CENTRE – for example OC Dubeň in Žilina, AUPARK and POLUS CITY CENTRER in Bratislava. Shopping centre is a large building with many smaller shops in it. Shopping centers offer many additional services – there are banks, post offices, travel agencies, a swimming pool, cafés, restaurants and cinemas and so on.
- a DEPARTMENT STORE – for example TESCO. Department store is a large store divided into several big sections – each section sells different types of things – for example clothes, furniture, household appliances and so on. It has a car park and is situated in bigger cities and towns. Some of them are opened non-stop.  Shopping in a department store has many advantages:

-  you can buy everything under one roof
-  they usually offer lower prices
-  they often offer sales and bargains
-  you can use a big shopping trolley to take your shopping to your car

- a SUPERMARKET – they are situated in cities and towns. People go to the supermarket to buy mostly food and drinks. It is smaller than a department store and usually offers fewer goods. It has longer opening hours than small shops. 

4.  a small SHOP - they usually have shorter opening hours than supermarkets, department stores and shopping centers. Small shops usually sell food or other things – for example you can buy books in a bookshop, shoes in a shoe shop and so on. People who work in a shop are shop assistants – they sell things and serve customers. Shop assistants in small villages and towns usually know their customers.
 
Some shops and most department stores have store detectives who watch customers to stop them from shoplifting.
 
5. a MARKET – many people prefer to buy the fruit and vegetables or other things at a market. Markets are popular because of their special atmosphere – they are noisy, overcrowded but people can walk from stall to stall, they can touch and taste products and talk to the salesmen. They can try to bargain and get a reduced price. In Slovakia, products bought in markets are often cheaper than products bought in shops and supermarkets.
 

buy /min. čas: bought – bought/ - kúpiť
sell /min. čas. sold – sold/ – predať, predávať
divide – rozdeliť
facility - zariadenie
do shopping - nakupovať
a shopping centre – obchodné /nákupné/ centrum
a department store – obchodný dom
a shop – obchod
a market – trh, tržnica
large – veľký
a building – budova
offer – ponúkať
many  - veľa
additional services – ďalšie služby
a post office - pošta
a travel agency – cestovná kancelária
a café – karviareň
for example – napríklad
a section – sekcia, oddelenie
each – každý
different – rôzne, rozličné
clothes – oblečenie
a household – domácnosť
household appliances – domáce spotrebiče
under – pod
a roof – strecha
price – cena
sales and bargains – výpredaje a zľavy
bargain – dohodovať zľavu, zjednávať sa /na trhu/
a shopping trolley – nákupný vozík
a shopping basket – nákupný košík
mostly – najviac
few – málo /fewer = menej/
goods – tovar
opening hours – otváracia doba
a shop assistant  - predavač, predavačka
a customer – zákazník
to serve customers – obsluhovať zákazníkov
a store detective – bezpečnostná služba v obchode /dáva pozor, aby zákazníci nekradli tovar/
to watch – sledovať
shoplifting – kradnutie v obchode
noisy – hlučný
overcrowded – preplnený
walk – prechádzať sa
a stall – stánok
touch – dotknúť sa, dotýkať sa
taste – ochutnať
a salesman - predávajúci
try – skúsiť, pokúsiť sa
to get a reduced price – dostať zníženú cenu
 

MY ATTITUDE TO SHOPPING
I like shopping when I have money and when I can buy something for myself. My favourite shop is …………………… because I like ………………….  I especially like shopping before Christmas because I like the Christmas atmosphere in the shops.
Trademark shops /značkové obchody/:
* I like shopping in trademark shops because:
- the clothes and goods there are of a better quality
- I have a favourite brand and I like to wear their clothes – /Nike, Adidas, Puma…/
 
* I never shop in trademark shops because:
- the clothes and goods there are very expensive
- I think I can buy clothes and goods of the same quality in different shops and more cheaply
Christmas shopping:
* I always do my shopping long in advance because I don’t like the hassle before Christmas. I don’t like when the shops are full of people and everybody is in a hurry. People are often nervous. I think it’s stressful to do Christmas shopping at the last moment.
 
* I always do my shopping at the last moment because I never have time to do it in advance. It is a little stressful but I have always managed it well so far. And I love the Christmas atmosphere in the shops.
To my friends and relatives I usually buy these things …………………………………………
 
CATALOUGE SHOPPING:
The advantages of buying things from a catalogue are:
-  you don’t have to go to the shop
-  you can do the shopping comfortably from your house
-  there is a better choice of goods
The disadvantages are:
-  you can’t try the things on
-  you can’t touch the things to see what material they are made of
-  it is more difficult and more expensive to return the goods if you don’t like it (because you have to pay for postage)
I like catalogue shopping because it is comfortable, but I don’t like when I have to return the goods /tovar/ because it is different from that on the picture in the catalogue.
 
manage – zvládať  /I have always managed it well so far. =  Doteraz som to vždy dobre zvládol./
so far - doteraz
necessity - nutnosť
have to – musieť
try on – vyskúšať si  - Try the things on. = Vyskúšať si veci
a wider choice of goods – širší výber tovaru
touch – dotknúť sa
made of – vyrobené z - This skirt is made of cotton. = Táto sukňa je vyrobená z bavlny.
return – vrátiť
 
postage – poštovné
in advance – vopred
hassle – zhon
 
everybody is in a hurry – každý sa ponáhľa
at the last moment – na poslednú chvíľu
relatives – príbuzní
especially – hlavne
of a better quality – v lepšej kvalite
to wear – nosiť, obliekať si
different – odlišný
more cheaply – lacnejšie
last – minulý
complain – sťažovať sa
exchange – vymeniť
right now – hneď teraz
ask – pýtať sa
happen – stať sa
possible - možný
advertising – reklama, inzercia
brand  - výrobná značka
brand-new - úplne nový
chain store - sieť obchodov
self-service shop – samoobslužný obchod, samoobsluha
street vendor - pouličný predavač
discount - zľava
economy package - veľké balenie
receipt - potvrdenka
dairy products – mliečne výrobky
stationery – písacie potreby
shop assistant  - predavač
shopkeeper – majiteľ obchodu
customer - zákazník
shop-lifter – zlodej (v obchode)
shopping trolley – nákupný vozík
basket – nákupný košík
home delivery service – donáška do domu
payment - platba
check-out counter / cash-register - pokladňa
pay cash – platiť v hotovosti
pay by credit card – platiť kreditkou
pay by checque /ček/– platiť šekom
window shopping  - pozeranie výkladov
buy on HP – hire purchase - kupovať na splátky
pay in weekly or monthly instalments - platiť týždenné alebo mesačné splátky
buy on credit  - kúpiť na úver
order by mail - objednať si na dobierku
catalogue sales - zásielkový (dobierkový) predaj
queue up (for) – stáť v rade /na niečo/
shopping spree – nákupná horúčka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.057